مقاله

مقاله در مورد ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی – با فرمت پاورپوینت

ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی

مقاله در مورد ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی

مقاله در مورد ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی که با فرمت پاورپوینت تهیه و تنظیم شده است در سایت منوجان برای دانلود این پاورپوینت ما لینک را در قسمت انتهای پست قرار می دهیم . و قبل از دانلو د این تحقیق ما قسمتی از متن توضیحات را برای کاربران منوجان قرار خواهیم داد تا قبل از دانلود این پروژه مرور کوتاهی را داشته باشید.

دستگاه مختصات دکارتی

تعریف: در صفحه هندسی، یک خط مستقیم افقی رسم می کنیم. در روی این خط، نقطه دلبخواه O را به عنوان مبدا و طولی را بعنوان واحد طول اختیار می کنیم. اکنون این خط را بر حسب این واحد طول به ترتیب زیر مدرج می کنیم:

الف) نقطه O ، یعنی مبدا را به عنوان نمایش عدد صفر اختیار می کنیم.

ب) اگر  ، نقطه ای را به فاصله a برابر واحد طول در سمت راست مبدأ به عنوان نمایش a اختیار می کنیم.

پ) اگر، نقطه ای را به فاصله  برابر واحد طول در سمت چپ مبدأ به عنوان نمایش b اختیار می کنیم.

به این ترتیب، نقاطی از خط افقی که نمایش اعداد  مثبت هستند در سمت راست نقطه O و نقاطی که نمایش اعداد منفی هستند، در سمت چپ مبدأ قرار دارند. بنابراین، خط جهت داری بدست میاوریم که نمایش اعداد حقیقی است. این خط جهت دار را محور طولها یا محور x ها می نامیم.

اکنون از نقطهO  خطی عمود بر خط افقی رسم می کنیم. در روی این خط قائم نیز طولی را به عنوان واحد طول انتخاب می کنیم و خط را با آن مندرج می کنیم، به گونه ای که نقاطی از خط  قائم که نمایش اعداد مثبت هستند در بالای نقطه O  و نمایش اعداد حقیقی منفی هستند در پائین مبدأ واقع شوند. این خط قائم را محور عرضها یا محور y  می نامیم.

در صورتیکه واحدهای محور طولها و محور عرضها یکی باشند، مجموعه این دو محور را یک دستگاه مختصات دکارتی و محورهای x ها و y ها را محورهای مختصات می نامیم.

تعریف ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی

 

تعریف: محورهای مختصات صفحه را به چهار ناحیه تقسیم می کنند، که هر ناحیه را یک ربع می نامیم. به طوری که نقاطی که در ربع اول قرار دارند، هم طول و هم عرضشان مثبت است. در ربع دوم، مختصه اول یعنی طول نقطه منفی و مختص دوم، یعنی عرض ان مثبت است. برای نقاط واقع در ربع سوم، هر دو مختصه منفی است. در ربع چهارم، مختصه اول مثبت و مختصه دوم منفی است.

 

برای دانلود این تحقیق ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود و دریافت فایل

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا