طرح درس چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی – تمام درسها

طرح درس روزانه چهارم ابتدایی تمام درسها را امروز ما در سایت منوجان قرار خواهیم داد .

این طرح درس روزانه چهارم دبستان شامل چه کتابهایی است؟

 • طرح درس روازنه کتاب ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روزانه کتاب مطالعات چهارم
 •  طرح درس روزانه کتاب قرآن چهارم ابتدایی
 •  طرح درس روزانه کتاب تربیت بدنی چهارم

در قسمت زیر بیان کرده ایم که شامل چه درس هایی میشود .

طرح درس روازنه ریاضی چهارم ابتدایی

 

این طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس ملی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ضرب عدد در کسر صفحه ۳۸ و ۳۹ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ضرب عدد در کسر صفحه ۴۰ و ۴۱ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ارزش مکانی عددهای اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ضرب و تقسیم فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس عدد اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس اعداد والگوها ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس جمع و تفریق کسر صفحه ۳۲ و ۳۳ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس  جمع و تفریق کسر صفحه ۳۰ و ۳۱ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس عددنویسی صفحه ۴ و ۵ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس عددنویسی صفحه ۶ و ۷ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ارزش مکانی عددهای اعشاری صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس  آشنایی با ارزش مکانی اعداد ۴ رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس شناخت کسرها ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس محاسبه تقریبی ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس کسر صفحه ۲۳ تا ۲۵ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس آشنایی با کسرهای منفصل و کسر صفر ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس محاسبه تقریبی صفحه ۵۷ تا ۵۹ ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس آشنایی با ضرب دوعدد ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس الگوها ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ماشین ورودی – خروجی (ماشین حساب ) ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس عدد نویسی – میلیون ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس حل مسئله ریاضی چهارم ابتدایی
 • طرح درس تساوی کسرها ریاضی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس بعد از جشن علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس مخلوط ها در زندگی علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس انرژی نیاز هر روز ما علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس انرژی الکتریکی علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس  بر اساس برنامه سند ملی درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس آهن ربا در زندگی علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس  آسمان در شب علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس بی مهره ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس گوناگونی گیاهان علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس زیستگاه علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس آهنربا علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس مواد رسانا و غير رسانا علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس سنگ ها علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس  زنگ علوم علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس  بدن ما ۱ علوم چهارم ابتدایی
 • طرح درس  بدن ما ۲ علوم چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی

این طرح درس روانه فارسی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس پرسشگری فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس  با موضوع ارزش علم فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس  پویندگان دانش فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس رهایی از قفس فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس باغچه اطفال فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس  راز نشانه ها فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ادب از که آموختی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس شیر و موش فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس پستچی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس کوچ پرستوها فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس آرش کمانگیر فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس مهمان شهر ما فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ازاد با موضوع فرهنگ بومی فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس فرمانده دل ها فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس اتفاق ساده فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس  لطف حق فارسی چهارم ابتدایی
 • طرح درس مدرسه هوشمند فارسی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس همیشه با هم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس کودک شجاع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح  درس روزی برای تمام بچه ها هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس پسر شجاع (نمونه دوم ) هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس تیمم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس درس اسب طلایی هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس درس آقای بهاری هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس درس چشمان همیشه باز هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس درس همسر فدارکار هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 •  طرح درس خدا جون از تو ممنونم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس دانه ای که نمی خواست بروید هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس دیدار دوست هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس سخنی که سه بار تکرار شد هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس عید مبعث هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس مساجد مسلمانان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس یک نماز و ده رکوع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس و طراحی اموزشی کودکی بر آب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس ما به مسجد می رویم هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس نماز در کوهستان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس روشن ترین شب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس آشنایی با ویژگی های دوست خوب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس خاله نرگس هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس اولین بانوی مسلمان هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
 • طرح درس یک ماجرای زیبا هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه مطالعات چهارم

این طرح درس مطالعات چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس نشانه های ملی مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس  خرید و فروش در محله مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس آب و هوا مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس  تخت جمشید۱ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس سفری به تخت جمشید مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  سفری به شهر باستانی کرمانشاه مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس کوه ها و دشت های زیبا مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  اینجا محله ی ماست مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  نقشه ی محله ی ما مطالعات چهارم ابتدایی
 • طرح درس زندگی در شهر و روستا مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  جهت های جغرافیایی مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟ مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس سفری به شهر باستانی همدان مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس از محیط زیست مراقبت کنیم مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  تقویم مطالعات چهارم ابتدایی
 •  طرح درس  روزهای مهم مطالعات چهارم ابتدایی

 طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی

این طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس  سوره ی اعلی قرآن چهارم ابتدایی
 • طرح درس آموزش وقف قرآن چهارم ابتدایی
 • طرح درس حروف مقطعه قرآن چهارم ابتدایی
 • طرح درس ملی روزانه درس سوره یوسف قرآن چهارم ابتدایی

 طرح درس تربیت بدنی چهارم

این طرح درس روزانه تربیت بدنی چهارم ابتدایی شامل موارد زیر میباشد :

 • طرح درس تربیت بدنی آموزش پنجه والیبال تربیت بدنی چهارم ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا