فرکانس

فرکانس های جدید نایلست

فرکانس های جدید نایلست اکنون فرکانس کانال Nilesat ، فرکانس های کانال های ورزشی جدید 2021 و کودکان ، فرکانس های جدید Nilesat ، افراد زیادی هستند که دائما به دنبال به روزرسانی برای فرکانس های جدید نایلست هستند ، و دلیل این امر این است که تمام سیگنال های پخش شده کاملاً متوقف شده اند ، و فرکانس کانال مسئول نحوه دریافت سیگنال و همچنین ماهواره مربوط به آن است و گروهی از کانالها هستند که فرکانسهای خود را تغییر داده اند ، مهمترین آنها کانالهای dmc است ، کانالهای زنجیره ای CB و همچنین کانالهای زندگی ، بنابراین جستجوی فرکانسهای جدید برای این کانالها ادامه دارد. به منظور دنبال کردن همه کارهای ارائه شده توسط این کانال ها ، بنابراین همه بینندگان باید کانال های Nilesat را بارگیری کنند و بدانند که فرکانس های این کانال ها تنظیم می شوند.در این مقاله از منوجان می خواهیم روش پیدا کردن فرکانس را برای شما قرار دهیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مطالب پیشنهادی فرکانس های جدید یاهست
مطالب پیشنهادی فرکانس های جدید هاتبرد
ليست كامل فركانسهاى نايلست فارسی
List TP
10719 V 27500 3/4
10720 H 27500 3/4
10758 V 27500 3/4
10775 H 27500 3/4
10796 V 27500 3/4
10834 V 27500 2/3
10873 V 27500 3/4
10892 H 27500 3/4
10911 V 27500 3/4
10930 H 27500 3/4
10949 V 27500 3/4
10992 V 27500 3/4
11034 V 27500 3/4
11219 H 27500 3/4
11240 V 27500 2/3
11278 V 27500 2/3
11296 H 27500 5/6
11317 V 27500 3/4
11334 H 27485 3/4
11355 V 27500 3/4
11374 H 27500 3/4
11393 V 27500 3/4
11411 H 27500 3/4
11488 H 27500 3/4
11727 H 27500 5/6
11747 V 27500 5/6
11766 H 27500 5/6
11785 V 27500 3/4
11804 H 27500 3/4
11823 V 27500 5/6
11842 H 27500 5/6
11862 V 27500 3/4
11881 H 27500 3/4
11900 V 27500 5/6
11919 H 27500 5/6
11938 V 27500 3/4
11958 H 27500 3/4
11977 V 27500 5/6
11996 H 27500 3/4
12015 V 27500 5/6
12034 H 27500 3/4
12054 V 27500 5/6
12073 H 27500 3/4
12092 V 27500 5/6
12111 H 27500 5/6
12130 V 27500 5/6
12149 H 27500 3/4
12188 H 27500 5/6
12207 V 27500 3/4
12226 H 27500 3/4
12265 H 27500 2/3
12284 V 27500 3/4
12303 H 27500 3/4
12341 V 27500 3/4
12360 H 27500 3/4
12380 V 27500 3/4
12399 H 27500 3/4
12418 V 27500 3/4
12437 H 27500 3/4
12456 V 27500 3/4
12476 H 27500 3/4

فرکانس کانال On Sport در نایلست

ماه نیل شنبه
قطبش افقی
برنامه نویسی 27500
فرکانس 10853

فرکانس کانال درام رنگی 2021 Arab Sat

 • فرکانس: 11595
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • نرخ قطبش: عمودی
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6

ماهواره: Nilesat

 1. فرکانس: 11411
 2. قطبش: افقی
 3. نرخ کدگذاری: 27500
 4. ضریب تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال Karameesh در نایلست 2021

ماهواره فرکانس نرخ کدگذاری قطبش
نیل شنبه 11605 27555 ح

فرکانس کانال MySQL 2021

ماهواره نیل نشست
فرکانس 11411
قطبش افقی
نرخ کدگذاری 27500
نام کانال روی گیرنده mksaby

تمام فایلهای pdf فرکانسهای Nilesat 2021 را بارگیری کنید

فایل کانال ها را از اینجا بارگیری کنید

فرکانس های جدید نایلست

فرکانس های جدید Nilesat با نام کانال های 2021 کامل شده است ، بسیاری از افراد به دنبال فرکانس های جدید نایلست با نام کانال های 2021 هستند تا از سال جدید فرکانس های کانال را تغییر دهند و از طریق مقالات ما به شما توضیح خواهیم داد فرکانس های جدید Nilesat با نام کانال های 2021 کامل می شود.

فرکانس های جدید Nilesat

کانال ها و کانال های زیادی وجود دارد.

همچنین تماشا کنید: فرکانس جدید کانال کودک کویت 2021 در نایلست

فرکانس کانال DMC

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

در ماهواره وجود دارد:  نیل شنبه
فرکانس کانال DMC:. 11449
نرخ قطبش کانال: افقی
پارامتر کدگذاری: 27500
فاکتور تصحیح خطا: 6/5
و اما نام کانال روی گیرنده. او هست DMC

فرکانس کانال CBC

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

فرکانس کانال CBC: 11785
ضریب قطبش:. سرم
نام کانال روی گیرنده است CBC
نرخ کدگذاری: 27500
ضریب تصحیح خطا است 6/5
این کانال همچنین در ماهواره قرار دارد: نیل شنبه

فرکانس MBC 1 MBC

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • کانال MBC در ماهواره واقع شده است: Nilesat
 • فرکانس آن: 11470.
 • نرخ کدگذاری: 27500.
 • ضریب قطبش کانال: افقی.
 • و نام کانال روی گیرنده MBC.

درام فرکانس کانال DMC

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • ماهواره کانال: نایلست.
 • فرکانس جدید کانال: 11449.
 • نرخ کدگذاری کانال: 27500
 • ضریب قطبش: افقی
 • ضریب تصحیح خطا: 6/5 است
 • نام کانال در گیرنده DMC درام.

همچنین تماشا کنید:  فرکانس های همه کانال های قطری 2021 در نایلست و Sohail Sat

فرکانس کانال زندگی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • این کانال در ماهواره Nilesat واقع شده است.
 • فرکانس جدید کانال: 12207.
 • جهت گیری: عمودی
 • ضریب تصحیح خطا: 3/4.

درام فرکانسی کانال النهار

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 11488.
 • این کانال در ماهواره واقع شده است: نایلست
 • نرخ کدگذاری: 27500.
 • ضریب تصحیح خطای کانال: 5/6.
 • نام کانال در ماهواره النهار درام.

فرکانس کانالهای خصوصی خلیج فارس در ماهواره نایلست

درام فرکانسی کانال Rotana

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال Rotana Drama: 11296
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • ماهواره کانال نایلست است
 • ضریب قطبش: افقی.
 • ضریب تصحیح خطا: 3/4.
 • نام کانال روی گیرنده Rotana Drama

درام فرکانس کانال MBC

همچنین تماشا کنید: فرکانس جدید Jordan Future Channel 2021 در نایلست

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 11470
 • این کانال در ماهواره واقع شده است: نایلست
 • ضریب قطبش: عمودی.
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6.
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • نام کانال در گیرنده MBC Drama

فرکانس کانال سما دبی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال سما دبی: 12322
 • کانال سما دبی در ماهواره واقع شده است: نایلست
 • ضریب قطب بندی: عمودی.
 • عامل تصحیح خطا: 2/3.
 • نرخ کدگذاری کانال: 27500
 • نام کانال روی گیرنده Sama Dubai Drama HD است

درام فرکانسی کانال ابوظبی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 12226.
 • این کانال در ماهواره واقع شده است: Nilesat.
 • ضریب قطبش افقی است.
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • ضریب تصحیح خطا: 3/4.
 • نام کانال روی گیرنده به عنوان ابوظبی دراما SD است

همچنین تماشا کنید:  فرکانس های همه کانال های بحرین 2021 در نایلست

فرکانس جدید کانال های فیلم در Nilesat 2021

فرکانس کانال سیما

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 12304
 • ماهواره کانال: Nilesat
 • ضریب قطبش: افقی.
 • ضریب تصحیح خطا: 3/4.
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • نام کانال روی گیرنده Cima است

فرکانس جدید کانال سینما روتانا

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ کدگذاری کانال: 27500
 • فرکانس جدید کانال سینما روتانا: 11296
 • کانال ماهواره ای نایلست.
 • ضریب قطبش: افقی
 • ضریب تصحیح خطا: 3/4.

فرکانس کانال امروز سیما

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال امروز سیما: 12604
 • این کانال در ماهواره واقع شده است: Nilesat.
 • ضریب قطب بندی: افقی.
 • ضریب تصحیح خطا: خودکار.
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • نام کانال روی گیرنده Al Youm Cinema.

فرکانس های کانال های فیلم دیگر در ماهواره نایلست 2021

همچنین تماشا کنید: کانال جدید Q8 8 2021 در نایلست

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال Rotana Cinema 11296
 • نرخ رمزگذاری برای کانال 27500 است
 • قطبش افقی است
 • ضریب تصحیح خطا 4/3

فرکانس کانال نیل سینما

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال سینما نیل 11842
 • نرخ کدگذاری آن 27500 است.
 • ضریب تصحیح خطا 5/6
 • ضریب قطبش افقی است

فرکانس جدید کانال New Colors Cinema 12562

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ کدگذاری 27500 است
 • ضریب قطبش افقی است.
 • فرکانس جدید کانال خانگی خانه شما 11257 است
 • نرخ کدگذاری 27500 است
 • ضریب قطبش افقی است.

فرکانس کانال فیلم های خارجی در نایلست 2021

این در میان کانالهایی است که دارای فیلمهای ترسناک هستند ، زیرا بسیاری از افرادی که عاشق این فیلمها هستند به دنبال آنها هستند.

فرکانس جدید فیلمهای برتر

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ رمزگذاری برای کانال 27500 است
 • فرکانس جدید کانال 11872
 •  ضریب قطبش عمودی است.

همچنین تماشا کنید:  فرکانس های همه کانال های مراکشی 2021 در نایلست

 فرکانس جدید کانال B4U Movies

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ رمزگذاری برای کانال 27500 است
 • فرکانس جدید کانال 11938.
 • ضریب قطبش عمودی است.

فرکانس جدید کانال هالیوود استارز

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ رمزگذاری برای کانال 27500 است.
 • فرکانس جدید کانال 12562.
 • ضریب قطبش 6/5

فرکانس جدید کانال زی افلام

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ رمزگذاری برای کانال 27500 است.
 • فرکانس جدید کانال 11938
 • ضریب قطبش آن عمودی است

فرکانس جدید کانال C1 Action

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • نرخ رمزگذاری برای کانال 27500 است.
 • فرکانس جدید کانال 12562
 •  ضریب قطبش عمودی است

فرکانس های کانال های ورزشی در نایلست 2021

فرکانس کانال النهار اسپورت:

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 12436
 • ضریب قطب بندی: عمودی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی نیل

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 11842
 • ضریب قطبش: افقی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

همچنین تماشا کنید: فرکانس جدید کانال ورزشی دبی 2 2021

فرکانس کانال باشگاه الاهلی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 12169 است
 • ضریب قطبش: عمودی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی Mbc Pro

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 11559
 • ضریب قطب بندی: عمودی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی دبی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 12225
 • ضریب قطبش: افقی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 3/4

فرکانس کانال ورزشی ابوظبی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 12225
 • ضریب قطبش: افقی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 3/4

فرکانس کانال ورزشی شارجه

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس جدید کانال: 11976
 • ضریب قطب بندی: عمودی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 3/4

فرکانس کانال ورزشی bein Sport

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 11084
 • ضریب قطبش: افقی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 2/3
 • فرکانس کانال دیگر: 12245
 • ضریب قطب بندی: عمودی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 2/3

همچنین تماشا کنید: فرکانس کانال جدید دبی زمان 2021 در نایلست و Arab Sat Channel Dubai Zaman TV

فرکانس کانال ورزشی لیبی 1

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 11765
 • ضریب قطبش: افقی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی لیبی 2:

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 12380
 • ضریب قطبش: افقی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال جام ورزشی

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 12054
 • ضریب قطب بندی: عمودی
 • نرخ کدگذاری: 27500
 •  میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی کویت

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 11822
 • ضریب قطب بندی: عمودی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی عراق

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 12380
 • ضریب قطبش: افقی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی اردن

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 10930
 • ضریب قطبش: افقی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 5/6

فرکانس کانال ورزشی بحرین

کانال را می توان از طریق فرکانس های زیر ردیابی کرد:

 • فرکانس کانال: 11641
 • ضریب قطبش: افقی
 •  نرخ کدگذاری: 27500
 • میزان تصحیح خطا: 3/4

 فرکانس کانال های کودکان 2021

 • فرکانس کانال میکی در Nilesat 11528 ، قطبش افقی است ، نرخ کدگذاری 27500 است.

 • فرکانس کانال پرندگان بهشت ​​11393 در ماهواره نایلست ، از طریق قطبی عمودی ، نرخ کدگذاری 27500 است.

 • فرکانس کانال mb3 برای کودکان در Nilesat 11475 ، از طریق قطب بندی عمودی ، نرخ کدگذاری 27500 است.

 • فرکانس کانال Moody Kids در نایلست 11603 است ، قطبش افقی است ، نرخ کدگذاری 27500 است.

 • فرکانس کانال کنجد در ماهواره Nilesat 11483 است ، قطبش افقی است ، نرخ کدگذاری 27500 است.

فرکانس کانال های کودکان 2021 نایلست

فرکانس کانال باب اسفنجی فرکانس: 12500

قطبش: V.

نرخ کدگذاری: 27500.

فرکانس کانال HDHD فرکانس: 11641.

نرخ کدگذاری: 27500.

قطبش: افقی.

ضریب تصحیح خطا: 5/6.

فرکانس کانال New Birds of Paradise فرکانس: 11393.

نرخ کدگذاری: 27500.

قطبش: عمودی.

ضریب تصحیح خطا: 3/4.

فرکانس کانال جدید میکی فرکانس: 11528.

نرخ کدگذاری: 27500.

ضریب تصحیح خطا: 3/4.

قطبش: افقی

فرکانس کانال Moody Kids فرکانس: 11603.

نرخ کدگذاری: 27500.

ضریب تصحیح خطا: 3/4.

قطبش: افقی.

کانال های dmc با فرکانس DMC

 • ماهواره: Nilesat.
 • فرکانس 11449 است
 • قطبش: افقی H
 • نرخ کدگذاری: 27500.
 • ضریب تصحیح: 6/5

کانال فرکانس MBC مصر

 • ماهواره: نایلست
 • فرکانس جدید: 12284.
 • قطبش: عمودی.
 • نرخ کدگذاری: 27500.
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6.

فرکانس جدید کانال النهار

 • ماهواره: نایلست
 • فرکانس جدید: 11785.
 • قطبش: عمودی.
 • نرخ کدگذاری: 27500.
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6.

فرکانس Cbc

 • فرکانس: 11785
 • ضریب کدگذاری: 27500
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6
 • قطبش: عمودی V

فرکانس کانال زندگی

 • فرکانس: 12206
 • ضریب کدگذاری: 27500
 • قطبش: عمودی
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6

در فرکانس کانال

 • ماهواره: Nilesat
 • فرکانس: 10853
 • قطبش: افقی H
 • ضریب کدگذاری: 27500
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6

فرکانس ماهواره مصر

 • فرکانس: 12053
 • قطبش: عمودی V
 • ضریب کدگذاری: 27500
 • ضریب تصحیح خطا: 5/6

کانال اول مصر

 • فرکانس: 12054
 • قطبش: عمودی V
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • تصحیح: 5/6

کانال درام نیل

 • فرکانس: 11843
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • قطبش: افقی

کانال زندگی نیل

 • فرکانس: 11843
 • نرخ کدگذاری: 27500
 • قطبش: افقی

نحوه تنظیم فرکانس های کانال های ماهواره ای جدید

 1. اگر می خواهید فرکانس جدیدی را به یک کانال ماهواره ای خاص اختصاص دهید.
 2. با انجام مراحل زیر می توانید این کار را انجام دهید:
 3. – دکمه Menu یا منو را فشار دهید.
 4. – بر روی کلمه Options کلیک کنید ، یا اگر به زبان انگلیسی است ، Options را کلیک کنید.

در آخر ، ما می توانیم فرکانس کانال های موجود در ماهواره نایلست 2021 و فرکانس کانال های ماهواره ای Nilesat را در خانه های شما تنظیم کنیم و از تماشای دسته ای از بهترین کانال هایی که به طور مکرر جستجو می شوند لذت ببریم.

در این مقاله از manujani تلاش ما بر این بوده است تا به شما بگوییم نحوه تنطیم فرکانسهای کانال های جدید را .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *