تعبیر خواب

اگر در خواب ببینم که بین گورها قدم می زنم چه؟

خواب دیدم که بین قبرها قدم می زنم گور پایان طبیعی هر انسانی است. پس از پایان زندگی او ، چه طولانی و چه کوتاه ، موقعیت طبیعی او قبر است ، اما وقتی می بینید قبر در خواب ممکن است بیننده احساس بسیار خوبی داشته باشد مضطرب و ترس از آینده.

اما دیدن قبر لزوماً چشم انداز ناخوشایندی نیست ، زیرا ممکن است پیامی برای شما باشد که می توانید تمام اهداف مورد نظر خود را بدست آورید ، زیرا تفسیر این متناسب با حالتی که قبر را در خواب دیده اید متفاوت است و این همان چیزی است که ما از طریق این مقاله به طور کامل در مورد آن یاد خواهیم گرفت. p>

خواب دیدم که بین قبرها قدم می زنم. معنی این دید چیست؟

 • حقوقدانان تعبیر خواب می گویند اگر در خواب قبر باز ببینید ، این نشان می دهد که از اشتباهات دیگران در زندگی رنج خواهید برد.
 • اگر می بینید که در گور قرار گرفته اید و خاک آن را پوشانده اید ، این بینایی ناخوشایند است و خستگی و مشکلات و نگرانی های زیادی را در زندگی ایجاد می کند.
 • دیدن راه رفتن در بین گورها نمادی از آنچه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند است ، زیرا ممکن است در ساختگی آنها بیفتید یا به خاطر برخی اشتباهاتی که قبلاً از آنها جلوگیری نکرده اید ، زندانی شوید.
 • و هرکسی در خواب ببیند که بین مقبره ها قدم می زند بدون اینکه مقصد مشخصی داشته باشد ، این نشان دهنده اتلاف وقت در کارهایی است که مفید نیستند و تلاش در کارهایی که مناسب او نیست و هیچ نخواهد داشت. آینده در رابطه با جاه طلبی های او.
 • این چشم انداز همچنین به شخصی گفته می شود که به جز خواسته ها و خواسته های خود چیزی را نمی بیند که دوست دارد به هر طریقی آنها را برآورده کند ، حتی اگر این امر به هزینه منافع دیگران باشد.
 • این چشم انداز همچنین بیانگر پوچ بودن برنامه ریزی و قدم زدن مطابق با هوی و هوس و تمایل وی و پیمودن مسیری است که دیگران او را نسبت به آن هشدار می دهند ، اما او بدون توجه به نتیجه ، سازگار نیست و مصمم به رفتار است.
 • توضیحی وجود دارد که در تفسیر دیدن راه رفتن در بین گورها استفاده می شود ، این است که بیننده در واقع تمایل به اجتناب از افراد دارد ، به این معنی که دوستی و دایره روابط او زیاد نیست ، که باعث می شود او همیشه با خودش راه برود.
 • وضعیت انزوا و تنهایی روانی ممکن است دلیل اصلی دیدن راه رفتن در بین گورها باشد ، بنابراین بیانگر زندگی واقعی او است.

تعبیر خواب راه رفتن روی گورها در خواب یا بین آنها

 • چشم انداز راه رفتن از روی گورها یا از بین آنها نمادی از شخصیت آشفته ای است که دقیقاً نمی داند چه می خواهد و ترجیح می دهد بدون هدف مشخص یا وسیله خاصی راه برود و معتقد باشد که زندگی کامل و صحیحی دارد. لی>
 • اگر دیدید که بین گورها قدم می زنید ، این نماد فرار از مسئولیت شما و کنار رفتن شما از زندگی بدون توجیه منطقی است. این عقب نشینی ممکن است به زندگی دیگران آسیب جدی برساند ، بنابراین شما برای کسی کار نمی کنید. li >
 • اما اگر دیدید که به راحتی و راحت از روی گورها عبور می کنید ، این نشان دهنده ازدواج است ، انشاالله تغییر شرایط و گذراندن تجربیات جدید.
 • ابن سیرین در مورد دیدن راه رفتن در بین گورها می گوید كه این شواهدی از روش تصادفی بیننده در زندگی است و این نشان دهنده گیجی ، از دست دادن و ناتوانی در تصمیم گیری صحیح است.

تعبیر دیدن قبور در خواب توسط ابن سیرین را بیاموز

 • ابن سیرین می گوید ، اگر در خواب قبر مشاهده کردید و احساس کردید که این قبر قبر شماست ، این چشم انداز نشان دهنده زندگی در فضای غم و اندوه با نگرانی ها و مشکلات است.
 • اگر می بینید که بالای قبرها قدم می زنید و از بیماری رنج می برید ، این یک دید ناخوشایند است که نزدیک شدن بیننده را هشدار می دهد.
 • هنگامی که یک مقبره تازه کاوش شده را مشاهده می کنید ، نشان دهنده راه رفتن در مسیری ناهموار است و نشانگر وجود بسیاری از مشکلات و اشتباهات در زندگی بیننده است.
 • اگر قبور را ببینید ، و آنها سبز هستند ، گویا شبیه مناطق کشاورزی هستند ، این نشان دهنده رحمت ، رفع نگرانی ها و غم ها ، درستی اوضاع و تمایل به اقدامات مهمی است که تعیین کننده آینده بیننده و موقعیت او در جامعه است.
 • در خواب ، گورها ممکن است نشانه ای از زندانها و مکانهایی باشد که اگر بیننده به آنها مراجعه کند ، احساس می کند که محدود شده و نمی تواند به طور عادی عمل کند.
 • و گورها در خواب نمادی از یک زندگی تنها ، تنهایی ، احساس بیگانگی است ، اینکه همه چیز خوب پیش نمی رود و انتظارات او همه بد است.
 • این چشم انداز نشان دهنده شکست کامل ، ناامیدی ، ناامیدی و تمایل به جلوگیری از هر گونه تعامل با دیگران است ، در حالی که در عین حال دیگران از آن جلوگیری می کنند.
 • اگر گورها برای سالك شناخته شده باشند یا افراد دفن شده در آنها را بشناسند ، این نشان دهنده موفقیت ، پیروی از حقیقت ، هدایت ، به دست آوردن مطلوب و سودمند است.
 • اگر گورها ناشناخته یا ناشناخته باشند ، این نشان دهنده راه رفتن به روش های غلط ، گوش دادن به سخنان منافقان و فراوانی ریا و فساد است.
 • و اگر بیننده می دید که در حال پر کردن قبر است ، این نشان می دهد که او از شر مشکلات و منابعی که از آن سرچشمه می گیرد خلاص خواهد شد.
 • همچنین نماد زندگی طولانی ، سلامتی ، مرگ و بیماری است.
 • اگر دیدید که در حال نبش قبر یک مرد مرده هستید ، این بدان معنی است که شما رویکرد این مرد را دنبال می کنید.
 • اگر خوب باشد ، این نشان دهنده تأثیر خوب ، شهرت خوب ، ویژگی اخلاقی بالا ، درخواست دانش ، افزایش موفقیت دانش و درک دین است.
 • اگر او فاسد باشد ، این نماد کمبود پول و زندگی ، ارتکاب گناهان و پشیمانی از آنها و پراکندگی و از دست دادن فرصت ها از دست او نیست.
 • در مورد موردی که قبر حفاری شده توسط بیننده حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، این نشانگر پیروی از رویکرد او ، گوش دادن به موعظه های او ، پیروی از راهنمایی های وی و انجام وظایف و سنت است. .

افراد مجرد خواب دیدن یا دیدن قبرها را در خواب می بینند

 • اگر یک زن مجرد ببیند که در حال بازدید از قبور است ، این دید ناخوشایند است و به هیچ وجه برای دختر مفید نیست و این به معنای تأخیر در امر ازدواج است و ممکن است از دست دادن فرصت های مهم زندگی باشد.
 • دیدن قبرهای زنان مجرد ممکن است نشان دهنده یأس و یک بحران عاطفی باشد ، یا اینکه دختر وقت زیادی را برای چیزهایی که هیچ ارزشی ندارند هدر می دهد.
 • همچنین نمادی از وخامت وضعیت روانی و ناتوانی در رسیدن به کمترین آرزوها و فلج کامل حرکت است. فلج در اینجا به معنای یک بیماری ارگانیک نیست بلکه به معنای تنبلی ، کمبود انرژی و از دست دادن روحیه است.
 • این چشم انداز به طور کامل نماد این است که اشتباه ترین تصمیمات را می گیرد و ترجیح می دهد اولین ناظر و مسئول این تصمیمات باشد ، اما اگر این تصمیمات پیامدهای منفی داشته باشد ، شما ترجیح می دهید این را توجیه کنید و دیگران را سرزنش کنید. li >

تعبیر خواب قدم زدن بین قبرها در خواب یک زن متاهل به ابن شاهین چیست؟

 • ابن شاهین می گوید ، اگر زنی متأهل را در خواب ببینید كه در میان گورها گم شده راه می رود ، این دید ناخوشایند است ، و نشان دهنده مشكلات و نگرانی ها است ، و نشان دهنده پریشانی روانی و احساس انزوا در زندگی است.
 • این ممکن است نشان دهنده ناتوانی در مسئولیت پذیری ، فرار از وظایف پرهزینه و دلزدگی از روال متغیر باشد.
 • از دیدن قبور و گریه کردن در مقابل او در خواب یک زن متاهل. ابن شاهین درباره او می گوید که او فال بدی برای زن است و نشانگر طلاق او از شوهر است.
 • راه رفتن بین گورها در خواب ممکن است نشانه تنهایی ، پوچی عاطفی و تمایل به صحبت و شکایت از خودش باشد نه اینکه آنچه را که پنهان می کند برای دیگران به اشتراک بگذارد.
 • این دیدگاه زنی را بیان می کند که منتظر آنچه قلب او را خوشحال می کند و او را از این زندگی دشوار بیرون می کشد ، این نشان می دهد که ولو نزدیک است و وضعیت موجود تغییر می کند ، و این با مقابله و نه عقب نشینی است.

تعبیر خواب یک قبر باز در خواب

 • وقتی زن می بیند که برای شوهر گور می کند ، این نشان دهنده مشکلات و جدایی و رها شدن او و شوهرش است.
 • اما اگر او شوهر را دفن کند ، این چشم انداز ناتوانی در بارداری را خدای ناکرده هشدار می دهد.
 • دیدن یک قبر باز در خواب در مورد همسر یا به طور کلی در خواب بیانگر آن است که بیننده بسیار بیمار خواهد شد.
 • در مورد ظهور فرزند از قبر ، این به معنای بارداری و زایمان است ، حتی اگر زن نعوذ بالله باشد ، انشاالله.
 • و گورهای باز حاکی از شیوع بی عدالتی و فساد ، درگیری ها و جنگ های مکرر و تعداد کشته شدگان است.

تعبیر بینایی راه رفتن بین گورها و معنای ظاهر قبر در خواب یک زن باردار توسط النبلسی

 • امام نبولسی در این چشم انداز می گوید که برخلاف آنچه شایعه است ، در خواب یک زن باردار یک چشم انداز خوشایند است و این به معنای زایمان آسان و آسان است.
 • دیدن پیاده روی بین گورها به راحتی نشان می دهد که به زودی و با تأمین معاش زیادی که زن باردار به زودی به دست خواهد آورد ، از مشکلات بارداری خلاص می شوید.
 • در می یابیم که بین النابلسی و دیگر مفسران توافق شده است که دیدن قبرها در خواب نشانه خوش شانسی و همراهی این دوره است.
 • قبر در خواب او اساساً گواه آنچه او را می ترساند ، روحیه او را آزار می دهد و او را نگران می کند که در نبرد خودش شکست بخورد یا نتایج مطلوب را محدود نکند.
 • و اگر ببیند که در حال ساختن گور است ، این نشان می دهد که او در واقع در حال ساخت خانه است یا به مکان جدیدی می رود که متناسب با او باشد و با وضعیت نوزاد خود مطابقت داشته باشد.
 • بینایی به طور کلی نگران کننده نیست و تنها نگرانی این است که او با چیزهایی که وجود ندارد یا فکر منفی می کند ، خود را فریب دهد ، که بر او تأثیر منفی می گذارد. اگر بیمار نباشد ، به دلیل باورهای بیش از حد و اشتباه خود بیمار می شود .

تعبیر خواب درباره راه رفتن در بین قبرها برای افراد مجرد

 • دیدن گورها در خواب نماد گذراندن یک تجربه جدید است ، ترک یک مرحله خاص برای ورود به مرحله دیگر ، و این بدان معنی است که بیننده با تغییرات زیادی در یک تاریخ قرار دارد.
 • دیدن گورها نمادی از نامزدی یا ازدواج است و این تفسیر از آنجا ناشی می شود که این قبر انسان را به مکانی جدید و دنیای دیگری منتقل می کند که قبلاً پذیرفته نشده است و موضوع در اینجا در مورد یک زن مجرد مشابه است. که زندگی عاطفی رسمی را تجربه نکرده است.
 • این تفسیر از نشانه هایی برای رفاه حال قبرها گرفته شده است.
 • در مورد بینایی به طور کلی ، این نماد مشکلات ، وضعیت روانی بد و بسیاری از مشکلات و اختلاف نظرها با دیگران است.
 • اگر ببیند که بین قبرها راه می رود ، این نمادی از وخامت است ، هم از لحاظ عاطفی و هم از نظر عملی ، زیرا روابط عاطفی او ممکن است شکست بخورد یا دچار اشتباهات زیادی شود ، و ممکن است با مشکلات مالی روبرو شود که نیاز به صبر و تلاش.
 • Vision همچنین نماد تفکر غلط و حل و فصل مسائل بدون داشتن مرجع یا منبعی است که می توانید به آن اعتماد کرده و با دقت به آن گوش دهید.
 • و اگر او را بین راه رفتن بین قبرها ببیند ، این به معنای روحیه کم ، اخبار ناراحت کننده و از دست دادن پس از ضرر است.
 • و اگر دیدید که او بین گورها قدم می زند و تمایل به خوابیدن دارد و در گور باز می خوابد ، این به معنای فروپاشی ، ناامیدی ، بیماری مزمن ، مرگ یک فرد نزدیک یا کشف یک حقیقتی که سالها پنهان مانده است.

تعبیر خواب پیاده روی در گورستان افراد مجرد

 • این چشم انداز در محتوای خود به عنوان چشم اندازهایی در نظر گرفته می شود که دارای بارها و نشانه های روانشناختی برای خود درونی است.
 • روانشناسان معتقدند اگر یک زن مجرد ببیند که در قبرستان قدم می زند ، این نشان دهنده پراکندگی ، از دست دادن و راه رفتن بدون هدف یا برنامه ای است که از طریق آن می تواند به هدف خود برسد.
 • این چشم انداز همچنین بیانگر شخصیت تصادفی است که برنامه ریزی را رد می کند ، ترجیح می دهد به جای پوچی و معاملات مبتنی بر شانس ، که شکست سه ماهه ، شگفتی های تکان دهنده و از دست دادن فرصت ها را پیش بینی می کند.
 • قدم زدن در گورستان ها نیز نمادی از تلاشی است که انجام می شود ، اما با روشی اشتباه روبرو می شود ، که باعث می شود از کاری که انجام می دهید نه سود ببرد و نه منفعت ، و وقت او برای کارهای بی فایده تلف شود.
 • چشم انداز به حالتی روانی گفته می شود که با گذشت روزها ، ناامیدی و قرار گرفتن در معرض ناامیدی و اندوه شدید ، بدتر می شود.
 • این چشم انداز می تواند نشانه نگرانی در مورد سن ازدواج در اواخر سال و کمبود افرادی باشد که به وی پیشنهاد می دهند که شریک آینده خود را در نظر بگیرد.
 • این چشم انداز همچنین نشانه ای از انزوای روانی و تنهایی است که به دلیل عدم حضور هیچ دوست یا حامی مجبور به انجام آن می شوید.

تعبیر خواب قدم زدن بین گورها برای یک مرد متاهل

 • دیدن گورها در خواب دیدی است که او را از وقایعی که مورد پسند قلب او نیست پیش بینی می کند.
 • اگر او در خواب قبرهای خود را ببیند ، این نشان دهنده درگیری های موجود بین او و همسرش است ، که هیچ یک از طرفین نمی تواند به هیچ راه حلی برسد ، که ممکن است این اختلافات را دلیل طلاق و جدایی قرار دهد.
 • اگر ببیند که شوهرش را دفن می کند ، این نشانه ای برای او است که دیگر نمی تواند از او بچه دار شود.
 • و اگر او را در حال قدم زدن بین گورها ببیند ، این نشان دهنده آشفتگی و تصمیمات زیادی است که باید در این مرحله بگیرد تا تعیین کند که آیا راه را ادامه می دهد یا دو قدم به عقب برمی دارد.
 • راه رفتن بین گورها همچنین نمادی از پریشانی روانشناختی ، وسواس و ترس از ایده جادو و حسادت است و اینکه شخصی در کمین او است و می خواهد زندگی و روابط زناشویی او را خراب کند.
 • این بینش همچنین نشانگر مکاشفه ، درس و گرایش درونی است که آن را وادار می کند تا از بسیاری از افکار و عادت هایی که مدتهاست به آن پیوسته اند ، دور شود.
 • اگر قبر باز باشد ، این نشان دهنده یک مشکل سلامتی و نیاز به حفظ سلامتی او و پیروی از دستورالعمل های پیشگیری است.
 • و اگر ببیند کودکی از این قبر در حال ظهور است ، این چشم انداز به او نوید می دهد که آرزویش برآورده می شود و به زودی از پول و فرزندش دزدیده خواهد شد.
 • این چشم انداز نماد تولد و حاملگی قریب الوقوع است.

تعبیر خواب درباره راه رفتن بین گورها برای یک زن باردار

 • دید قبرها در خواب یک زن باردار کاملاً متفاوت از زن مجرد یا متاهل تعبیر می شود ، زیرا دید وی نماد خوبی ، آرامش و سهولت است.
 • اگر گورها را ببینید ، این نشانگر تولد آسان ، برخورداری از سلامتی و غلبه بر مشکلات است.
 • قدم زدن در بین گورها نشان دهنده وسواس به نفس و ترس از هر گونه آسیب به آن یا بیماری برای نوزاد تازه متولد شده آن است.
 • این چشم انداز ممکن است نماد حسادت و چشم انتقام جویانه باشد ، بنابراین باید قرآن را بخاطر بسپارد و قرائت کند و تقویت شود.
 • اگر ببیند که در حال پر کردن قبر است ، این نشان دهنده خلاص شدن از شر مشکلات و اختلافات مکرر ، پایان نگرانی ها و از بین رفتن درماندگی است.
 • برخی معتقدند که در خواب قدم زدن در کنار گورها نشانگر محافظت در برابر خطر قریب الوقوع است.

20 تفسیر برتر از دیدن راه رفتن بین گورها

در گورستان ها

 • مشاهده سرگردانی در گورستان ها نمادی از افکار نامناسب ، حواس پرتی و ترس از چیزهای ناشناخته است.
 • از نظر روانشناسی ، این بینش بیانگر تسریع ضربان قلب و اضطرابی است که فرد تجربه می کند و باعث می شود توانایی تعادل یا درک اتفاقات را از دست بدهد.
 • هرکسی در خواب ببیند که در قبرستان گم شده است ، این نماد از دست دادن ، از دست دادن فرصت ها ، ناتوانی در رسیدن به هدف مورد نظر و ضررهای سرسام آور است.
 • این چشم انداز همچنین دلسردی از رحمت خدا و قدم زدن در مسیرها را بدون دانستن هدف یا دلیل معتبر برای اتمام سفر نشان می دهد.
 • این دید به بیننده هشدار داد که بازگشت به مسیر حقیقت و بازگشت به خدا تنها راه حل برای بازگرداندن زندگی عادی است.
 • بینایی ممکن است نشانه راحتی بعد از سختی ، و واله بعد از پریشانی و پریشانی باشد.

در خواب روی گورها قدم بزنید

 • دیدن قدم زدن روی گورها بیانگر یک زندگی بی ثبات است که در آن فرد حق خود را از سمت چپ نمی داند ، زیرا چگونگی همزیستی او با حوادث اطراف خود تنها ناامیدی ، انزوا و پرهیز از مردم را فراهم می کند.
 • این چشم انداز همچنین نماد پیگیری اهدافی است که با پیروی از همان روش ها و همان اشتباهاتی که هر بار مرتکب می شود ، محقق نخواهد شد.
 • اگر بیننده ببیند که از بالای گورها عبور می کند ، این نشانگر گیجی و وخامت در موقعیت هایی است که هر از گاهی برای او اتفاق می افتد و اتلاف وقت و تلاش برای موارد بی فایده است.

قدم زدن در قبرستان در خواب

 • این چشم انداز بیانگر پوچی و چشم انداز است که نماد فقدان هر گونه سودمندی در اقدامات است ، به این معنی که بیننده ضمن یافتن توجیهات قانع کننده برای تأیید دیدگاه خود ، از وظایف خود فرار می کند.
 • و هر کسی در خواب ببیند که در قبرستان قدم می زند ، این نشانگر پیروی از خواسته ها و وابستگی به دنیا یا طرفی است که فقط باعث لذت دیدن می شود.
 • این چشم انداز همچنین بیانگر هدر دادن ، قرار دادن پول در مکان های نامناسب و گوش ندادن به دیگران است.
 • اگر او به منظور بازدید در قبرستان قدم بگذارد ، دیدگاه بیانگر خطبه ، خوبی ، پیشرفت و آغازهای جدید است.
 • تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان از زاویه روانشناختی نمادی از شخصی است که به زندگی درونگرا ، عدم مقابله و دوری از هرگونه مشارکت دنیوی که باعث آسیب رساندن به او شود تمایل دارد ، بنابراین بسیاری از فرصت ها و پیشنهادات مهم را از بین می برد .

تعبیر خواب پیاده روی شبانه در گورستان ها

چشم انداز راه رفتن در گورستان در شب با دو نشانه توضیح داده می شود که می تواند به صورت زیر خلاصه شود:

اولین مفهوم: مربوط به جنبه روانشناختی است:

 • این نشان دهنده کاهش روحیه و احساسی است که زندگی غیرممکن شده و زندگی از او دزدیده می شود بدون اینکه به چیز زیادی دست یابد.
 • همچنین نمادی از پریشانی و رازی است که زندگی بیننده را در بر گرفته و او را برای دیگران عجیب کرده است.
 • همچنین نشانگر تصادفی بودن ، اتلاف و بی تدبیری در تصمیم گیری است.
 • سرانجام ، این مفهوم به گوشه گیری و تفکر بیش از حد و بدون هیچ نتیجه واقعی در زمین اشاره دارد.

معنای دوم: این مختص جنبه فقهی است:

 • این علامت نشانگر اعمال شیطانی ، جادو ، لمس اهریمن و رفتار عجیب جن است.
 • این همچنین به جادوی سیاهی اشاره دارد که بین دو طرف مقبره ، زیر زمین ، در تاریکی ترین تاریکی و در فضاهای وسیعی که تعداد کمی انسان زنده وجود دارد ساخته می شود.
 • این چشم انداز در اینجا ممکن است نشانه ای از حضور شخصی در زندگی بیننده باشد که سعی دارد زندگی خود را با انجام کارهای حرام و ارتکاب بزرگترین و خطرناکترین گناهان نسبت به خدا نابود کند.
 • و صاحب این دید باید رقیه قانونی بخواند ، قرآن بخواند ، و بسیاری از عبادات را بخواند

تعبیر خواب فرار از گورها

 • دیدن فرار از گورها نشان دهنده از بین رفتن درد و رنج ، پایان حالت غم و اندوه ، عزاداری و احساس آرامش است ، گویی کسی روی سینه بیننده نشسته است و از تنفس طبیعی وی جلوگیری می کند.
 • این همچنین نشان دهنده بقا ، خروج از بحران ها ، بهبود اوضاع و تغییر وضعیت است.
 • این همچنین نشان دهنده موفقیت و تحقق خواسته ها ، و رحمت خدا بر بندگانش و فراهم آمدن فرصت دیگری برای بیننده است تا کارهایی را که انجام می داد ترک کند.

تعبیر کردن دویدن در گورها در خواب

 • اگر دیدید که در قبرستان در حال دویدن هستید ، این نماد مسئولیت ها و بارهایی است که سر را خاکستری می کند و عاقل را دیوانه می کند.
 • دیدگاه دویدن در گورها نمادی از دردی است که رویای فرد را آزار می دهد و او نمی تواند آن را آشکار یا خلاص کند.
 • بینایی شخصی را بیان می کند که خدا به دلیل نقص در انجام وظایف و سرگرمی و غوطه وری در جهان از او عصبانی شده است.
 • و آخر اینکه ، چشم انداز ممکن است نشانه چیزهایی باشد که انتظار را نمی پذیرند و پیام هایی که قرار است در تاریخ های صحیح برسند.

خوابیدن در کنار قبر در خواب

 • خوابیدن در کنار قبر بیانگر نگرانی ، مشغله ذهنی ذهن و جستجویی است که بیننده می خواهد از طریق آن امنیت را متحد سازد.
 • این چشم انداز بیانگر سهل انگاری ، وهم ، فریب و برخوردهای خشن با دشمنان حیله گری و حیله گری است.
 • و اگر او در داخل قبر خوابیده بود ، بینایی او محدودیت هایی را نشان می داد که از هر طرف او را محاصره کرده و به زندان سقوط کرده بود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا