دعا

روش احضار همزاد – نحوه تسخیر همزاد – چگونه همزاد خود را احضار و تسخیر کنیم ؟ و ارتباط برقرار کنیم

روش احضار همزاد – نحوه تسخیر همزاد – چگونه همزاد خود را احضار و تسخیر کنیم ؟ و ارتباط برقرار کنیم احضار همزاد جنی و ملکی و همچنین تسخیر همزاد روشهایی وجود دارد . چگونه میتوانیم با همزاد خود ارتباط برقرار کنیم ؟ آموزش روش و نحوه چگونگی تسخیر همزاد جنی و ملکی و همچنین احضار همزاد

روش احضار همزاد,نحوه تسخیر همزاد,چگونه همزاد خود را احضار و تسخیر کنیم ؟ و ارتباط برقرار کنیم

عملیات تسخیر همزاد
كسانیكه نباید به عمل تسخیر همزاد دست بزنند.
1.   زنان باردار
2.   اشخاص بیمار وكسانیكه بیماری دماغی داشته ودارای اعصاب ضعیفی می باشند.
3.   شخصیكه دست و پاهایش درد وناراحتی داشته باشد
4.   كسانیكه سابقة سكته یا صرع دارند وبهبودی كامل نیافته باشند.
5.   اشخاص مبتلا به بواسیر
6.   مبتلایان به بیماری چشمی
7.   اشخاصی كه نمیتوانند جلوی هوی وهوس ولذات وشهوات را بگیرند.
خطرات همزاد
باید طبیعت اورا شناخته وبر طبق آن از او در خواست كاری بكنبد.
بادر نظر داشته باشید كه طبق قرار دادی كه با همزاد میگذارید به او فرمان داده وطلب چیزی نمائید.
از او در خواست كار ناشایست نكنید.او سعی میكند شمارا از انجام كار منع كند.كه در صورت انجام كار ناشایست همزاد به شما ضرر زده واین ضررقابل جبران نخواهد بود.نباید همزاد را مجبور به بیان اسرار نمود .باید با او طرح دوستی بریزید در این صورت او هر چیزی را برایتان فراهم مینماید.
كارهای همزاد
1.   هر كاری هر چقدر سخت و مشكل هم باشد و به نظر غیر ممكن باشد.

اعمالی كه در دوران چله باید رعایت كرد.
1.   عدم نزدیكی باهمسر
2.   عدم صحبت و معاشرت با دیگران
3.   عدم مصرف حیوانی وخوراكی های بودار وباد دار
4.   استفاده از غذا های زود هضم
5.   مالشت دادن روزانة سر وگردن
6.   اگر در شب عمل میكنید روز را خوب استراحت نمائید وگرنه عمل باطل خواهد شد.
7.   در زمان چله از هرگونه شك وتردید دوری نمائید.
8.   حفاظ وحصار(تحصین) خود را كامل نمائید.
9.   در دوران چله احتیاجات خود را آماده كنید وكناروجای خود بگذارید.
10.   با هیچ كس بحث ومجادله نكنید.
11.   در مواقع بیكاری با مطالعه خود را سرگرم نمائید.
عمل شمارة 1:
درچلة41روزه نشسته و بهنگام روز، بیرون ودر جائی كه آب باشدبه شكلی كه سایة خودرا درآب ببینید. سورة شریفه یس از آیة نفخ فی الصور .الی محضرون را حفظ كرده روزانه 1100(هزاروصد)بار تلاوت كرده بعداز هر 100مرتبه این دعا خونده شود(اللهم ا نّا أعظمُ فإنه یُذِلّ ُ ویُظاهرُ والایاتِ اُنصُرْنا یا قَومِ همزاد)
عمل شمارة2:
درچلة41روزه نشسته اتاق مناسب وتمیزی را از قبل آماده نمائیدواز هر گونه رفت وآمد خود داری نمائید.چراغی را مهیا كرده وآنرا طوری پشت سرخود قرار دهید كه بتوانید سایة خود را در مقابلتان ببینید. سپس خوب تمركز كرده و به سایة خود خیره شویدو به تسخیر همزاد فكر كنید.بعد 371 مرتبه آیة ذیل را بخوانید.
(قل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان یحضرون)
همزادبه چه شكلی ظاهر می شود؟
ابتدا آرام آرام سایة روشنی به نظر شما می آید كه از جلو چشمتان می گذرد وبعد از چندروز به شكل بخار یا ابر دیده می شود  این بخار یا ابربه مرورمتشكل شده واندام آدمی را بخود میگیرد.این شكل یك نور یا روشنائی به همراه دارد تا زمانیكه پلك هایتان را بهم نزده یا به جای دیگری نگاه نكنید در مقابل شما خواهد بودوبعد ناپدید میشود و مجدداً ظاهر میگردد.زمانیكه ظاهر میگردداگر نگاهتان را به بالای سر خود بیندازید خواهید دیدكه نور در بالا هم نمایان است این بخار یا ابر شكل یك انسان را دارا میباشد.ولی هنوز صورت او نمایان نبوده وتار است.در این قسمت شما قدم های اولیةموفقیت را برداشته اید.زیرا هر لحظه ممكن است این شكل به صورت یك جسم عادی در مقابل شما ظاهر شود وبا شما صحبت كند.از این لحظه به بعد سعی كنید از صحبت كردن و ملاقات با دیگران جداً خودداری نمائید.تمركزو هواس خود را بر روی عمل متمركز كنیدو از فكر كردن به مسائل خارجی خوداری كنید.باید مانند عاشقی باشید كه منتظر دیدار معشوقه اش میباشد.بعداز گذشت 15روز همزاد پیش شما ظاهر خواهد شد.چه شب باشد یاروز تاریك باشد یا روشن فرقی نمیكند او ظاهر میشود.از لحظه ای كه این شكل را دیدیددر خواب هم آن را مشاهده خواهید كردبدین ترتیب زمانی كه از خواب بیدار میشوید مشاهده خواهید كرد همزاد یا جلو شما ویا اطرافتان قرار دارد.
باید كاملاً هوشیار باشید وبجز او به چیز دیگری فكر نكنیدودر این رابطه با هیچ كس صحبتی نكنیدوبه عمل خود مشغول شوید وتنها به ظاهر شدن او واینكه میخواهد با شما صحبت نماید فكر كنید توجه داشته باشید كه با او صحبت نكنید تا او خود با شما صحبت كند وبرای وادار كردنش به صحبت یكی از اسماء نیكوی خداوند یایك آیة شریفه را تلاوت نمائید.مطمئن باشید كه نتیجة مطلوب حاصل خواهد شد.

هیچ وقت فراموش نکنید بدون اجازه دست به تسخیر نزنید از ما گفتن.

احضار همزاد ۱

همزاد با آدمی و در کنار او زندگی میکند و در تمامی دوران زندگی همراه ادمی است و بعد از مرگ زندگی همزاد به پایان نمرسد بلکه تغییر شکل میدهد.
عاملان و مرتاضان هندی معتقدند بعد از مرگ آدمی همزاد او نمیمیرد.بلکه شکل جدیدی اختیار کرده زنده میماند و در هوا مشغول گشت وگذار خواهد بود.البته نویسنده میگوید من یکبار از موکل این سوال را پرسیدم و موکل سکوت کرد که البته سکوت موکل به دو معناست یا اطلاعی ندارد و یا اجازه بیان ان را ندارد
همزاد دارای جسم لطیفی است و دورترین راه ها را در مدت زمان کوتاهی طی کرده و میتواند برای ما خبری بیاورد همچنین میتواند بین دو نفر محبت و یا کینه ایجاد کند و بسیاری از کارهایی را که انسانهای معمول نمیتواند انجام دهد همزاد انجام دهد.
خطرات همزاد :
باید در نظر داشته باشید که طبق قراری که با همزاد خود میگذارید به او فرمان داده و طلب چیزی نمایید.
باید طبیعت او را شناخته و بر طبق ان از وی درخواست کاری را بکنید.
باید سعی کنید از او در خواست کارهای ناشایست را نکنید
توجه داشته باشید بعضی از اسرار ها و راز ها هستند که همزاد از بیان آن به شما امتناع میورزد پس او را مجبور به پاسخ گویی نکنید زیرا ممکن است به شما حمله کرده و هلاکتان کند.

کسانی که نباید دست به تسخیر همزاد بزنند
1- زن باردار و همچنین زنی که در عادت ماهانه به سر میبرد بهترین زمان بعد از عادت ماهانه میباشد.
2-  اشخاص بیمار و کسانی که تندرستی آنها به دلایلی دچار مشکل است.
3- کسانی کهبیماری اعصاب دارند عصبی هستند
4- کسانی که سابقه صرع یا سکته دارند و بهبودی کامل آنها حاصل نشده
5-  اشخاص شهوت ران(زیرا در دوران چله باید کاملا پرهیز کار بود)

با رعایت تمامی اصول و پرهیز جمالی و جلالی یک چله ی 41 روزه نشسته و در روز بیرون و در جایی که آب باشد به شکلی بنشینید که سایه تان در آب بیافتد

دعای زیر را روزانه 1100 مرتبه تلاوت کنید.

وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ یَنسِلُونَ

قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

إِن کَانَتْ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُونَ

و هر 100 مرتبه که تلاوت کردید بعدش دعای زیر را بخوانید:
اللهمَّ انا اعظَمُ فَإنَّه یُِذِلُّ و یُظاهِرُو الایاتِ اُنصُرنا یا قَومِ هَمزاد

چگونگی احضار همزاد:
برای تسخیر کردن همزاد بایستی اتاقی را انتخاب کنید که کاملا ساکت و آرام باشد و هیچ کسی ‏به آنجا رفت آمد نکند . اتاق را کاملا تمیز کرده و در صورت امکان محل را خوشبو کنید . ‏دیوارهای اتاق ( بخصوص دیوار طرف غربی و طرف قبله ) را کاملا تمیز کرده و در صورت ‏امکان، اتاق چند ساعتی باید آفتاب بخورد.‏
باید فرد دوش گرفته و کاملا لخت شده و یک لنگ به خود پیچیده و از بخورات خوشبو استفاده ‏نماید .‏
طریقه عمل به این صورت است که یک شمع ( یا چراغ ) روشن کرده و پشت سر خود می ‏گذارید ، به طوری که سایه شما روی دیوار کاملا دیده شود. سپس به پیشانی سایه خود نگاه ‏میکنید. به مدت یک ساعت ( در بعضی اشخاص ممکن است از یک ساعت بیشتر و یا کمتر ‏باشد).‏
پس از خیره شدن هر وقت که پلک زدید به بالای سر خود نگاه کنید. پس از مدتی یک نور یا ‏روشنایی به شکل دایره خواهید دید. این نور ممکن است تغییر رنگ داده و به رنگهای ‏مخطلفی درآید و گاهی محو شده و دوباره ظاهر می شود ، ولی شما باید به تمرین خود ادامه ‏داده به هیچ عنوان نباید به افکار پلید فکر کنید. ( فکر و نیتتان پاک باشد)‏
باید توجه داشته باشید که همزاد در قیافه اصلی خود ظاهر می شود و گاهی هم ترسناک ‏میباشد، به همین دلیل انجام این عمل برای کسانی که نمی توانند بر ترس و وحشت خود غلبه ‏کنند، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.‏

‏ ‏
‏(این عمل باید در اولین شب ماه قمری شروع شود تا باعث ضرر و زیان نشود )‏
بچه ها حالا من بخاطره کاربره شکوفه2 این مطلبو گزاشتم به نظرم اینکارارو انجام ندین
چه کاریه اخه
بعد میان میگن ما مورده ازارو اذیت جن ها قرار گرفتیم خوب بله شما وقتی میرین طرفه اونا اونا هم میان طرفه شما دیگه

مطلبی رو که میخوام براتون بگم
وسری رو روشن کنم درمورد طلسماتی هست که استفاده می‌کنید خیلی توجه کنید هر عملی مثل انجام طلسمات آثاری در زندگی فرد داره که اگه نتونه کنترلش کنه اون اثرات رو زندگیش رو تباه میکنه
الان نمیدونم چه برسر ایران اومده همه دعانویس شدن یه لایو میدیدم هزار نفر آنلاین آموزش دعای محبت میدیدن، خودشون طلسم می‌نويسن من نمیگم از دعا ها استفاده نکنید ولی حداقل به کسی بگید که تجربه داشته باشه از چیزی سردربیاره ببینه این به صلاحتونه یانه
حتما میگین که به صلاحمونه که دعایی درمورد حاجت خودبنویسیم
مثلا شما نیاز به دعای محبت دارید ومیرید دنبال دعای محبت ودرخیال خودتون فکر می‌کنید خیلی کار عالی وخوبی هست بله همینطوره ولی دعای محبتی که انجام شد اثرش اینکه هرکه شمارو ببینه عاشقتون میشه یا محبت بهتون پیدا میکنه
آیا این محبتی که همه به شما پیدا میکنن موجب ایجاد رابطه های غیرشرعی میشه یا فرد برای بدست آوردن شما اونم میره اعمالی انجام میده
نتیجه اعمال اون باعث اشفتگی ومشکلات شما میشه و… این امور پله پله بالا میره ودرنهایت فرد دیوانه وار به فکر خلاصی می افته واصلا به فکرش خطور نمیکنه که یه دعای محبت باهاش وزندگیش چه کرده
ودلیل مشکلاتش چی بوده
دعای محبت رو برای مثال گفتم
صدها د مثل این هست که افراد توانایی کنترلش رو ندارن
اذن استاد که میگن اینه
به فلانی میگی اذن لازمه باحالت مسخره میگه من استادم بله شما استاد شاید عملتم انجام بدی وچیزی نشه ولی بفکر یک ماه و ودوماه و چند سال بعدش نیستی
یک دعا میتونه تااخر عمر کسی مشمول حالش بشه وعوارض بسیاری رو بوجود بیاره
شاید به تعداد انگشتان دست کسی متوجه عوارض دعا وطلسمات بشه وبدونه چی به چیه
خواهشا توجه کنید زندگی عادیتونو به هم نزنید دعا وطلسمات مثل قرصی میمونه که بااستفادش خوب میشی ولی عوارضش تاچند روز روت میمونه

توجه کنید.

این پست را صرفا جهت کسانی گذاشتیم که علاقه زیادی به احضار و ارتباط با اجنه دارند عوارض ارتباط با ارواح.
ارتباط با ارواح و احضار جن عوارض بی شماری برای غیر متخصصین دارد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
1_دیوانگی و جنون
2_مجرد ماندن تا آخر عمر و عدم ازدواج
3_وسواس
4_توهم
5_فقر
6_عاقبت به خیر نشدن
7_گوشه گیری
8_درد کلیه
9 _باد پیچیدن در بدن
11_کبودی بدن
12_مورد ضرب و جرح آنها قرار گرفتن
13_شنیدن صداهای غیر مأنوس
14_خونریزی
15_مورد تجاوز جنسی آنها قرار گرفتن
16_بیماری های ناشناخته
17_خنده های بی مورد
18_گریه کردن
19_افسردگی
20_بی اعتمادی به دیگران
21_از دست دادن قدرت زناشوئی
22_عدم قدرت باروری
23_اضطراب و آشفتگی
24_هذیان گفتن در خواب و بیداری
25_پریدن از خواب
26_احساس سنگینی
27_چشمشان را نمی توانند باز کنند
28_لال شدن یا لکنت زبان
29_سرگیجه
30_خوابهای پریشان
31_نشنیدن سخن دیگران
32_مورد بی توجهی دیگران واقع شدن
33_لرزیدن
34_تشنج
35_نمیتواند بخوابد
36_خیره شدن به اطراف
37_بیماری های صعب العلاج،مانند:تومور و سرطان ها
38_نمیتوانند غذا بخورند.
39_خوف و هراس
40_قتل
41_و بسیاری عوارض دیگر که قابل شمارش و حتی بازگویی نیست
عوارضی که ذکر گردید صرفاً در انتظار کسانی نیست که به عمل احضار جن مشغولند، بلکه بسیاری از افراد جامعه مورد تعرض و آسیب جن واقع شده اند و درمان سخت و عدم دست یابی به درمانگر واقعی ومتأسفانه گاهی اوقات عدم بهبودی موجب ناامیدی ایشان گشته است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا