تعبیر خواب

خواب دیدم که باردار هستم – تعبیر ان چیست ؟

دیدن بارداری در خواب یکی از موارد رایج است چشم اندازهایی که بسیاری از مردم در خواب می بینند ، دید یک بارداری تعابیر مختلفی دارد ، بعضی از آنها خوب و برخی دیگر بد هستند.

تعبیر دیدن بارداری با توجه به حالتی که در خواب شاهد بارداری بوده اید متفاوت است و همچنین با توجه به این که بیننده زن است ، زن یا دختر مجرد.

تعبیر دیدن بارداری در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین می گوید که دیدن بارداری در خواب یک مرد نشانگر رنج شدید است و فرد در زندگی دچار نگرانی و دردسرهایی می شود ، اما اگر مرد ببیند که از ماده ای حامله است ، این بینش گواه خوشبختی و شدید است شادی و وقوع بسیاری از تغییرات مثبت در زندگی برای بهتر.
 • با دیدن بارداری یک مرد با شکم بزرگ ، این نشان می دهد که راز پنهانی در زندگی این فرد وجود دارد و او سعی دارد آن را از دیگران پنهان کند ، اما اگر ببیند که از مشکلات زایمان رنج می برد ، این نشان می دهد که این مرد در معرض رسوایی بزرگی قرار دارد که این شخص با آن روبرو خواهد شد. li>
 • اگر مردی ببیند همسرش باردار است ، این نشان می دهد که مرد به چیزی از دنیا امیدوار است و آرزو دارد آن را بدست آورد ، همانطور که این بینش نشان می دهد که سالک چیزی را که برای آن تلاش کرده است به دست آورده است.
 • هرکسی در خواب ببیند که باردار است و از این بارداری بسیار راضی است ، که یک فواید خوب و خوبی است ، بیننده به زودی آن را دریافت می کند.

تعبیر بارداری در خواب برای یک زن متاهل

 • حقوقدانان تعبیر خواب می گویند ، اگر زنی متأهل در خواب ببیند که باردار است و فرزندان زیادی دارد ، این چشم انداز نشان دهنده مشکلات شدید است و نشانگر اندوه شدید و عدم توانایی در برقراری ارتباط با همسرش است.
 • به دفعات مشاهده بارداری در خواب در مورد یک زن متاهل ، شاهدی بر بارداری او به زودی است ، انشاالله.
 • در مورد اینکه اگر زن باردار است و می بینید که باردار است ، این بینایی نشان دهنده اضطراب شدید در مورد روند بارداری و زایمان است و همچنین نشان دهنده اشتیاق زن برای دیدن جنین است.

تعبیر خواب بارداری برای زن متاهلی که باردار نیست

من دیدم که در خواب باردار هستم و شکمم بزرگ و متورم است در حالی که باردار نیستم. توضیح آن چیست؟

 • حقوقدانان تعبیر خواب می گویند دیدن بارداری در خواب یک زن متاهل در هنگام بارداری نشان نمی دهد که او از مشکلات و نگرانی های زیادی در زندگی رنج می برد و توانایی تحمل این مسئولیت را ندارد.
 • اگر سن او از بارداری گذشته باشد ، این چشم انداز نشانه دستیابی به هدفی است که دستیابی به آن غیرممکن و دشوار است.
 • اگر زن نابارور است و در خواب می بینید که باردار است ، این دید ممکن است به زودی بارداری را نشان دهد ، یا اینکه او دائما به فکر بارداری است و به دلیل افراد اطرافش از مشکلات رنج می برد.

 

تعبیر خواب درباره بارداری در یک زن مجرد توسط ابن شاهین

 • ابن شاهین می گوید ، اگر زنی تنها در خواب ببیند که از شخصی که دوست دارد حامله است ، این چشم انداز نشان دهنده دستیابی به اهداف و آرزوهایی است که دختر در خواب خود هدف قرار می دهد ، و همچنین نشان دهنده دستیابی به به زودی دستاوردهای بزرگ مالی
 • اما اگر دختری که ازدواج نکرده ببیند باردار است و شکمش بزرگ و متورم است ، این چشم انداز نشان دهنده دستیابی به چیزهای خوب است و این بینایی همچنین نشان دهنده وقوع بسیاری از تغییرات مثبت در زندگی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا