طرح درس ششم ابتدایی

طرح درس روزانه ششم ابتدایی – تمام درس ها

طرح درس روزانه ششم ابتدایی مجموعه کامل طرح درس پایه شش در این مقاله در سایت منوجان ما مجموعه طرح های درسی را برای کلاس ششمی ها قرار داده ایم که میتوانید تمام طرحهای درس را در این پست دانلود و دریافت کنید.

طرح درسهایی که در پایه ششم قرار گرفته اند شامل:

 1.  طرح درس روزانه ریاضی ششم
 2. طرح درس روزانه فارسی ششم
 3. طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 4.  طرح درس روزانه علوم ششم
 5. طرح درس روزانه قرآن ششم
 6.  طرح درس روزانه تفکر و پژوهش ششم
 7. طرح درس روزانه هنر ششم
 8. طرح درس روزانه تربیت بدنی ششم
 9. طرح درس روزانه هدیه آسمانی ششم

مجموعه طرح درس روزانه ششم ابتدایی در این مقاله برای ما تعریف کرده ایم که میتوانید این طرح درس ها را مشاهده و دانلود کنید.

ما در قسمت پایین طرح درسهایی که موجود است را تک به تک برای شما نام برده ایم که بتوانید قبل از دانلود به هر طرح درسی که نیاز داشتید اطمینان خاطر داشته باشید که این طرحهای درس روزانه پایه ششم شامل :

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی :

 

 1. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جدول تناسب
 2. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مضرب
 3. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری اعداد اعشاری
 4. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد
 5. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس درصد
 6. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازگیری طول و سطح
 7. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی
 8. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یاد آوری ضرب و تقسیم
 9. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقارن و مختصات
 10. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم کسرها
 11. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال
 12. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه ۷۴-۷۶
 13. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه ۷۹-۷۷
 14. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس خط و زاویه
 15. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه ۳۸-۳۹
 16. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه ۳۶-۳۹
 17. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس معرفی اعداد صحیح
 18. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد
 19. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یاد آوری ضرب و تقسیم صفحه ۴۸ و ۴۹
 20. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اعداد اعشاری
 21. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی
 22. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس بخش پذیری
 23. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر و نسبت
 24. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر
 25. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)
 26. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس آمار
 27. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات با کسر
 28. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
 29. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مرکز تقارن و تقارن مرکزی
 30. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس دوران
 31. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس طول و سطح
 32. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس حجم و هرم
 33. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مساحت دایره
 34. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در محاسبات مالی
 35. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقریب
 36. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازه گیری و محاسبات تقریبی

 

طرح درس روزانه فارسی ششم

 1. طرح درس پنجره های شناخت کتاب فارسی ششم ابتدایی
 2. طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس معرفت آفریدگار
 3. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس دوستی و مشاوره
 4. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس عطار و جلال الدین محمد
 5. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی
 6. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس میوه ی هنر
 7. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس هفت خان رستم
 8. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس هوشیاری
 9. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما
 10. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن
 11. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس آزاد (ادبیات بومی)
 12. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی
 13. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس
 14. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند
 15. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی ۲
 16. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس آداب مطالعه
 17. طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

طرح درس های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( کلیه دروس )

 1. طرح درس دوستی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 2. طرح درس آداب دوستی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 3. طرح درس تصمیم گیری چیست ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 4. طرح درس مراحل موثر در کشاورزی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 5. طرح درس انرژی را بهتر مصرف کنیم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 6. طرح درس محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 7. طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 8. طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 9. طرح درس اصفهان نصف جهان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 10. طرح درس چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 11. طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 12. طرح درس اوقات فراغت مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 13. طرح درس انواع لباس ها مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 14. طرح درس دریا های ایران مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 15. طرح درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی درس دریا نعمت خداوندی
 16. طرح درس همسایگان ما مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 17. طرح درس مطالعه موردی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 18. طرح درس خرمشهر در دامان میهن مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 19. طرح درس استعمار مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
 20. طراحی آموزشی درس جهت های جغرافیایی مطالعات ششم

 

 طرح درس روزانه علوم ششم :

 1. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سفر و انرژی
 2. طرح درس علوم ششم ابتدایی درس سالم بمانیم
 3. طرح درس علوم ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست
 4. طرح درس زمین پویا علوم ششم ابتدایی
 5. طرح درس سفر به اعماق زمین علوم ششم ابتدایی
 6. طرح درس ملی علوم ششم ابتدایی با موضوع آزمایش های علوم ششم
 7. طراحی آموزشی علوم ششم ابتدایی موضوع زمین پویا
 8. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس شگفتی های برگ
 9. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سرگذشت دفتر من
 10. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس زنگ علوم
 11. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس کارخانه کاغذ سازی
 12. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سفر به اعماق زمین
 13. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سفر انرژی
 14. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس از گذشته تا آینده
 15. طرح درس علوم ششم ابتدایی درس کارخانه کاغذ سازی
 16. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سرگذشت دفتر من
 17. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس ورزش ونیرو (۱)
 18. طرح درس کامل روزانه علوم ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست؟
 19. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست
 20. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس سالم بمانیم
 21. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس ورزش ونیرو ۲
 22. طرح درس روزانه علوم ششم دبستان ورزش و نیرو۲
 23. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس چه نوع کاغذی می خواهید؟
 24. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس انرژی
 25. طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس میکروسکوپ

طرح درس روزانه قرآن ششم :

 

 1. طرح درس روزانه قرآن ششم ابتدایی درس آشنایی با آیات ۱۵ تا ۳۱ سوره طور
 2. طرح درس روزانه قرآن ششم ابتدایی درس سوره ی ق

 طرح درس تفکر و پژوهش ششم :

 1. طرح درس تفکر و پژوهی ششم ابتدایی درس تصمیمات متفاوت

طرح درس هنر ششم :

 1. طرح درس هنر پایه ششم ابتدایی طراحی از سر حیوانات

 

طرح درس سالانه ششم :

 1. طرح درس سالانه علوم ششم ابتدایی
 2. طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه ششم
 3. طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی
 4. طرح درس سالانه تربیت بدنی ششم ابتدایی
 5. طرح درس سالانه کتاب فارسی ششم ابتدایی
 6. طرح درس سالانه کتاب ریاضی ششم ابتدایی

طرح درس روزانه تربیت بدنی ششم :

 1. طرح درس تربیت بدنی پایه پنجم و ششم درس آموزش فوتبال
 2. طرح درس تربیت بدنی پایه ششم درس استارت نشستن
 3. طرح درس هدیه های آسمانی ششم :
 4. طرح درس احکام سفر کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی
 5. طرح درس دوران غیبت هدیه های آسمان ششم ابتدایی
 6. طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس سیمای خوبان
 7. طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس عید مسلمانان
 8. طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس باغ سری
 9. طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس بهترین راهنمایان
 10. طرح درس هدیه های آسمانی ششم درس سرور آزادگان
 11. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس یکتا
 12. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس شتربان با ایمان
 13. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس دست در دست دوست
 14. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس جهان دیگر
 15. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس آداب زندگی
 16. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس راه تندرستی
 17. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس سفره های با برکت
 18. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس راز موفقیت
 19. طرح درس روزانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس حماسه آفرینان جاودان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *