علوم پنجم

جواب سوالات درس اول علوم پنجم – صفحه 3 . 4 . 5 . 6

درس ۱ علوم پنجم با جواب

جواب سوالات درس اول علوم پنجم رایگان صفحه 3 . 4 . 5 . 6

جواب سوالات درس اول علوم پنجم رایگان صفحه 3 . 4 . 5 . 6 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات کلاس پنجم را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید .

نام درس : زنگ علوم

جواب سوال فعالیت صفحه 4 علوم پنجم

3ــ یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ( ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره آزمایش فرفره1 فرفره2
(1) 2 ثانیه 4 ثانیه
(2) 3 ثانیه 5 ثانیه
(3) 2 ثانیه 5 ثانیه

حل سوالات فعالیت صفحه 4 علوم پنجم

نتیجه ی کاوش گروه خود را مانند نمونه‌ ی زیر بنویسید.

جواب سوال  فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هرچه بال فرفره پهن تر باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین بیشتر میشود.

پاسخ سوال کاوشگری صفحه 5 علوم پنجم

چه چیزی را باید تغییر داد؟

جواب سوال  – طول بال فرفره

چه چیزی را باید اندازه گرفت؟

جواب سوال  -زمان رسیدن فرفره به زمین

چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟

جواب سوال  -ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم

-جنس  کاغذ

-طول دم فرفره

-پهنای بال فرفره

جواب سوالات صفحه 6 علوم پنجم

3ــ فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره آزمایش فرفره1 فرفره2
(1) 3 ثانیه 6 ثانیه
(2) 4 ثانیه 7 ثانیه
(3) 3 ثانیه 5 ثانیه

4ــ نتیجه کاوش خود را بنویسید.

پاسخ»  درجه اندازه ی طول بال فرفره بیشتر باشد، مدت زمان بیشتری طول می کشد تا به زمین برسد. هنگامی که بال فرفره بلند باشد هوای بیشتری زیر بال جریان پیدا می کند و نیروی بیشتری رو به بالا به فرفره وارد می کند؛ بنابراین فرفره مدت زمان بیشتری در هوا می ماند.

حل سوال فکر کنید صفحه 6 علوم پنجم

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدامیک زودتر به زمین میرسد؟ چرا؟

جواب سوال 

ارسالی حمیدرضا : سمت راست چون پهن تر است وبیشتر طول میکشد به زمین رسد زیرا پهن است وطول میکشد هوارا شکافته به زمین رسد

ارسالی امیر محمد : دانه ای که باریک تر است زود تر به زمین میرسد چون هوای کمتری زیر آن جمع میشود و زود تر به زمین میرسد

مطالب پیشنهادی درس های بعدی علوم پنجم میتوانید در قسمت زیر مشاهده کنید و نیاز هر درسی که داشتید روی آن کلیک کنید که منتقل شید به درس دلخواه خود.

 1. سوالات درس دوم علوم پنجم با جواب
 2. سوالات درس سوم علوم پنجم با جواب
 3. سوالات درس چهارم علوم پنجم با جواب
 4. سوالات درس پنجم علوم پنجم با جواب
 5. سوالات درس ششم علوم پنجم با جواب
 6. سوالات درس هفتم علوم پنجم با جواب
 7. سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب
 8. سوالات درس نهم علوم پنجم با جواب
 9. سوالات درس دهم علوم پنجم با جواب
 10. سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب
 11. سوالات درس دوازدهم علوم پنجم با جواب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *