کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب آموزش نومرولوژی و کابالا در زمینه علم اعداد و پیشگویی

کتاب آموزش نومرولوژی و کابالا در زمینه علم اعداد و پیشگویی

در این پست از سایت منوجان کتاب آموزش نومرولوژی و کابالا در زمینه علم اعداد و پیشگویی را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب نومرولوژی کتابی کامل و جامع در زمینه علم اعداد و پیشگویی و مفاهیم و تفسیر علم اعداد و نقش اعداد در سرنوشت انسان می باشد . در این کتاب به محاسبه اسم و فامیل و کابالا و سیستم عددی وابسته به کابالا بسیاری موارد دیگر پرداخته شده است …

 

کتاب ارزشمند آموزش نومرولوژی یا علم اعداد و کابالا در باب علم اعداد و پیشگویی و کارهای فوق العاده ای که فقط با اعداد و پی بردن به اسرار آنها میتوان انجام داد.

نومرولوژی (علم اعداد) چیست؟

عددشناسی یا علم‌الاعداد جز علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد که در طالع بینی استفاده می ‌شود و عددشناسی پایه علم حروف است.

باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک ترفند برای معنادار کردن اعداد است. شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می‌شود.

ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف، علم‌الاعداد و علم الحروف (جفر)، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیشگویی آینده به کار می‌رود.

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می‌دانستند و بر این باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می‌کشند.

روش ‌های عددشناسی

۱-تجزیه

-تجزیه در عددشناسی روش‌های گوناگونی دارد.

-به طور مثال:

۲۷ برابر است با ۳*۳*۳

۲۷ تشکیل شده از ۲ و ۷

۲۷ تشکیل شده از ۳*۹ پس ۳*۳*۳=۲۷

۲-اجماع

در عددشناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد تمامی اعداد آن را با هم جمع می‌کنند تا حاصل یک رقمی یا برابر با ۱۱ و ۲۲ شود.

اجماع ۵۳۱ می‌شود: ۵+۳+۱=۹

اجماع ۷۸۹۶ می‌شود: ۷+۸+۹+۶=۳۰ و ادامه اجماع ۳۰ می‌شود ۳+۰=۳

تنها عددهای ۲۲ و ۱۱ هستند که به عددهای یک‌ رقمی تبدیل نمی‌شوند.

در تفسیر اعداد روش ‌های متنوعی وجود دارد که هر کس بر اساس تجربه و دانشی که آموخته اعداد را تفسیر می‌کند. در تفسیر اعداد نیاز به شهود، یا کنترل نیروهای ذهن است.

اما همیشه نمی‌توان به ‌طور کامل یک عدد را تفسیر کرد؛ چرا که حداقل یک ‌پنجم آن ظرفیت تغییر است و آن را تقدیر می‌گویند. همهٔ اعداد تفسیر مثبت و منفی دارند.
یک عدد به ‌تنهایی تفسیر خاصی ندارد، بلکه در مقابل دیگر اعداد و در کنار آن ها تفسیر می‌شود.

مشخصات کتاب آموزش نومرولوژی :

نام کتاب: آموزش نومرولوژی یا علم اعداد و کابالا

فهرست مطالب کتاب آموزش نومرولوژی :

نومرولوژی یا علم اعداد
درباره علم اعداد
پیشگویی از آینده
مشخصه و معرفه اصلی اعداد
روش محاسبه اسم و فامیل
مفاهیم و تفسیر اعداد روحی
مفاهیم و تفسیر اعداد شخصی
مفاهیم و تفسیر اعداد عمومی
چهار مشخه ذاتی
مفاهیم و تفسیر چهار مشخه ذاتی
نکات مهم چهار مشخه ذاتی
تفسیر الفبای لاتین
کابالا و سیستم عددی وابسته به کابالا
مفاهیم و تفسیر اعداد مفرد و کابالا
شرح کامل اعداد مفرد
چهار و هشت اعداد قضا و قدر و سرنوشت
مفاهیم و تفسیر اعداد مرکب کابالا
شرح کامل اعداد مرکب
اسرار عدد دوازده
معانی عرفانی و کاربردی عملی علم اعداد
نمونه شخصیت ها
تغییرات و تاثیرات اعداد و حروف
محاسبه روز طلایی در سیستم لاتین
تطابق افراد در سیستم لاتین
تفسیر و تحلیل و تطابق جمع SN های دو نفر
تفسیر و تحلیل و تطابق جمع GN های دو نفر
تفسیر و تحلیل و تطابق جمع PN های دو نفر
تفسیر مکاشفه یوحنا با علم اعداد
شمارش معکوس تا آرماگدون
الفبای یونانی انجیل و ارزش عددی آن
هنری آلفرد کسینجر
اولین جانور از زمین بیرون می آید
دومین جانور از زمین بیرون می آید
سیستم تعیین مقصود زندگی
میراث فیثاغورث
تعیین عدد و تولد، مراحل تعیین عدد تولد
اشتباهات متداول
روش ساده محاسبه عدد تولد
اشکالات ناشی از این نوع طبقه بندی
فرازهای قابل صعود و مسیر زندگی
ارقام چه مفهومی دارند
موضوعات و موانع و فرصت ها
مروری بر اعداد اصلی
نکات اصلی در درک
جنبه های مثبت و منفی اعداد اصلی
انرژیهای ظهور یابنده
ترتیب زمانی مطالب
دیدگاه و دستیابی به مقصود زندگی
اعداد تولد بعنوان راهنمای زندگی
اگر مطالب با واقعیت جور در نمی آیند
موضوعات و انرژیهای زندگی
پلی از تفاهم
خلاقیت و اعتماد بنفس
تعادل و همکاری
حساسیت و بیان
ثبات و پیشرفت قدم به قدم
آزادی و انضباط
دیدگاه و پذیرش
اعتماد و صراحت
بی نیازی و قدرت
درستی و خرد
موهبتهای درونی
خرد کاربردی
ارتباط و چرخه های زندگی
انرژیهای ارتباطات
روش محاسبات اعداد تاریخ و ساعات تولد
روش تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی
تحول انرزی ها از ناتوانی به قدرت
عدد تقدیری و مفهوم اعداد تقدیری
عدد شاخص روانی
مفهوم اعداد شاخص روانی
عدد جهت نما
مفهوم اعداد جهت نما
اعداد تقدیری و جهت نما
ترکیبات اعداد جهت نماد و تقدیری
ماه و سال جهانی
عدد سال جهانی و روش محاسبه فرمول آن
فرمول محاسبه روز شخص
فرمول محاسبه ماه شخص
گردونه ها و مفهوم گردونه
گردونه عقل
گردونه عاطفی
گردونه مادی
مجموعه گردونه ها
مفرد درگردونه ها
تحلیل اعداد در گردونه ها
روش محاسبه جدول ماژور یا تقویم ریاضی
روش محاسبه جدول و مفهوم چرخه های نه ساله
مفهم چرخه های نه ماهه
زمان به جریان افتادن چرخه ها
تفسیر جدول ماژور
دوستیها و اعداد همساز برای تفسیر جدول
چرخه نه ساله اصلی
چرخه نه ماهه اصلی
تعبیر چرخه های نه ماهه
عدد سال انفرادی
تفسیر اعداد و سال انفرادی
پتانسیلهای جهانی
تطابق عدد تقدیری در نه ساله ها
سیستم چالش کردن یا مبارزه کردن
تفسیر اعداد چالش
اختلافات صفر
صفر در مقاطع مختلف
سالهای شخص
ماههای شخص
اعداد و سلامتی و زمان وقوع بیماری ها
انتخاب سنگهای قیمتی با حروف اول اسم
انتخاب سنگهای قیمتی براساس علم اعداد
انتخاب سنگهای قیمتی براساس تاریخ تولد
انتخاب سنگهای قیمتی براساس عدد مفرد
انتخاب سنگهای قیمتی براساس ماه تولد
محاسبه زمان مناسب برای ملاغاتها
محاسبه تحلیل روابط عاطفی و شراکتی بین دو نفر
فرمول محاسبه ساعات خوبدر کابالاها
اعداد خام و روزهای خوش یمن
اوقات مطلوبو مساعد روش اول
اوقات مطلوبو مساعد روش دوم
روش تحلیل پلاک ماشین
تعبیر خواب با نومرولوژی
تحلیل شماره تلفن و موبایل
تحلیل پلاک خانه و عدد زنگ و رقم واحدها
روش تطابق زن و مرد
کُد انسانی

اعداد و انسان
راهکارهای خنثی کردن اختلالات عددی
راهکارهای خنثی کردن اختلالات با نمادها
چگونه نمادها و سمبلها را بسازیم
اعداد پرورش چرخه های معنوی
تاریخ تولد شمسی چهارده معصوم علیه السلام
علم اعداد و سیارات
علم اعداد و بروج نجومی
سیستم های متفرقه نومرولوژی
سیستمهای اعداد سمبل چه چیزی هستند
چگونه اعداد و ساعات را مورد استفاده قرار دهید
روش افکار ناخودآگاهی
پاسخ به سئوالات مستقیم با علم اعداد
روش آری یا نه با علم اعداد
یافتن اشیای گمشده با علم اعداد
صدا و رنگ اعداد
کاربردهای دیگر سیستم اعداد
عشق، پول
موفقیت و کامیابی در زندگی و کار
چه کسی را بطرف خود جذب می کنید
رنگ هاله در علم اعداد
علم الاعداد و تفالیا تاس
علم الاعداد و تفال با مهره های دو مینو
پیشگویی با تاسها
بازی با اعداد و تست هوش عددی
احکام غالب و مغلوب
جدول تشخیص و سازگاری بین دو نفر
درخت روز تولد
علامت مرس
بیوریتم یا چرخه زندگی
و صدها مطالب دیگر….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا