طلسمات دعانویسی

غسل جمعه چطوری است و علوم غریبه

غسل جمعه چطوری است و علوم غریبه

غسل جمعه چنان در علوم روحانی و علوم غریبه کار برد دارد که هرچیزی چنین کاربردی ندارد

غسل جمعه چنان روحانیت شخص را بالا میبرد که هر چله ای و هر ذکری چنین توانایی را ندارد(بشرطی که با اکراه نباشد)

بعید است کسی که بعد از غسل جمعه (مباشر) قلمی بزند که در امور روزی و رزق و رفع حوائج و مهر ومحبت و هر امور حلال جمالی و نورانی باشد و ان امر اجابت نشود! بشرط رعایت قوانین این علم و داشتن نسخه صحیح.

بعید است غسل جمعه در امور پاکسازی چاکراها و باز کردن مراکز انرژی بدن و رفع و پاکسازی بدن از هر نوع عین سحر مس تاثیر نداشته باشد

بعید است بیماران سوداوی و متوهم و وسواسی و دوقطبی و اشخاص غمگین و دارای افسردگی و حتی معتاد به خود ارضایی و یا مواد مخدر بعد چنین غسلی احساس شادابی نشاط و رفع کسالت نکنند

این غسل عجیب برکاتی را نزول در جسم و جان فرد میکند و کمک به راندن بیماری های ماورائی و جسمی میکند

اگر طبیب باشد دستانش شفا و اگر انرژی درمان باشد دستان و بدنش سرشار از انرژی نورانی و اگر دعانویس الهی باشد قلم و دستانش گیرا و اگر راقی باشد دستان و نفسش گیرا و حق و اگر چله نشین یا ذاکر باشد اذکارش در اوج تاثیر نمایان خواهد شد.

بهتر ان است که در چشمه یا در رود خانه غسل کرده و اگر میسر نبود در هرکجا و با اب پاک غسل کند و این پاکسازی هفتگیی است که پیامبر ان را سفارش کرده و باید فهمید که چرا پیامبر این اندازه به این عمل سفارش کرده است

اشخاصی که روحانیتی ضعیف دارند و قلم و نفس انان گیرا نیست بجای انجام دستورات بی ثمر از دستور قوی ( عقل کل و کل عقل یعنی رسول خدا (ص) و اهلبیت (ص)پیروی کنند.

نکات در امور غسل جمعه غسل های مستحبی نماز توبه و مستحبی و مسواک و عطر و بخور و گلاب و روغن مالی و استنشاق و وضو… بسیار است که ما خلاصه ای از غسل جمعه را بیان کردیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا