طرح درس چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی – تمام درسها

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی – تمام درسها

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی مجموعه کامل طرح درس پایه چهار در این مقاله در سایت منوجان ما مجموعه طرح های درسی را برای کلاس چهارمی ها قرار داده ایم که میتوانید تمام طرحهای درس را در این پست دانلود و دریافت کنید.

این طرح درس روزانه چهارم دبستان شامل چه کتابهایی است؟

 • طرح درس روازنه کتاب ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب مطالعات چهارم
 •  طرح درس روزانه کتاب قرآن چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه کتاب تربیت بدنی چهارم

مجموعه طرح درس روزانه پنجم ابتدایی در این مقاله برای شما تعریف کرده ایم که میتوانید این طرح درس ها را مشاهده و دانلود کنید.

ما در قسمت پایین طرح درسهایی که موجود است را تک به تک برای شما نام برده ایم که بتوانید قبل از دانلود به هر طرح درسی که نیاز داشتید اطمینان خاطر داشته باشید که این طرحهای درس روزانه پایه چهارم شامل :

طرح درس روازنه ریاضی چهارم ابتدایی

 

این طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس ملی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
 2. طرح درس ضرب عدد در کسر صفحه ۳۸ و ۳۹ ریاضی چهارم ابتدایی
 3. طرح درس ضرب عدد در کسر صفحه ۴۰ و ۴۱ ریاضی چهارم ابتدایی
 4. طرح درس ارزش مکانی عددهای اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی
 5. طرح درس ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی
 6. طرح درس عدد اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی
 7. طرح درس اعداد والگوها ریاضی چهارم ابتدایی
 8. طرح درس جمع و تفریق کسر صفحه ۳۲ و ۳۳ ریاضی چهارم ابتدایی
 9. طرح درس  جمع و تفریق کسر صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی چهارم ابتدایی
 10. طرح درس عددنویسی صفحه ۴ و ۵ ریاضی چهارم ابتدایی
 11. طرح درس عددنویسی صفحه ۶ و ۷ ریاضی چهارم ابتدایی
 12. طرح درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ ریاضی چهارم ابتدایی
 13. طرح درس  آشنایی با ارزش مکانی اعداد ۴ رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
 14. طرح درس شناخت کسرها ریاضی چهارم ابتدایی
 15. طرح درس محاسبه تقریبی ریاضی چهارم ابتدایی
 16. طرح درس کسر صفحه ۲۳ تا ۲۵ ریاضی چهارم ابتدایی
 17. طرح درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر ریاضی چهارم ابتدایی
 18. طرح درس محاسبه تقریبی صفحه ۵۷ تا ۵۹ ریاضی چهارم ابتدایی
 19. طرح درس آشنایی با ضرب دوعدد ریاضی چهارم ابتدایی
 20. طرح درس الگوها ریاضی چهارم ابتدایی
 21. طرح درس ماشین ورودی – خروجی (ماشین حساب ) ریاضی چهارم ابتدایی
 22. طرح درس عدد نویسی – میلیون ریاضی چهارم ابتدایی
 23. طرح درس حل مسئله ریاضی چهارم ابتدایی
 24. طرح درس تساوی کسرها ریاضی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس بعد از جشن علوم چهارم ابتدایی
 2. طرح درس مخلوط ها در زندگی علوم چهارم ابتدایی
 3. طرح درس انرژی نیاز هر روز ما علوم چهارم ابتدایی
 4. طرح درس انرژی الکتریکی علوم چهارم ابتدایی
 5. طرح درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی
 6. طرح درس  بر اساس برنامه سند ملی درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 7. طرح درس آهن ربا در زندگی علوم چهارم ابتدایی
 8. طرح درس  آسمان در شب علوم چهارم ابتدایی
 9. طرح درس بی مهره ها علوم چهارم ابتدایی
 10. طرح درس گوناگونی گیاهان علوم چهارم ابتدایی
 11. طرح درس زیستگاه علوم چهارم ابتدایی
 12. طرح درس آهنربا علوم چهارم ابتدایی
 13. طرح درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 14. طرح درس مواد رسانا و غير رسانا علوم چهارم ابتدایی
 15. طرح درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 16. طرح درس  زنگ علوم علوم چهارم ابتدایی
 17. طرح درس  بدن ما ۱ علوم چهارم ابتدایی
 18. طرح درس  بدن ما ۲ علوم چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی

این طرح درس روانه فارسی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس پرسشگری فارسی چهارم ابتدایی
 2. طرح درس  با موضوع ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی
 3. طرح درس  پویندگان دانش فارسی چهارم ابتدایی
 4. طرح درس رهایی از قفس فارسی چهارم ابتدایی
 5. طرح درس باغچه اطفال فارسی چهارم ابتدایی
 6. طرح درس  راز نشانه ها فارسی چهارم ابتدایی
 7. طرح درس ادب از که آموختی فارسی چهارم ابتدایی
 8. طرح درس شیر و موش فارسی چهارم ابتدایی
 9. طرح درس پستچی فارسی چهارم ابتدایی
 10. طرح درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم ابتدایی
 11. طرح درس کوچ پرستوها فارسی چهارم ابتدایی
 12. طرح درس آرش کمانگیر فارسی چهارم ابتدایی
 13. طرح درس مهمان شهر ما فارسی چهارم ابتدایی
 14. طرح درس ازاد با موضوع فرهنگ بومی فارسی چهارم ابتدایی
 15. طرح درس فرمانده دل ها فارسی چهارم ابتدایی
 16. طرح درس اتفاق ساده فارسی چهارم ابتدایی
 17. طرح درس  لطف حق فارسی چهارم ابتدایی
 18. طرح درس مدرسه هوشمند فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس همیشه با هم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 2. طرح درس کودک شجاع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 3. طرح  درس روزی برای تمام بچه ها هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 4. طرح درس پسر شجاع (نمونه دوم ) هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 5. طرح درس تیمم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 6. طرح درس درس اسب طلایی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 7. طرح درس درس آقای بهاری هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 8. طرح درس درس چشمان همیشه باز هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 9. طرح درس درس همسر فدارکار هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 10.  طرح درس خدا جون از تو ممنونم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 11. طرح درس دانه ای که نمی خواست بروید هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 12. طرح درس دیدار دوست هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 13. طرح درس سخنی که سه بار تکرار شد هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 14. طرح درس عید مبعث هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 15. طرح درس مساجد مسلمانان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 16. طرح درس یک نماز و ده رکوع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 17. طرح درس و طراحی اموزشی کودکی بر آب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 18. طرح درس ما به مسجد می رویم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 19. طرح درس نماز در کوهستان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 20. طرح درس روشن ترین شب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 21. طرح درس آشنایی با ویژگی های دوست خوب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 22. طرح درس خاله نرگس هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 23. طرح درس اولین بانوی مسلمان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 24. طرح درس یک ماجرای زیبا هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه مطالعات چهارم

این طرح درس مطالعات چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس نشانه های ملی مطالعات چهارم ابتدایی
 2. طرح درس  خرید و فروش در محله مطالعات چهارم ابتدایی
 3.  طرح درس بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند مطالعات چهارم ابتدایی
 4.  طرح درس آب و هوا مطالعات چهارم ابتدایی
 5. طرح درس  تخت جمشید۱ مطالعات چهارم ابتدایی
 6.  طرح درس سفری به تخت جمشید مطالعات چهارم ابتدایی
 7.  طرح درس  سفری به شهر باستانی کرمانشاه مطالعات چهارم ابتدایی
 8. طرح درس کوه ها و دشت های زیبا مطالعات چهارم ابتدایی
 9.  طرح درس  اینجا محله ی ماست مطالعات چهارم ابتدایی
 10.  طرح درس  نقشه ی محله ی ما مطالعات چهارم ابتدایی
 11. طرح درس زندگی در شهر و روستا مطالعات چهارم ابتدایی
 12.  طرح درس  جهت های جغرافیایی مطالعات چهارم ابتدایی
 13.  طرح درس  جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 14.  طرح درس  نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 15.  طرح درس  نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 16.  طرح درس سفری به شهر باستانی همدان مطالعات چهارم ابتدایی
 17.  طرح درس پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران مطالعات چهارم ابتدایی
 18.  طرح درس از محیط زیست مراقبت کنیم مطالعات چهارم ابتدایی
 19.  طرح درس  تقویم مطالعات چهارم ابتدایی
 20.  طرح درس  روزهای مهم مطالعات چهارم ابتدایی

 طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس  سوره ی اعلی قرآن چهارم ابتدایی
 2. طرح درس آموزش وقف قرآن چهارم ابتدایی
 3. طرح درس حروف مقطعه قرآن چهارم ابتدایی
 4. طرح درس ملی روزانه درس سوره یوسف قرآن چهارم ابتدایی

 طرح درس تربیت بدنی چهارم

این طرح درس روزانه تربیت بدنی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 1. طرح درس تربیت بدنی آموزش پنجه والیبال تربیت بدنی چهارم ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *