علوم سوم

سوالات درس ۹ علوم سوم با جواب

سوالات درس ۹ علوم سوم با جواب

سوالات درس ۹ علوم سوم با جواب  بصورت رایگان قرار خواهیم داد این سوال ها از صفحه ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰ ، ۷۱ میباشد که شامل گفت و گو کنید جمع آوری اطلاعات ایستگاه فکر میباشد در این پست از سایت منوجان سوالات فصل به فصل علوم سوم دبستان فصل نه نیرو همه جا ۱ و درس به درس صفحه به صفحه ما برای شما در سایت دانشکده ها سوالات درس نهم قرار داده ایم.

دوستان عزیز پاسخ سوالات درس نهم علوم سوم ابتدایی  کلاس سوم ما جواب کل تمرینات را برای شما قرار داده ایم که میتوانید در این پست مشاهده کنید جواب کتاب درسی صفحه به صفحه ،  اگر یک گام به گام رایگان کل کتاب علوم سوم فصل ۹ یا تمام فصله را می خواهید در نظرات در خواست کنید تا به شما ارسال شود بصورت رایگان.

این پست علوم سوم دبستان درس ۹ نیرو همه جا ۱  فقط بخاطر کاربران منوجان بصورت رایگان قرار داده ایم که بتوانند جواب سوالات درس ۹ علوم سوم خود را حل کنند اگر جواباتی در فصل ۹ جای مانده است شما میتوانید در کامنت پاسخ سوال را ارسال کنید تا بنام شما در این لیست قرار دهیم ، و تا بقیه دوستان و همکلاسیهای شما از مهارت و هوش زکاوت شما استفاده کنند.

در این پست جواب سوالات فصل نه علوم سوم دبستان چه صفحاتی قرار داده شده ؟

  • جواب صفحه ۶۴ علوم سوم
  • جواب صفحه ۶۵ علوم سوم
  • جواب صفحه ۶۶ علوم سوم
  • جواب صفحه ۶۷ علوم سوم
  • جواب صفحه ۶۸ علوم سوم
  • جواب صفحه ۶۹ علوم سوم
  • جواب صفحه ۷۰ علوم سوم
  • جواب صفحه ۷۱ علوم سوم

مشاهده تمام جواب سوالات علوم سوم ابتدایی در قسمت زیر :

جواب گفت و گو صفحه ۶۴ علوم سوم

دو فیلم آموزشی هم از سوالات صفحه ۶۴ فصل نهم علوم سوم دبستان برای شما آماده شده است برای مشاهده در قسمت زیر برای شما قرار  داده ایم .

بچّه‌ها سرگرم بازی هستند. در هر بازی، بچّه‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟ در اولی: اسکیت بازی می‌کنند و با هل دادن خود به‌سمت جلو حرکت می‌کنند.

دومی: پسر موشک کاغذی را با هل دادن به سمت جلو به‌حرکت درمی‌آورد.

سومی: پسر با وسیله‌ی ورزشی، ورزش می‌کند و پاهای خود را با هل دادن به عقب و جلو حرکت می‌دهد.

چهارمی: دانش‌آموزان مسابقه‌ی طناب‌کشی انجام می‌دهند و طناب را می‌کشند.

پنجمی: دختر بدمینتون بازی می‌کند. با راکت، توپ را هل می‌دهد.

ششمی: دختر طناب‌بازی می‌کند و با هل دادن و کشیدن طناب به‌سمت بالا و پایین و چرخاندن آن باعث حرکت پاهای خود به‌سمت جلو و عقب می‌شود.

هفتمی: بچه‌ها به‌صورت گروهی طناب بازی می‌کنند و با هل دادن و کشیدن طناب به‌سمت بالا و پایین و چرخاندن آن باعث حرکت دوست خود به‌سمت عقب و جلو می‌شوند.

هشتمی: پسر به فرفره فوت می‌کند و آن‌را هل می‌دهد.

نهمی: پسر با کشیدن نخ، بادبادک را به‌حرکت درمی‌آورد.

جواب گفت و گو صفحه 64 علوم سوم

در تمام این بازی‌ها، بچّه‌ها چیزی را به حرکت درمی‌آورند.

صفحه 64 علوم سوم

هشدار: هنگام بازی نکات ایمنی را رعایت کنید.

برادر محسن روی تاب نشسته است؛ محسن تاب را می‌کشد و رها می‌کند و هر بار که تاب به او نزدیک می‌شود، آن را هُل می‌دهد.

سوالات درس 9 علوم سوم با جواب

به تصویرها نگاه کنید؛ در کدام‌یک برای این‌که جسمی حرکت کند، آن را فقط هُل می‌دهند؟
در کدام‌یک برای این‌که جسمی حرکت کند، آن را می‌کشند؟
در کدام‌یک هم با کشیدن و هم با هُل دادن می‌توان جسم را به حرکت درآورد؟

درس 9 علوم سوم

شما هم سعی کنید اجسام اطراف خود را به حرکت درآورید. آیا می‌توانید همه‌ی اجسام را به‌آسانی به حرکت درآورید؟ چرا؟
بچّه‌ها در دو گروه قرار گرفته‌اند و بازی طناب‌کشی انجام می‌دهند.
به نظر شما کدام گروه برنده می‌شود؟ چرا؟

سوالات درس نهم علوم سوم

بچّه‌ها سنگ بزرگی را هُل می‌دهند تا حرکت کند؛ امّا چرا سنگ حرکت نمی‌کند؟ آن‌ها چگونه می‌توانند سنگ بزرگ را به حرکت درآورند؟

سوالات درس 9 علوم سوم

همان‌طور که در شکل‌ها مشاهده کردید با کشیدن و هُل دادن می‌توان اجسام را به حرکت درآورد. هنگامی که جسمی را می‌کشیم یا هُل می‌دهیم به آن نیرو وارد می‌کنیم. در همه‌ی کارها و بازی‌ها نیرو به‌کار می‌رود.

تصویرهای زیر را ببینید.

درس نه علوم سوم با جواب

در کدام شکل، نیرو به صورت کشیدن وارد می‌شود؟

در کدام شکل، نیرو به صورت هُل دادن وارد می‌شود؟

در کدام شکل برای حرکت دادن جسم، نیرو هم به‌صورت کشیدن و هم به صورت هُل دادن می‌تواند وارد شود؟

جواب فعالیت صفحه ۶۹ علوم سوم درس ۹

یک فیلم آموزشی هم از سوالات صفحه ۶۹ درس ۹ علوم سوم برای شما آماده شده است برای مشاهده در قسمت زیر برای شما قرار  داده ایم .

کارهایی را که هر روز انجام می‌دهید در یک جدول بنویسید و مشخّص کنید در کدام‌ها نیرو به‌صورت کشیدن و در کدام‌ها به‌صورت هُل دادن و در کدام‌ها نیرو به هر دو صورت (کشیدن و هُل دادن) می‌تواند وارد شود؟

کارها هل دادن کشیدن هم کشیدن و هم هل دادن
پوشیدن جوراب *
فشردن زنگ *
پاک کردن دفتر * * *

جواب گفت و گو صفحه ۷۰ علوم سوم فصل ۹

یک فیلم آموزشی هم از سوالات صفحه ۷۰ فصل ۹ تجربی پایه سه دبستان برای شما آماده شده است برای مشاهده در قسمت زیر برای شما قرار  داده ایم .

به تصویرها نگاه کنید.

در کدام تصویر، نیرو، سبب توقّف حرکت جسمی می‌شود؟ گرفتن توپ توسط دروازه‌بان

در کدام تصویر، نیرو، سبب تغییر شکل جسمی می‌شود؟ پهن کردن خمیر توسط نانوا – فشار دادن بادکنک

در کدام تصویر، نیرو، جهت حرکت جسمی را تغییر می‌دهد؟ جهت حرکت توپ با ضربه‌ای که به آن وارد می‌شود، تغییر می‌کند.

جواب گفت و گو صفحه 70 علوم سوم فصل 9

نیروها نه تنها اجسام ساکن را به حرکت درمی‌آورند، بلکه می‌توانند سبب توقّف اجسام، تغییر جهت آن‌ها و تغییر شکل اجسام نیز بشوند. آیا می‌توانید برای هر مورد مثالی بزنید؟

توقف اجسام: گرفتن ترمز دوچرخه

تغییر جهت آن‌ها: ضربه زدن به توپ والیبال

تغییر شکل اجسام: فشار دادن قوطی آبمیوه

به‌حرکت درآوردن اجسام ساکن: شوت کردن توپ فوتبال

جواب فعالیت صفحه ۷۱ علوم هفتم

یک فیلم آموزشی هم از پاسخ صفحه ۷۱ درس نهم علوم تجربی سوم ابتدایی برای شما آماده شده است برای مشاهده در قسمت زیر برای شما قرار  داده ایم .

قایق بسازید:

بچّه‌های یک گروه با خمیر بازی و بچّه‌های گروه دیگر با ورقه‌های آلومینیم قایق درست می‌کنند به‌طوری که قایق روی آب شناور بماند. شما هم قایقی درست کنید که روی آب قرار بگیرد.

* با نیروی فوت کردن قایق را به حرکت درآورید.
* با نیروی فوت کردن قایق در حال حرکت را متوقّف کنید.
* آیا می‌توانید با فوت کردن، جهت حرکت قایق را تغییر دهید؟ بله

جواب فعالیت صفحه 71 علوم هفتم

صفحه 71 علوم هفتم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *