کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب علوم غریبه و دعانویسی صمور هندی مجموعه طلسمات و ادعیه

کتاب علوم غریبه و دعانویسی صمور هندی مجموعه طلسمات و ادعیه

در این پست از سایت منوجان کتاب علوم غریبه و دعانویسی صمور هندی مجموعه طلسمات و ادعیه را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب صمور هندی یکی از بهترین کتابها در زمینه علوم غریبه و طلسمات و ادعیه و اذکار مجرب می باشد . در کتاب صمور هندی مطالبی از قبیل استخدام و احضار اجنه و موکل و طلسم برای کشف گنج و دفینه و برآورده شدن حاجات و جلب محبت دیگران و باطل کردن سحر و جادو و بسیاری موارد دیگر وجود دارد . برای آشنایی بیشتر و دانلود رایگان کتاب صمور هندی به ادامه مراجعه کنید …

بن وحشیه از مترجمین معروف قرن سوم است و دارای تالیفات متعددی است. بسیاری از کتابهای کیمیا و علوم خفیه را از زبان نبطی به تازی ترجمه کرده است.

کتاب صمور هندی حاوی طلسمات و سحرهایی فوق العاده قدرتمند بوده و استفاده از آنها برای افراد مبتدی و کسانی که با شرایط دعانویسی آشنایی ندارند به هیچ وجه توصیه نمیشود چرا که کوچکترین اشتباه صدمات جبران ناپذیری برای فرد و اطرافیان او برجا میگذارد و به منزله بازی با افعی است…

لازم به ذکر است این کتاب حاوی اخطار مخصوص برای سودجویان و افراد ناآگاه است و در دو فایل در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.

**هرکس از نوشته های این کتاب در غیر محل حق استفاده کرده و یا از مطالب آن جهت امور دنیوی بهره برداری کند مورد لعن الهی واقع شود**

پس لطفا هدف از مطالعه این کتاب را استفاده از طلسمات آن قرار ندهید مگر آنکه در این علم استاد یا دارای استاد باشید.

از آنجا که دعانویسی دارای شرایط خاص و نیازمند تهذیب نفس و پاکی سرشت است و انجام آن از عهده هر فردی برنمی آید، ما هیچ مسئولیتی در برابر استفاده نادرست و نابجا و سوء از کتب علوم غریبه که در سایت قرار داده میشود نداریم و هدف از قرار دادن اینگونه کتابها صرفا جهت مطالعه و آشنایی شما عزیزان با این علوم اسرار آمیز است نه برای استفاده شخصی و دنیایی و طلسم کردن افراد.

کتاب صمور هندی حاوی طلسمات و سحرهایی فوق العاده قدرتمند می باشد .

مشخصات کتاب:

نام کتاب: صمور هندی کنزالذهب سحر الکهّان شامل دو جلد (یا همان دو قسمت)

نام نویسنده: الفاضل و الکامل امام احمد ابن علی البونی و العالم و کامل فخرالدین محمّد الرازی ابن وحشیه

تعداد صفحات: ۲۳۸

فهرست مطالب کتاب:

احضار و استخدام اجنه عفاریت
اخطار مخصوص
استخدام اجنه
استخدام موکل
اعمال برای ایجاد شر یا عزائم رهوط هفتگانه
اعمال برای جلب محبت و اعمال برای ایجاد فراق و دفع دشمن و شرور
اعمال مربوط به ایجاد قفل و گره در کار دشمنان
افسون هندی
برای ارسال و اطلاع و احضار و کسب خیر از اشخاص بشرح زیر عمل باید کرد
برای حضور در نزد حاکم جبار
برای حل عقد و باطل کردن طلسمات و عقود
برای دفع حزن
برای کشف دفائن
برای معالجه بیماری ترس از تاریکی
تخلیه خانه
ترحیل ظالمین
تعوذ حضرت امیر (ع) جهت دفع السر
تعوذ خاتم حضرت سلیمان (ع)
جدول سیع المثانی
جهت احضار جن
جهت رفع حاجات
دایره جنت لاسماء
دائره العرض المستقیم
دعوت اسد العضوب
دفع عرق و سردرد
رباط
رساله حکیم بلنیاس
ساعات سعد و نحس ایام هفته
سائر اعمال رهوط هفتگانه
طاهرین
طلسم ابطال السحر و جادو
طلسم احضار
طلسم احضار مطلوب و غایب
طلسم املاک اربعه
طلسم ایام هفته
طلسم ایجاد نفاق بین دشمنان
طلسم آیات حفظ
طلسم برای ابطال کلام سوء
طلسم برای اطاعت جن و انس از شما
طلسم برای اطاعت خلق
طلسم برای پیروزی و فتح بر دشمنان
طلسم برای تبدیل دشمن به دوست
طلسم برای تخریب بیت ظالم
طلسم برای تسخیر اشخاص
طلسم برای تسخیر قلوب
طلسم برای جلب محبت دیگران
طلسم برای جلب و تهییج
طلسم برای ختم القرآن و حج بیت الله
طلسم برای خروج از بلاها و آفات و حوادث
طلسم برای در امان ماندن از شرّ اجنه
طلسم برای دعوت مستجابات
طلسم برای دفع اثر اسلحه
طلسم برای دفع حاکم ظالم و ستمگر
طلسم برای دفع خوف از دشمن ظالم
طلسم برای دفع ظلم حاکم و سلطان جبار و ظالم
طلسم برای دفع محاصره دشمن و گریزاندن آن
طلسم برای دفع نار دشمنان
طلسم برای رفع حوائج و مهمات
طلسم برای صیانت از آفات دشمنان
طلسم برای عزیمت و کرامت
طلسم برای فتح و نصر و پیروزی در امور
طلسم برای قهر دشمنان
طلسم برای کسب عزت و محبوبیت بین القلوب
طلسم برای گشایش کارها و رزق و روزی و فراوانی
طلسم برای محافظت از اجنه و عناریت
طلسم برای هدم دشمن، نابودی دشمن
طلسم برای هلاکت عدو و دشمن
طلسم پیروزی بر دشمنان
طلسم تسخیر الناس، تسخیر مردم
طلسم تسخیر و تهییج
طلسم جلب و تهییج
طلسم جنته الاسماء
طلسم جهت تاثیر بر اشخاص و اعمال
طلسم جهت حضور نزد حکام و بزرگان
طلسم جهت مقابله با حکام و بزرگان
طلسم حرف نون
طلسم حفاظت از دشمن
طلسم حفظ از وسواس
طلسم حفظ کالا
طلسم حفظ متاع
طلسم دایره برای تسهیل امور
طلسم دشمنان
طلسم دفع الافات و حذب الکرام منسوب به حضرت علی (ع)
طلسم دفع بلا و آفات
طلسم دفع ترس و خوف از حوادث
طلسم دفع جن و انس
طلسم دفع سحر و ابطال جادو
طلسم دیگری برای جلب محبت
طلسم رد اعداء و امراض
طلسم رد لاعدا و دفع دشمنان
طلسم سوره محمد (ص)
طلسم سیع المثالی
طلسم سیفی
طلسم شمائل نبی
طلسم عزّت و محترم شدن نزد مردم
طلسم فتح عظیم
طلسم قوت قلب
طلسم کنزالاسرار
طلسم محبت
طلسم محبوب القلوب
طلسم مربع پر خاصیت
طلسم مکرم برای محبت
طلسم منسوب به حضرت محمد (ص)
طلسم منسوب به حضرت یوسف (ص)
طلسم نادعلیا
طلسم و تعویذ برای دفع کلیه شر و بلید
طلسم هفتگانه محبت
طلسمات برای جلب محبت و عزت و اطاعت
طلسمات هفتگانه ایام هفته
طلسماتی برای حفظ از جمیع بلایا
طلسمی برای جلب قلوب حکام
طلسمی برای حفاظت از جمیع بلیات و…
طلسمی برای ذلیل کردن دشمن
طلسمی برای رسیدن به مطلوب و دفع رقیب
طلسمی برای طول عمر
طلسمی برای کسب عزت و احترام و بطلان سحر
طلسمی برای مقبولیت نزد عام و خواص
طلسمی جهت مبارک کهیعض
طلسمی عجیب
طلسمی قاطع در جلب محبت
عقد الحدید
عقد السان
عقد العروس
عمل ابریق
قائده الدوران ابریق
کسب نفقه
کشف و فائن و خزائن
لوح برای کسب عزت نزد خلائق
مندیل عظیم و پر خواص
منع سفر و تعطیل خرید و فروش
و هکذا طلسم دیگر برای رفع حاجات مختلف
وفق اسماء الله الحسنی
وفق السر عجیب
وفق برای اطاعت جبابره
وفق برای اطاعت محبوب
وفق برای ایمن بودن از جمیع انس و جن و حوش
وفق برای جلب حوائج و قهر دشمنان
وفق برای حفظ نفس و متاع
وفق برای دفع اعداء و دشمنان
وفق برای هلاکت دشمن
وفق بسم الله الرحمن الرحیم
وفق جهت استجابت دعاها
وفق جهت حضور نزد حکام و سلاطین
وفق حروف مقطعه سوره قرآن کریم
وفق سوره اخلاص
وفق سوره یوسف
وفق محبت سوره فاتحه الکتاب
وفق منسوب به امام رضا (ع)
وفق مهر و محبت و دوستی
وفقی برای رفع حاجات مختلف
وفقی برای رفع غم و اندوه و ناراحتی
وفقی برای طرد جن
هکذا طلسم برای تسهیل امور
هکذا طلسم دیگر جهت جاه و قبول
هکذا طلسمات سبعه کثیرا الخواص
هکذا طلسمی برای دفع سر و امان
هکذا وفق دیگر برای قضاء الحوائج
و صدها ادعیه و طلسمات دیگر….

این کتاب فقط برای معرفی در سایت قرار داده شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا