فعالیت های علوم هفتم فصل اول تجربه و تفکر | پاسخ به گفتگو کنید ها ، و اطلاعات جمع آوری

فعالیت های علوم هفتم فصل اول تجربه و تفکر در 4 اسلاید پاورپوینت جمع آوری شده است

که شامل به پاسخ به فعالیت ها ، گفتگوکنید ها و اطلاعات جمع آوری کنید ها فصل یک علوم هفتم می باشد.

سوالات علوم هفتم

شامل :

  1. پاسخ به فعالیت علوم هفتم صفحه 4
  2. فعالیت علوم هفتم صفحه 5
  3. پاسخ به گفت و گو کنید علوم هفتم صفحه 4
  4. پاسخ به اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم صفحه 5

دانلود و دریافت فایل

مطلب پیشنهادی منوجان
جواب فعالیت های علوم هفتم فصل 1 تا 15 پاسخ به گفتگو کنید ها ، فکر کنید ها ، آزمایش کنید

نظرات بسته شده است.