مقاله

مباحث ویژه در الکترونیک

پاورپوینت مباحث ویژه در الکترونیک : تخلیه الکترواستاتیک (ESD) یکی از رایج ترین تهدیدها برای قابلیت اطمینان قطعات الکترونیکی است. این رویدادی است که در آن مقدار محدودی از بار از یک جسم (یعنی بدن انسان) به جسم دیگر (یعنی ریز تراشه) منتقل می شود. این روند می تواند منجر به عبور جریان بسیار زیاد از میکروچیپ در مدت زمان بسیار کوتاهی شود و بیش از 35٪ از خسارات تراشه را می توان به چنین اتفاقی نسبت داد. به همین ترتیب ، طراحی ساختارهای قوی ESD بر روی تراشه برای محافظت از ریز تراشه ها در برابر فشار ESD در صنعت نیمه هادی اولویت بالایی دارد. ادامه مقیاس گذاری فناوری CMOS باعث برجستگی بیشتر خرابی های ناشی از ESD می شود و می توان با اطمینان پیش بینی کرد که در دسترس بودن راه حل های محافظتی ESD موثر و قوی عاملی مهم برای موفقیت در پیشرفت عمیق فناوری زیر میکرون خواهد بود.

 

Chapter TWO

مدل مکانیکی قطعا ت میکروالکترومکانیک: تحلیل استاتیکی ودینامیکی

Mechanical Modeling of MEMS Devices: Static  and dynamic Analysis

مدل مکانیکی قطعا ت میکروالکترومکانیک: تحلیل استاتیکی

lتنش ، کرنش  و ﺘﺌوری خمش بیم

Stress, Strain and Beam Bending Theory

ثابت فنر بیم

spring constant of the beam

lتحریک الکترواستاتیک

Electrostatic actuation

تنش ، کرنش  و ﺘﺌوری خمش بیم

فشار : بار وارد بر واحد سطح

تنش نرمال (    )                    : فشاریا نیرویی که بر سطح به صورت عمود وارد می شود

تنش مماسی(  shearing stress( : فشاریا نیرویی که بر سطح به صورت مماس وارد می شود

قانون هوک

اعمال نیرو به یک سیم یا بیم باعث افزایش خطی طول آن به ازای بارهای اعمالی کوچک می شود

قانون هوک

منحنی روبرو میزان کشیدگی بیم بر حسب بار و یا همان فشار اعمالی را نشان می دهد

– ناحیه الاستیک و خطی: تا نقطه  A  رابطه بین اندازه بار اعمالی و میزان کشیدگی خطی بوده و کشیدگی با برداشتن بار برگشت پذیر است

–ناحیه الاستیک و غیر خطی : از نقطه A  تا نقطه  B رابطه بین اندازه بار اعمالی و میزان کشیدگی غیر خطی بوده ولی کشیدگی با برداشتن بار همچنان برگشت پذیر است

–ناحیه پلاستیک : اگراندازه میزان کشیدگی و یا بار اعمالی بیشتر از نقطه  B باشد جسم حالت اولیه خود را از دست داده ئ با برداشتن بار به حالت اولیه بر نمی گردد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا