کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح و رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن

کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح و رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن

در این پست از سایت منوجان کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح و رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب کنه المراد کتابی کامل و جامع در زمینه لوح و الواح و رسم آن و خواص اعداد الوفق و شرف مریخ به طالع حمل و طریقه نوشتن اوفاق و الواح می باشد …

 

مشخصات کتاب کنه المراد :

نام کتاب: کنه المراد در اوفاق و الواح

نام نویسنده: محمد طاوسی

فهرست مطالب کتاب کنه المراد :

لوح و الواح و رسم آن
رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن
خواص اعداد الوفق
شرف مریخ بطالع حمل
خانه های جدول الواح
همه چیزها و کارها را این شکل مبارک می باشد:
هر که با خود دارد عاقبت او بخیر باشد
هر که با خود دارد و همه قفل ها بر دست او بی کلید کشاید
برای طلب حاجات و قبول نزد سلاطین مناسب بود
هر که با خود دارد و در راهها از دزدان و حرامیان ایمن باشد
دست و زبان مفسدان و حاسدان از صاحب خود کوتاه کرداند
هر که با خود دارد پوسته با عیش و رفا باشد
هر که از عضب سلاطین و امرا ترسد این شکل را با خود دارد که ایمین گردد
این شکل بر شکم هر بیمار بندد از بیماری خلاص یابد
هر که با خود دارد هر جا که رود او را هیچکس نه پسند
هر که با خود دارد روحانیات مطیع او شوند
از برای دشواری زاییدن و بول کردن و مباشرت مناسب باشد
هر که بر لوح نقره نقش کند و با خود دارد از علوم بهره تمام یابد
از برای طلب عیش و لذت و عسرت بغایت خوبست
از برای طلب دفع سرما خاصه در جاهای سرد خوبست
هر که با خود دارد و سحر و نیرنگ بر وی کار نکند
برای دفع لشکر بیکانه بر لوح نقره نقش کنند

این شکل بر کردن هر که بندندهیچ آسیبی نرسد
از برای دفع ملخ و آفتهای سمائی زراعت را مناسب است
برای دفع دشمن ظالم با خود دارد و مناسب است
برای برآمدن کارها و قضای حاجت ها بغایت خوبست
برای الفت و محبت و مودت و وصل بغایت خوبست
برای طلب عیش و خرمی و عشرت خوبست
برای جاه و قبول نزد سلاطین و اکابر نیکست
برای عزت نزد علما و وزرا و قضات مناسب است
برای طلب صفای فکر و استنباط علوم مناسب است
برای تحصیل علوم و کارهای بزرگ بغایت خوب است
برای طلب جاه و قبول نزد وزرا و قضات مناسب است
برای طلب و ظفر و نصرت و صحت و سلامت مجربست
و هزاران مطالب دیگر….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا