کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب جاماسب نامه علم پیشگویی و خبر از آینده

کتاب جاماسب نامه علم پیشگویی و خبر از آینده

در این پست از سایت منوجان کتاب جاماسب نامه علم پیشگویی و خبر از آینده را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب جاماسب نامه کتابی کامل و جامع در زمینه علم پیشگویی و خبردار شدن از اتفاقات و حوادث آینده می باشد . کتاب جاماسب نامه به وسیله حکیم جاماسب و قرن ها پیش نوشته شده است …

جاماسب حکم افسانه‌ای ایران باستان که گویند وزیر گشتاسب، پادشاه کیانی بوده و کتاب‌های بسیار در کیمیا و اساطیر و احکام نجوم به او منسوب داشته‌اند رساله حاضر در احکام نجوم و تاثیرات کواکب و حاوی پیشگوئی وقایع قرون بعد از اسلام است گویا نخست به پهلوی نوشته شده و سپس آن را به عربی برگردانده و رساله حاضر ترجمه است از عربی آن (که به نوشته نالینو نسخ آن در کتابخانه‌های اروپا موجود است و نگارنده تا این زمان در ایران ندیده‌ام) این ترجمه به نوشته صاحب ذریعه از میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء است، ودر شماره مولفات افندی، از کتاب جاماسب نامه یاد شده است.

درباره اینکه این ترجمه از کیست، از عربی است یا پهلوی ترجمه عربی آن از کیست،در فهرست‌ها تا این زمان اشاراتی ندیده‌ام در فهرست بنگال، در شمار نسخ کتب طبی، از کتابی به نام جاماس نامه یاد شده. دور نمی‌دانم که این کتاب از ساخته‌های مکتب دساتیر و پیروان آن باشد خاصه به قرینه پیش گوئی و طالع هزار سال که در آثار اساتیدی تکرار شده است.

مشخصات کتاب جاماسب نامه :

نام کتاب: جاماسب نامه (رساله جاماسپ) درباب علم پیشگویی و پیشگویی ها

نام نویسنده: حکیم جاماسب

توضیحات:

کتاب جاماسب نامه که حکیم جاماسب در زمان شاه گشتاسب نوشته است.

فهرست مطالب کتاب جاماسب نامه :

علم پیشگویی و خبر از آینده از جاماسب شاه جهاندار بزرگ و کشتاسب پسر لهراسب

و صدها مطالب در باب پیشگویی….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا