طلسمات دعانویسی

اسم موکل های ایام هفته

اسم موکل های ایام هفته : موکل روزشنبه سفلی (میمون ابانوخ )وحاکم برملک علوی (کِسفیائیل )است

بخورات شنبه .شمع سفید.میعه سایله و لادن است

دراین روزدعاهای بغض وجدایی وآوارگی نوشته میشود ومعدن او (سرب است )

موکل روزیکشنبه ملک سفلی (ابوعبدالله سعیدالمذهب )وحاکم برملک علوی (روقیا ئیل است )

معدن اون (طلا است )بخورات این روز (سندروس )میباشد

دراین روز دعاهای کارگشایی .رزق وروزی بازاروکاسبی.فتح .بخت گشایی .محبت .غلبه بردشمن.ونوشتن طلسم دفع دشمن )
موکل روزدوشنبه ملک سفلی(ابی الحارث )وحاکم برملک علوی او (حضرت جبرائیل سلام الله علیها است)

معدنش نقره .وبخورش (لبان نر)میباشد

دراین روزبایددعاهای باطل السحر.رزق وروزی .رانوشت)
موکل روزسه شنبه_ملک سفلی(ابی محرز احمراست)وحاکم برملک علوی (سمسائیل )است

معدن این روز(آهن).کوکبش مریخ بخوراتش (صندل سرخ است )

دراین روزبایددعاهای شفای بیمار.بغض. آوارگی دشمن نوشت )

موکل روزچهارشنبه ملک سفلی (برقان ویکنی بابی العجائب است)وحاکم برملک علوی (حضرت میکائیل .سلام الله علیهاست)

معدنش (جیوه)وبخوراتش (مقل ارزق وعنبر است

دراین روزتعویذات وزبان بندنوشته میشودیاخواب بندو…….)

موکل روزپنج شنبه ملک سفلی (شهمورش وهو قاضی تمام اجنه هاست)وحاکم برملک علوی (ملوک صرفیاییل است)

معدن این روز (قلع )است وبخوراتش.عود .کافوراست )

دراین روز باید دعاهای مهرومحبت.رزق و روزی . بخت گشایی .زبان بندی بایدنوشت)

موکل روزجمعه _ملک سفلی (ابیض وکنیه او ابوالحسن زوبعه میباشد)وحاکم برملک علوی او (غناییل)است .معدنش (مس )میباشد

بخورات این روز(مسطکی )است .وبایددراین روز دعاهای باطل السحر .محبت .رزق. روزی .وکارگشایی نوشت )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا