مقاله

پاورپوینت آتش و عوامل اتش سوزی

منوجان آتش و عوامل اتش سوزی را در یک قالب پاورپوینت برای کاربران آماده کرده است. که در قسمت های زیر قبل از دانلود این تحقیق و مقاله دانشجویی توضیحاتی را از این پاورپوینت در مورد آتش و عوامل اتش سوزی را برای شما قرار داده است. برخی از انواع عوامل اطفا حریق را می توان در بیش از یک طبقه از آتش استفاده کرد. در مواردی که استفاده از یک عامل خاص برای اطفا حریق در طبقه بندی اشتباه آتش سوزی خطرناک باشد ، دیگران هشدار می دهند.

به طور کلی قابل درک است که منظور از عوامل اطفا حریق آن دسته از موادی است که مستقیماً در فرآیند حفاظت از آتش استفاده می شود. قبل از استفاده از آنها ، باید با زمینه کاربرد آنها آشنا شوید. به عنوان مثال ، آب برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از مشکلات تماس های الکتریکی کاملاً مناسب نیست.

غالباً از آب ، پودرها ، فوم ها ، ذرات معلق در هوا و ترکیبات گاز برای خاموش کردن آتش استفاده می شود. بیایید هر مقاله را جداگانه بررسی کنیم.

آب و فوم – کپسول های آتش نشانی آب و فوم با برداشتن عنصر حرارتی مثلث آتش ، آتش را خاموش می کنند. عوامل اسفنجی نیز عنصر اکسیژن را از سایر عناصر جدا می کنند.

خاموش کننده های آب فقط برای آتش سوزی های کلاس A هستند – نباید از آنها در آتش سوزی های کلاس B یا C استفاده شود. جریان تخلیه می تواند مایع قابل اشتعال را در آتش سوزی کلاس B پخش کند یا خطر آتش سوزی در کلاس C را ایجاد کند.

پاورپوینت درمورد آتش و عوامل اتش سوزی

آتش شامل يک واکنش شيميايي است که درآن ماده با اکسيژن ترکيب شده و مقداري انرژي از اين واکنش آزاد مي‌گردد

پاورپوینت درمورد آتش و عوامل اتش سوزی

حد پايين اشتعال پذيري(LFL)

کمترين غلظتي که يک ماده اشتعال پذير مي تواند مشتعل شود را حد پايين اشتعال پذيري مي نامند که کمتر از آن به علت رقيق شد

ن مخلوط امکان اشتعال وجود ندارد.

حد بالاي اشتعال پذيري

(UFL)

بيشترين غلظتي که يک ماده اشتعال پذير مي تواند مشتعل شود را حد بالاي اشتعال پذيري مي نامند که بيشتر از آن به علت غليظ شدن مخلوط و کمبود اکسيژن امکان اشتعال وجود ندارد.

UFL  (درصد حجمي)LFL (درصد حجمي)ماده
754هيدروژن
1005/2استيلن
155متان
5/95/0پروپان
136/2استن
2815آمونياك

انواع آتش

انواع آتش ها با توجه به منبع توليد آتش و نوع جرقه:

  • آتش فوراني (JET FIRE)
  • آتش ناگهاني(FLASH FIRE)
  • آتش کروي (FIRE BALL)
  • آتش استخري (POOL FIRE)

آتش فوراني

آتش فوراني، باريکه ممتدي از آتش است که در اثر تخليه مواد قابل اشتعال گازي تحت فشار به محيط بيرون در حضور منبع جرقه، را بوجود مي‌آيد

  • مهمترين پيامدآتش فوراني تشعشع ايجاد شده توسـط آن است
  • در مواقعي كه مخزن محتوي مايع تحت فشار نيز دچار نشتي مي‌شود، ممكن است بخشي از مايع بلافاصله پس از خروج تبخير شده و جتي از گاز را تشكيل دهد كه در نهايت باعث ايجاد آتش فوراني گردد

مدل سازي آتش فوراني

ميزان تشعشع ناشي از آتش فوراني در يك فاصله خـاص

:   ضريب عبور هوا  (kw/m2)

:   کسري از انرژي احتراق تبديل شده به انرژي تششعي

:   دبي خروجي گاز (kg/s)

:   انرژي احتراق به ازاي يک کيلوگرم از ماده  (kj/kg)

Fp  : ضريب ديد  (1/m2)

تعيين مختصات مرکز شعله

Ma : جرم مولکولي هوا

Mf : جرم مولکولي سوخت

CT : غلظت مولي سوخت در مخلوط استوکيومتريک هوا و سوخت

آتش ناگهاني

آتش ناگهاني، احتراق کوتاه مدت گازهاي قابل اشتعالي است که در محدوده اشتعال‌پذيري قرار دارند.

  • اين آتش بدون تشكيل موج انفجار ايجاد مي‌گردد و بيشتر از يك دهم ثانيه بطول نمي‌انجامد
  • آثار مخرب آتش ناگهاني ناشي از تشعشع آن و يا تماس مستقيم با شعله آن است
  • محدوده شعله آتش ناگهاني در واقع محدوده‌اي از ماده پخش شده در محيط است كه غلظت ماده در آن مابين حداقل و حداكثر غلظتهاي اشتعال‌پذيري باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا