مقاله

سمپاشی منازل و دفع موجودات موذی برای خانواده ها

سمپاشی منازل و دفع موجودات موذی برای خانواده ها

حشرات ناقل بیماری های زیادی هستند که با ورود به محیط زندگی انسان ها می توانند مشکالت جدی و
ناگواری را ایجاد کنند. انتقال آلودگی از طریق حشرات رایج ترین انواع انتقال بیماری هاست که در مناطق
مسکونی بیشتر دیده می شود. سم پاشی منازل و دفع حشرات مزاحم یک کار تخصصی است که …..
توسط نیروی تعلیم دیده انجام می دهد.
حشرات تنها موجودات مزاحم و آزاردهنده ای نیستند که به مناطق مسکونی و زندگی انسان ها راه پیدا
کرده اند. عالوه بر پشه، مورچه، موریانه، سوسک ریز، سوسک آشپزخانه،سوسک فاضالب، ساس، کک،
کنه، مگس، زنبور، موجوداتی همچون مار و مارمولک، موش خانگی، رتیل و عقرب نیز در منازل
مسکونی و یا ادارات دیده می شوند که خود عامل بسیاری از بیماری ها و مشکالت می باشند.

طبق آمار و اطالعات منتشر شده وجود عقرب دراستان های جنوبی موجب مسمومیت و در پاره ای از
اوقات مرگ انسان ها می شود و گونه هایی از زنبورهای خطرناک و درشت به صورت گروهی در
مناطق مسکونی النه گزینی کرده اند و موجب سلب آسایش اهالی ساختمان می شوند. موش ها ناقل طاعون
و بیماری های مهلک می توانند باشند و وجود آن ها در اماکن مسکونی فاجعه بار است. پشه و مگس انواع
بیماری ها را با خود انتقال داده و میکروب های بیماری زا را در محیط پراکنده می کنند. سوسک ریز
آشپزخانه حتی با سمپاشی منازل به صورت غیر حرفه ای نیز از بین نمی رود.

با توجه به تکثیر سریع موجودات مزاحم  خطراتی که برای زندگی انسان ها  به خصوص کودکان دارند
ضروری است تا به گونه ای اصولی برای همیشه خود از شر حشرات موجودات موذی خالص کنیم.
سمپاشی منازل موثرترین راه برای رهایی تکثیر موجودات موذی است که هوم سرویز برای خانواده
ها انجام می دهد.

خدمات تضمینی منازل …… برای رفاه خانواده ها

بهداشت فردی و بهداشت محیط- رها کردن ظروف نشسته در شب، انباشت زباله در منازل، وجود مواد
غذایی نیم خورده درآشپزخانه و مواردی از این دست می تواند منجر به ازدیاد سوسک آشپزخانه و سوسک
فاضالب شده یا حتی موش ها را به مناطق مسکونی دعوت کند. بهترین چاره حفظ بهداشت محیط است که
باید رعایت کرد.

نظافت منازل

رعایت بهداشت محیط زندگی می تواند یکی از راه های خالصی از موجودات مزاحم باشد
اما تنها با جارو کردن و شستشوی ظروف کار نظافت تمام نمی شود. درز کابینت ها، دستشویی ، توالت
و حمام، تختخواب و بسیاری از نقاط منزل به راحتی و با یک شستشوی ساده تمیز نخواهند شد. خدمات
نظافت منازل هوم سرویز در سراسر کشور و همه مناطق تهران آماده ارائه خدمات به خانواده هاست. با
خانه ای تمیز و عاری از میکروب به جنگ موجودات موذی بروید.

نصب توری

به محض بازکردن پنجره ها، ورود حشرات و سایر موجودات مزاحم به داخل منازل مسکونی
امکان پذیر می شود. تنها با یک تماس خدمات منازل …… برای نصب توری در همه مناطق در دسترس
قرار دارد و می توان با نصب توری جلوی ورود حشرات مزاحم را گرفت.

سمپاشی

گاهی با رعایت بهداشت محیط و نصب توری پنجره نیز شاهد ورود سوسک ریز آشپزخانه،
سوسک فاضالب، سوسک آلمانی، ساس، موش و دیگر موجودات به اماکن مسکونی هستیم که تا حدودی
می تواند طبیعی باشد.

بسیاری از این موجودات در فاضالب ها زندگی می کنند و یا از طرق فاضالب ها و انشعابات دفع زباله
خود را به محیط زندگی انسان می رسانند. سمپاشی منازل برای از بین بردن موجودات موذی ضروری
ترین کاری است که می توان انجام داد. سمپاشی منازل امری تخصصی است که می بایست توسط افراد
متخصص و با مواد مجاز انجام شود.

نحوه اصولی سمپاشی منازل

سمپاشی منازل باید توسط شرکت معتبر انجام شود. به طور معمول شرکت های سمپاشی می بایست از
وزارت بهداشت مجوزهای الزم را دریافت کنند. هر نوع سم و مواد از بین برنده موجودات موذی باید
مورد تائید این وزارت خانه باشد و از نظر سالمت برای انسان بررسی شود.

بدیهی است که در مناطق مسکونی افراد با سنین مختلف زندگی می کنند هر نوع سم نمی تواند در سمپاشی
منازل مسکونی و ادارات مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سموم می تواند باری کودکان مشکالت جدی
و دشواری هایی را ایجاد کند. قبل از تماس با شرکت های سم پاش از اعتبار شرکت مطمئن شوید.
این شرکت از مواد ایمن برای انسان در سم پاشی استفاده کرده و توضیحات ضروری برای پرهیز از
خطرات احتمالی در محل داده خواهد شد. آرامش خاطر و ایمنی را با خدمات ….. تجربه کنید. اثرات سم
پاشی تا چند ماه باقی مانده ولی به طور معمول بهتر است در فواصل معین و دوره ای اقدام به سمپاشی
منازل برای پیشگیری شود.

با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا، فعالیت حشرات مزاحم و موش های خانگی نیزبیشتر
شده است. با اقدام به موقع و سمپاشی منازل می توان از وقوع مشکالت بعدی پیشگیری کرد. قبل از اینکه
سوسک، موش و ساس تختخواب، آرامش شما را سلب کنند با متخصصین …. تماس بگیرید. تنها با یک
تلفن آرامش را به خانواده هدیه می دهیم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا