کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب گنج رایگان علامه میرجهانی بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه

کتاب گنج رایگان علامه میرجهانی بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه

در این پست از سایت منوجان کتاب گنج رایگان علامه میرجهانی بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب نقد جاودان – گنج رایگان علامه میرجهانی یکی از بهترین و کاملترین کتاب ها در زمینه علوم غریبه و اذکار و ادعیه و ختومات مجرب می باشد .

کتاب نقد جاودان گنج رایگان علامه میرجهانی بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه,دانلود رایگان کتاب نقد جاودان علامه میرجهانی,دانلود کتاب گنج رایگان علامه میرجهانی,دانلود کتاب علوم غریبه نقد جاودان,دانلود کتاب علوم خفیه و ختم نقد جاودان,دانلود کتاب علوم غریبه علامه میرجهانی

مشخصات کتاب گنج رایگان – نقد جاوید :

نام کتاب: گنج رایگان – نقد جاوید

نام نویسنده: سعید جازاری معموئی

فهرست مطالب کتاب گنج رایگان :

بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه و …
زندگی علامه میرجهانی
نظری به دوران زندگی علامه میرجهانی
حکایتی در محضر استاد
انواع ختومات
قواعد
ختم آیه نور
ختم منسوب به حضرت زهرا (س)
ختم در تصفیه قلب
ختم بسم الله برای شفای مریض
ختم دیگر از شیخ حسنعلی اصفهانی در تهذیب نفس
ختم منقول از آقای نجفی اصفهانی
ختم بحرالعلوم نجفی
ختم سوره قیامت و ذکر امام سجّاد در مکاشفه بحرالعلوم
ذکر امام سجّاد در مکاشفه بحرالعلوم
ختم و شرح دعای طمطام
ختم آیه قل اللهّم مالک الملک
ختم برای زیاد شدن قوت حافظه و زیادی فهم
طالع و شناخت بروج هر طالع و دانستن طالع اشخاص و تقابل کواکب
در بیان بروج و کواکب و ستارگان و محاسبات آن و…
شناخت طالع وقت و بروج
شناختن طالع وقت
شناختن طالع بُروُج
قاعده در دانستن برج ماه و چندین طریقه آن…
طلوع و غروب ماه
دانستن طالع شخص و دانستن طالع محل اقامت شخص
در شناختن ساعات خوب و بد و بیان محدوده شب
تقابل کواکب با هم
در تعیین زمان استجابت دعا
در تعیین اول ماه، روز عرفه، عید قربان و یوم الشّک و ملخّص این قاعده
روا شدن حاجت مضطّر
در تعیین توافق و تنافر بین دو نفر
نکته ای از جفر
در اسم اعظم و بیان محمود دهدار
دایره ابجدی دور کبیر
دایره ابجدی دور صغیر
اطلاع از چگونگی برآورده شدن حاجات در اطلاع از ضمیر سوال کننده
در بیان منازل قمر و کواکب
نسبت بروج و اعضاء بدن
محل مناسب نشستن در مجلس بزرگان
احکام بیوت و طوالع
معرفت فصول و وزیدن بادها (بقول حکیم سادن هندی)
در کیفیت استخاره از قرآن مجید
تفال

منسوب و موّید
موعظه
استخراج کسور مربّعات
در دفع شرّ
بعضی از قواعد مثلث و احکام آن و خاصیت های دیگر…
در بیان زیاد شدن حافظه
از افادات مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی ره
در باب صاحب فرزند شدن
حکایت سنگ یا علی، پند و اندرز
سرمه اسرار
برای رفع تاریکی چشم
برای تقویت دماغ
سرمه برای چشم
در معرفت طالع
از خواصّ حروف بسم الله
در علم رمل از خواجه نصیرالدین طوسی
نکته ای دیگر از رمل (بیرون آوردن دفینه و گنج)
دعای قاموس القدره و فوائد آن
حروف قلقطیر و شرح آن
دعای حرز یمانی (سیفی) و برخی خواص آن
طریق گرفتن مدخل (شیخ بهائی)
اسامی دیگر حرز یمانی و برخی نکات خاصّ آن
خواصّ حرز یمانی
خواص اخرویه حرز یمانی
خواص دنیوی حرز یمانی
برخی از آثار حرز یمانی و شرایط خواندن آن
خاتم و روش دیگر در استفاده از خاتم
محل اشارات حرز (اشارات ظاهری و اشارات خفی)
ادعیه وسط اشارات خفی
اشارات اربعه قتل و بیان نکته ای مهم در این باب
اعتصام سیفی
اعتصام مناجات سیفی
اعتصام سید علی همدانی
دعای سیفی مبارک
اختتام سیفی
اختتام دیگر
اشتراک حروف
قاعده اتصالات در جفر
اتصال کلی جامع
اتصال عنصری
اتصال مرتبه ای
در نحوه سوال
نحوه بدست آوردن چهار حرف و اتصال کلی حروف
قاعده کلیه سرح بروجی
اتصال عنصری طبعی و احکام آن و صور اتصال حروف
صور موافق و ممائل و طالب و مطلوب
صور مخالف و ضد نقیض
اتصال مرتبه ای و احکام آن و صور بدون طرح
توضیح مقال در شرح این اتصال و اتصال مرتبه ای
قاعده مستحصله گرفتن (قسمت بدون تلافی و قسمت با تلافی)
نکاتی در باب علم طبّ
جدول آنچه هنگام دیدن ماه باید به آن نگریست
رخ مه لقا
سخنان حضرت علی علیه السلام در قلم و کتاب و فلسفه و علم کیمیا و علم ریاضی
جذر اعداد اصمّ
در باب هندسه
انواع خطابهای قرآنی
حضور ائمه بر بالین محتضر
حقیقت موضوع و احکام ماههای عربی
گرفتن روغن انتیمون و روغن سرب
طریقه گرفتن روغن نمک برای حل طلا
تدبیر سرنج برای قروح خبیثه و سرطان
کلام حضرت امام صادق علیه السلام در معرفت صاحبان عقول
گنجینه علم و دانش
کرامتی از مضجع مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها
کرامت دیگری از آن قبر مطهر
دفع طلسمات دفاین
تحقیق عرفانی در مفهوم و معنای ذکر بسم الله الرحمن الرحیم
عدد بعضی از آیات و سور برای حوائج
طریق استخراج ملّک و اعوان از لوح مربع
قواعد شروع بعمل الواح
استخراج نام موکّل
علم سرّ و تعالی و کمال
خواص رئوس اربعه و عزیمت آن
عزیمت رئوس اربعه
نکته ای در اجابت سریعتر دعا و طلب
عمل محبّت
در ساختن انواع رنگ ها (رنگ شنجرفی، رنگ زرنیخی، رنگ سبز، رنگ زنگاری، رنگ پسته ای، رنگ سفید، رنگ لاجوردی، رنگ سرخ، رنگ عودی، مرکب اعلا)
حروف خط میخی آریایی
خط و حروف عبری
اعراب خطوط عبری
برخی اصطلاحات اسرائیلیان
نکته هایی از جفر خافیه
عناصر طبیعت (عنصر آتش، عنصر باد، عنصر آب، عنصر خاک)
برای تخریب و تفریق
دفع نحوست از عامل
عمل محبّت و عزیمت آن
دعای قرثیا
در اصول دین
پیدایش فرقه متصوفه ذهبیه
ادویه برخی امراض
دوای صرع و ام الصبیّان
دفع و ریختن سنگ مثانه
امراض گوش و کری قدیمی
بند آوردن حیض نا منظم
منضج دیگر
مطبوخ ضد کرم امعاء
منضج سودا
درد سینه و امراض سینه
ذات الجنب و ذات الرّیه و درد سینه و صرفه
اقسام بواسیر بطور کلی و نکته های سودمند
جعبه حبس الصوت
ابطال سحر و جادو و طلسم
نامه ای از مرحوم نخودکی
مساله فقهیّه
کرامت باهره

تاثیر نفس و دم
نوشتن لوح مربع
خواص شانزده خانه مربع
جداول خواصّ مربعات شانزده گانه
تاثیر عدد برخی از آیات قرآنی
جهت علو مراتب از دیاد عزّت و مال و جاه و مقام
جهت محبوب شدن در دلهای مردم
جهت محبت و اصلاح میان دو نفر
جهت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن ظالم
جهت طلب مهمات از سلاطین و حکومت و منصب و امثال آنها
جهت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوام الناس و حاکمان
جهت ازدیاد عزت، رفعت، آبرو و زیاد شدن جاه و جلال و مال و امثال آن
جهت طلب شغل و عمل از حکّام و سلاطین
جهت رفتن نزد حکّام و سلاطین و روا شدن حاجات مختلف
جهت رفتن نزد حکّام و سلاطین نزد ظالمان
جهت حصول مطلب و قبول افتادن سخن و مطیع و منقاد ساختن خلق
جهت دفع شر ظالمان و ستمکاران
جهت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر آنها
جهت تسخیر عوام الناس
جهت تسخیر خلایق و کثرت هجوم عوام الناس و بسیاری معامله و منافع
جهت عزت و تقرب نزد حکام، سلاطین، اکابر، بزرگان و معروف گردیدن نزد جمیع خلایق
جهت توسعه و وسعت رزق و روزی و اداء دین و قرض و برطرف شدن فقر و درویشی
جهت خلاصی از زندان
جهت ازدیاد محبّت و افزودن محبّت شدید در کسی
جهت اطلاع از احوال و دانستن مطلب خود در خواب
جهت تحبیب
جهت عزت نزد پادشاهان
جهت احضاریات، احضار جن، احضار موکل، احضار انس، احضار پری
در تسخیر خلایق و حصول علوم غریبه
در شرف شمس – شرف الشمس
برای دوستی و آشتی بین زن و شوهر
جهت ترقی و علو مراتب در کار و زندگی
جهت ایمنی در مقابل ظلم و ستم و انسانهای ظالم
جهت دیدن کسی
جهت آوردن شخص غائب و یا شخص فراری
اگر عمل بجهت اتصال باشد
تسخیر حروف
قاعده تسخیر حروف و جداول آن
عزیمت حروف، عزیمت الف، عزیمت ب، عزیمت جیم و عزیمت سایر حروف… و انواع دیگر عزیمت حروف
تسخیر و دعوت کواکب
عزائم هفت کوکب
شرایط نوشتن تعویذات
شناخت ساعات و طالع
جداول ساعات روزهای هفته
جدول ساعات شب های هفته
عزائم هفت کوکب
شرایط نوشتن تعویذات مختلف
شناخت ساعات و طالع
جدول ساعات روزها و شب های هفته
بیان رفتار و نوشتن لوح مثلث
بیان اعمال پیش از نوشتن مربع مثلث
قاعده بیرون آوردن نامها از مثلث
دفع شرّ مثلث
قول مشایخ یونانی در دفع شرّ مثلث
قاعده صحیح مجرب در تفریق
دفع مرض مصروع
روان شدن نفس و طریقه های دیگر آن
رهائی از هلاکت و دفع دشمن
التجاء علّامه به پیشگاه اهل البیت علیه السلام
ترجیع بند در التجاء
احادیث و روایات اسلامی
و صدها مطالب دیگر….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا