طلسمات دعانویسی

دعای مرجانه جهت محبت عمیق زن و شوهر

دعای مرجانه جهت محبت عمیق زن و شوهر – دعای بازگشت معشوق

دعای سوسن مرجانه از جمله دعاهای قوی هست اگر این دعا در ساعت دقیق آن و طبق اداب رعایت کنید و آن را بنویسید و با خود داشته باشید نزد حلال خود شیرین گردد و اگر یکساعت او را نبیند بی قرار شود و به دارنده ی این دعا هیچکس نتواند تسلط داشته باشد و از شر جمیع جن و انس محفوظ باشد و … شرح این دعا بسیار است مختصر کردیم

البته این دعا فقط برای امر حلال(زن و شوهر و یا نامزد) اثر قوی داره

من تمام فواعد و اداب این نسخه همچنین ذکات این عمل رو در پایین ذکر کردم.

پس اگر میخواهید جواب قطعی بگیرید سه مورد را باید رعایت کنید

حتما باید در امر حلال باشه
باید طبق قاعده و دستورات انجام بدید
حتما باید ذکات آن را پرداخت نمایید

دعای مرجانه این است:

بسم الله الرحمن الرحیم اللهمَّ اِنّی اَعشَر خَلقَک وَ انس مِن نَسَبِهِم مرجانه یامرجان یامَن شوش یادَرمان یامَن کادَ یامَن سَقون یامَن فاح یا کَریاح یافَرقون یابَرخون یارَشوا یادرماق یاشوباش یادردایا یامرحوش یا فراشایارقراب یادرمان یابرخون یامکنون یاجوجهال یامردون یاحرمان یا مراق یامرنون یادرمان یامرحوثانُ هُوَالّذی صَلَح اباح وجعل بَینَها برزَخاً وَ حَجَراً مَحجوراً یامرفان یاکرغان یامرمون یالسان یافرمان یا مرشان یاسافقون یامرمار یاسوماشان یاسومادان یاحیران یاذالخاس یا درمان یادرنون یانبات یازمراشات یادرمافات یاقبوس یاقدّوس یاربّ الملائِکهِ والرِّوح یادربونات یادرسوماق یادرشوباش یادربودان یادرسواعش یادریاب یادرجلال یابرهان یابرلام یاستوتون یامنّان یادیّان یاسبحان یاقدّوس وَ تَوَکّل عَلی العرش الرّحمن فَسئَل به خَیراً انتصران یامردان یامولان و بالله و من الله والی الله اللهمَّ لَکَ اسلَمتَ نَفسی وَ اِلَیکَ وَجَهتَ وَجهی وَ الَیکَ وَ افوّضتَ امری و الیک الجات ظَهری فاحفَظنی بِحِفظِ الایمان من بین یدی و من خَلفی وَ عَن یَمینی وَ عَن شِمالی وَمِن فَوقی وَمِن تَحتی وَ ما قَبلی وَادفع ُ عَنّی بِحَولِکَ وَ قُوَّتِکَ فَانهُ لا

حَولَ وَلا قُوَّهَ الاّ بالله اَلعَلیّ العَظیم.

قاعده:

این عمل در ساعت مشتری و یا شمس در روزهای یک شنیه یا پنج شنبه یا جمعه در ۲۰ روز اول ماه قمری انجام بدید

با جوهر روحانی(ترکیب های زعفران و گلاب و مشک) روی کاغذ زرد بنویسید.

قبل از نوشتن وضو بگیرید و سپس طالع مطلوبتونو حساب کنید

اگر طالع مطلوبتان آتشی است رو به شرق بنشینید و دعا بنویسید

اگر طالع مطلوب شما خاک است باید رو به قبله بنشینید و دعا را بنویسید

اگر طالع مطلوبتان باد است رو به شمال بنشینید و شروع به نوشتن تعویذ کنید

اگر طالع مطلوبتان آبی است رو غرب بنشینید و شروع به نوشتن تعویذ کنید

در حین نوشتن دهان خودتونو شیرین کنید

سپس قبل از نوشتن با انگشت سبابه روی کاغذ بنویسید(یا بدوح).

توجه کنین گفتم با انگشت سبابه(انگشت اشاره).به انگشتتان نه جوهری بزنید نه چیزی فقط روی کاغذ( یا بدوح) را بنویسید

یک بار ایه الکرسی بخوانید و سپس یه خود و کاغذ و اطراف فوت کنید و حال شروع به نوشتن کنید.

در حین نوشتن بلند نشوید و یا با کسی حرفی نزنید

بعد از نوشتن در زیر آن بنیسید.

مهر کردم بستم دل و جان و چشم و گوش و جمیع اندام و روح (اسم مطلوب) زاییده (نام مادر مطلوب) به عشق و محبت و هوس (نام خود) زاییده(نام مادر خود) با میططرون یا میططرون یا میططرون

سپس امضای تعویذ را هم در این قسمت بکشید.

و بعد دعا را تا بزنید و با چسب بچسبانید و در گردنبند چرم قرار داده و همراه خود کنید.هم میتوانید در گردن خود کنید هم در بازو.حال اگر مرد هستید در بازوی راست و اگر زن هستید در بازوی چپ

 

 

زکات این عمل:

به مدت یک هفته روزی دو رکعت نماز برای حضرت فاطمه زهرا(ص) بخوانید و سپس ۲۱ صلوات هدیه به حضرت فاطمه زهرا (ص) کنید

یک مرغ سفید بکشید و بیرون به نیازمندی بدهید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا