کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب کله سر شیخ بهایی در باب ادعیه و طلسمات و عزیمت

کتاب کله سر شیخ بهایی در باب ادعیه و طلسمات و عزیمت

در این پست از سایت منوجان کتاب علوم غریبه کله سر شیخ بهایی در باب ادعیه و طلسمات و عزیمت را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب کله سر یکی از بهترین و کاملترین کتاب ها در زمینه آموزش علوم غریبه و طلسمات و ادعیه و اذکار می باشد . در کتاب کله سر شیخ بهایی مطالبی از قبیل استخراج موکل های روحانی و سلفی و خواندن دعای عزیمت و استخراج اسم اعظم و بسیاری از موارد دیگر اشاره شده است . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با معرفی کتاب کله سر و دانلود رایگان کتاب کله سر شیخ بهایی …

علوم غریبه ۵ بخش دارد

کیمیا ، لیمیا ، هیمیا ، سیمیا ، ریمیا

کیمیا: کوشش در دگرش (تبدیل) کانی‌ها و فلزات، علم اکسیر

لیمیا: تبدیل قوای فاعل به مفعول یا بالعکس، علم طلسمات

هیمیا: احوال ستارگان و حیوانات مرتبط با آنها، علم تسخیرات

سیمیا: راز و رمز اعداد دیدن و تصرف موجودات تخیلی، علم خیالات

ریمیا: تردستی یا علم شعبدات

کتاب کُلُّهُ سِّر به خوبی این پنج علم را آموزش میدهد و هر یک از کلمات اسم کتاب دلالت بر یکی از این علوم میکند.

کتاب کُلُّهُ سِّر که به غلط برخی به آن کلاه سر می گویند شامل دانستنیهای مقدماتی و مهم علوم غریبه و طلسمات است
کتاب کله سر یکی از بهترین و کاملترین کتابهای الکترونیکی در زمینه آموزش علوم غریبه در ایران می باشد

اما این کتاب بر خلاف سایر کتب بخوبی تحریر شده و به هیچ عنوان دارای واژگان ناخوانا و نامفهوم نمی باشد

و شما به آسانی می توانید دستورات آن را بخوانید و فرابگیرید و در نهایت عمل کرده و به نتیجه مطلوب خود برسید

فهرست مطالب کتاب کله سر :

فصل اول: دانستنیهای مقدماتی علوم غریبه

حضور دل
نحوه تمرکز
ترک جمالی و جلالی
تعیین مکان
آغاز کردن عمل
زمان
طریقه نوشتن تعویذات
در بیان اعداد و ابجد
پیدا کردن طالع فرد
در باب حروف تهجی

فصل دوم  کتاب کله سر : الواح مثلث، استخراج موکلان، عزیمت

الواح مثلث
عزیمت برهیه
نحوه استخراج نام موکلان از الواح
عزیمت لوح

فصل سوم کتاب کله سر : الواح مربع، موکلان، عزیمت

لوح مربع ۴*۴
نحوه استخراج موکلان روحانی و سفلی
عزیمت موکل روحانی
عزیمت موکل سفلی

فصل چهارم کتاب کله سر : الواح مخمس، استخراج موکلان و عزیمت

لوح مخمس ۵*۵
نحوه استخراج موکلان روحانی
نحوه استخراج موکلان سفلی
عزیمت موکل عون سفلی
عزیمت لوح یا تعویذ

فصل پنجم کتاب کله سر : علوم جفریه (علم حروف)

بسط ترفعی
اسم ملائکه عمل
طرز بدست آوردن اسم اعظم
بسط عزیزی
استخراج نام اعوان و ارواح عاملان عمل
بسط تمازج

فصل ششم کتاب کله سر : بحرالغرائب در باب اسماء الله

فصل هفتم کتاب کله سر : خواص اسرار آمیز سنگها از نظر علوم غریبه

کرامات و خواص سنگها

 

آرامش و بقاء
حکمت-علم-فلسفه
علوم غریبه
کیمیا
لیمیا
هیمیا
سیمیا
ریمیا
سیر و سلوک

بخشی از محتوای کتاب کتاب کله سر و عناوین :

دانستنیهای مقدماتی علوم غریبه
ترک جمالی و جلالی و خواص و فواید اسماء الحسنی الهی
جداول اسماء جمالی و جلالی و تعداد آن و خواص و فواید آنها
حب و رزق و ترقی و تسخیرات و عملیات جمالی
باب بغض و دشمنی و زبان بند
طریقه نوشتن تعویذات و کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.
عملیات مربوط به علوم غریبه و ماه های مربوطه به آن
علم نجوم و روزها و ماه ها و کواکب هفتگانه مربوط به آن
جدول ساعات مطلق به روز
اعمال انجام شده طبق جدول
درباب برج دوازده گانه
دایره البروج و نقطه اعتدال بهاری آن
منازل بیست و هشت گانه دایره البروج و ۲۸ منزل آن و خواص و استفاده از آن
نام منازل ۲۸ گانه بروج
نظرات کواکب نسبت بهم
در بیان داشتن احوالات هفته

در بیان سعد و نحس ستارگان و نوشتن آن ساعات و تعویذات و خواندن عمل در آن
جدول ارباب مثلّث در روز
جدول ارباب مثلّث در شب
در بیان نمودن هر کوکبی را جهت کدام امر مهم باید خواند و عزیمت آن چند بار است
در بیان اعداد و ابجد (ابجد کبیر و ابجد صغیر و ابجد وسیط) و تعداد حروف آن با معانی آن
در بیان حروف متعلق به هر سیاره و عناصر حروف هر ستاره
در بیان شروع عمل و دعوت شیرینی و میوه و هر غذائی که موافق طبع نفس عمل دعوت موافق طبع کواکب او باشد بنهد تا راست آید
ذکات حروف تهجی چیست؟
دعوت حروف تهجی و ذکات حروف تهجی
موضوع ذکر و تعداد عدد حروف ذکر و حروف موکّل دار و عدد آن و کوکب منسوب به آن حروف و عدد آن
پیدا کردن طالع هر فرد و جمع اعداد حروف اسم طرف و طریقه محاسبه ابجد کبیر
اذکار حروف تهجی
در بیان دوایر حروف تهجی

در بیان احکام حالات قمر در منازل ۲۸ گانه و تاثیرات قمر در طول یک ماه
طبیعت و طبائع حروف هر فرد در علم اعداد
اسم خود و مادر خود را به حروف ابجد کبیر محاسبه کردن
نظر سکاکی در کتاب خود در مورد خواص حروف
کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

الواح مثلّث و نحوه استخراج نام موکل آن و طریقه نوشتن عزیمت کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.
عزیمت برهیّه و طریقه عزیمت برهیّه
لوح مثلّث شرقی (جهت سمت شرق نوشتن آن) همراه با مزاجهای مربوطه آن
نحوه استخراج نامهای موکّلان و اعوان از کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.
نام موکّل ها و نحوه استخراج نام آنها در درج جداول چگونه است؟
نحوه استخراج نام موکّل های روحانی
نحوه استخراج موّکل عون سفلی
عدد مفتاح، عدد مغلاق، عدد میزان، عدد وفق مثّلث، عدد مساحت، عدد ضابطه، عدد غایت، عدد بلوغ و قاعده استخراج آن
طریقه استخراج عون و عزیمت لوح نوشته
کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

الواح مربّع و موکلان و عزیمت آن
لوح مربع ۴*۴
نحوه استخراج موکلان روحانی و سفلی

عزیمت موکّل روحانی و موکّل سفلی
کامل‌ترین لوح در علم اوفاق لوح چهار در چهار است که از نظر مزاجی نیز حائز اهمیت و قدرت کامل است.

الواح مخمّس و استخراج موکّلان و عزیمت آن
لوح مخمّس ۵*۵
عزیمت موکّل عون سفلی و لوح و تعویذ آن
علوم جفریه (علم حروف) بسط ترفعی، بسط عزیزی، بسط تمازج
طرز بدست آوردن اسم اعوان و ارواح و عمل آن و اسم ملائکه آن
طرز بدست آوردن کلمه اسم اعظم
طرز بدست آوردن اسم طلسم ملائکه و اعوان و ارواح عمل
عمل تکسیر
بسط عزیزی
بسط تمازج
لوح یا تعویذ و عزیمت و جدول ترفی حروف
بسط طبیعی و حروف مربی و مقوی و حروف آتشی و حروف بادی و حروف آبی و حروف خاکی
استخراج نام ملائکه عاملان عمل
استخراج نام اعوان و ارواح عاملان عمل
استخراج قسم و طلسم و عزیمت عمل

تعداد خواندن یا ذکر عمل
بحر الغرائب درباب اسماء الله
بدست آوردن تعداد خواندن اسماء الله و تعداد روزهایی که باید خوانده شود و نوع عمل آن جمالی یا جلالی
دستور العمل مداخل اسماء الله تعالی که هر اسمی چند نوبت بایست خواند
جدول تقسیمات اسماء و صفات الهی از محی الدین بن عربی
جدول تقسیمات اسماء و صفات الهی از عبدالکریم جیلانی
خواص اسرار آمیز سنگ ها از نظر علوم غریبه
کرامات و خواص سنگ ها
خواص جواهرات سیارات و بروج آن، سنگهای موافق هر بروج و رنگ آن، سنگ مخالف هر برج و روزهای متعلق به هر برج
برکات مخصوص هر جواهرات و سنگ ها و درمان بیماری
در باب علوم غریبه – آرامش و بقاء – حکمت علم فلسفه در علوم غریبه
بحث در مورد علوم غریبه مخصوصا علم کیمیا – علم لیمیا – علم هیمیا – علم سیمیا – علم ریمیا و
سیر و سلوک در طلب کمال
مناجات اسرار آغاز سوره ها
و صدها مطالب دیگر …

این کتاب فقط برای معرفی در سایت قرار داده شده است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا