طرح درس ریاضی پایه ششم

طرح درس روزانه ریاضی ششم – تمام درس ها

طرح درس روزانه ریاضی ششم تمام درس ها طرح درسهای ریاضیات پایه شش طرحهای درسی کتاب ریاضی بصورت کامل ما این طرح درس روزانه ششم ابتدایی را در یک قالب ورد آماده کرده ایم که میتوانید هم اختیاری هم این طرح درس را ویرایش کنید.

طرح درس روزانه ریاضی ششم چیست و نکاتی که نگارش باید رعایت کرد.

طرح درس بکلی دستورالعملی برای فعالیت‌های یک معلم است. که آن نشان می‌دهد دانش آموزان به چه چیزی نیاز دارند؛ چگونه آموزش داده خواهد شد و چگونه یادگیری مورد سنجش و ارزشیابی قرار خواهد گرفت و در دو نوع آماده می‌شود:

 • طرح درس روزانه
 • طرح درس سالانه
 • طرح درس هفتگی
 • طرح درس ماهانه
 • طرح درس روزانه یا جلسه‌ای
 • طرح درس برای هر فصل کتاب

نکاتی که باید در نگار طرح درس روزانه عمل کرد :در اولین گام باید کتاب راهنمای تدریس را مطالعه کنید. تا با اهداف آن درس در سطوح مختلف آشنا شوید.

– لیستی از وسایل آموزشی و رسانه های آموزشی مورد نیاز خود تهیه کنید. نظیر: گچ، تخته، ماژیک، دست سازه ها، محتوای الکترونیکی ، دیتاپروژکتور و…

– زمانی از جلسه را به بیان اهداف رفتاری درس اختصاص دهید. (البته این کار باید متناسب با گروه سنی دانش آموزان انجام شود)

– زمانی را به ایجاد انگیزه و افزایش تمرکز دانش آموزان اختصاص دهید.

– دانسته های دانش آموزان را از پیش نیازهای مورد نیاز آن درس بسنجید تا نقطه‌ی آغاز تدریس را پیدا کنید.

– تدریس خود را با روش تدریسی که مناسب تر است آغاز کنید.

– زمانی هم به ارزشیابی تکوینی (حین تدریس) و ارزشیابی پایانی اختصاص دهید.

– تکلیف مربوط به درس جدید را ارئه دهید و تکالیف درس های گذشته را بازبینی کنید.

خب میرسیم به طرح درس روزانه ریاضی ششم که ما برای شما آماده کرده ایم .

قسمتی از نمونه طرح درس ریاضی ششم را در قسمت زیر برای شما قرار داده ایم و لینک دریافت هم گذاشته ایم که براحتی به طرح درس منتقل داده شوید.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

این طرح درس شامل طرح درس های :

 1. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی
 2. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد
 3. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس بخش پذیری
 4. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس معرفی اعداد صحیح
 5. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر
 6. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)
 7. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم کسرها
 8.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات با کسر
 9. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه 36-39
 10.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه 38-39
 11.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یاد آوری ضرب و تقسیم
 12.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی
 13.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یاد آوری ضرب و تقسیم صفحه 48 و49
 14. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری اعداد اعشاری
 15.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد
 16.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
 17.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اعداد اعشاری
 18.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مرکز تقارن و تقارن مرکزی
 19.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس دوران
 20. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 74-76
 21.  طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 79-77
 22. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقارن و مختصات
 23. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازگیری طول و سطح
 24. طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس طول و سطح
 25. 1387 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس حجم و جرم
 26. 1388 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مساحت دایره
 27. 510 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس خط و زاویه
 28. 519 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر و نسبت
 29. 374 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جدول تناسب
 30. 501 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس درصد
 31. 1389 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در محاسبات مالی
 32. 507 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال
 33. 1390 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقریب
 34. 1391 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازه گیری و محاسبات تقریبی
 35. 498 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مضرب
 36. 552 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

خب این طرح درس روزانه ریاضی ششم شامل طرح درسهایی است که در قسمت بالا نام بردید که ما در قسمت پایین قبل از دانلود طرح درس روزانه بطور نمونه قسمتی از متن های طرح درس را برای شما قرار داده ایم .

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری عددنویسی

مشخصات معلم :                        موضوع : یادآوری عددنویسی                             پایه : ششم                                                  کتاب : ریاضی                                  صفحه 8و7                                         تاریخ : …….
**نکته** صفحه هفت و هشت ابتدای فصل عدد نویسی است که بیشتر به یادآوری آموخته های دانش آموزان درسالهای قبل پرداخته است و در صفحه 9و 10 باز هم مثالهایی در همان زمینه مبحث یاد آوری آورده شده و شاید فقط اعداد و صورت مسئله به شکلی متفاوت نوشته شده باشد .

پس طرح درس حاضر درواقع کاربردی برای صفحات 9 و 10 نیز هست .

هدف کلی مرور و یادآوری عددنویسی و گسترده نویسی اعداد تا مرتبه میلیارد
اهداف جزئی دانش آموزان پس از پایان تدریس باید :

رابطه بین ارزش رقم های مختلف در جدول ارزش مکانی را درک کنند .

بتوانند محاسبات عددی مثل جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را برای این اعداد انجام دهند .

بتوانند اعداد را به صورت گسترده بنویسند .

بتوانند اعداد را تا مرتبه میلیارد با هم مقایسه کنند .

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس الگوهای عددی و زوج و فرد

 

نام درس:  ریاضی صفحه ۱-۴پایه: ششم ابتدایی    الگوهای عددی و زوج و فرد      مدرسه:     –   مدرس:         زمان :۴۵     
آشنایی دانش آموز با الگوهای عددی و اعداد زوج و فرد.

 

هدف کلی
۱-دانش‌آموز بتواند رابطه‌ی بین شماره جمله و تعداد عناصر هر جمله را بیان کند.

۲-دانش‌آموز از طریق الگو با اعداد زوج و فرد آشنا شود.

۳- دانش‌آموز بتواند قاعده یا رابطه‌ی کشف شده در الگو را با عبارات فارسی و یا نماد ریاضی مثل مربع،دایره،مثلث و… بیان کند.

۴- دانش‌آموز با ویژگی‌های محاسبات اعداد زوج و فرد آشنا شود.

 

شناختی اهداف جزئی
۱-دانش‌آموز بتواند چند الگو که فقط شامل اعداد فرد یا فقط اعداد زوج باشد را تهیه کند.

۲-دانش‌آموز بتواند یک الگوی با قاعده را طراحی کند و چند جمله‌ی تصادفی آن را پیدا کند.

۳- دانش‌آموز بتواند پس از طراحی الگو روابط جمله‌های آن را به زبان فارسی بیان کند و با استفاده از نماد ریاضی آن رابطه را نشان دهد.

 

مهارتی
۱- دانش‌آموز به کارگروهی علاقه پیدا کند.

۲- دانش‌آموز به شناخت  بیشتر ویژگی‌های اعداد زوج و فرد تمایل پیدا کند.

۳-دانش‌آموز نسبت به کشف رابطه‌ی بین جملات الگو علاقه نشان دهد.

 

نگرشی
پرسش و پاسخ گروهی،سخنرانی،اکتشافی،بازی روش تدریس الگوی تدریس
کتاب درسی،گچ،تابلو،کیسه اعداد،آهن ربا،جدول اعداد،گوی و کیسه ابزار و وسایل

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس بخش پذیری

نام درس: ریاضی             مدت جلسه: 45 دقیقه          تعداد شاگردان: 30 نفر          عنوان درس: بخش­پذیری صفحات 11 تا 15        دوره دبستان: پایه ششم                                            طراح: مشخصات کلی
آشنایی با بخش­پذیری اعداد بر 2 و 3و  5 و9 هدف کلی
سطح سه.بعدازتدریس سطح دو”حین تدریس سطح یک:قبل از تدریس اهداف رفتاری
آشنایی با عدادی که بر 2 بخش­پذیرند.

آشنایی با عدادی که بر5 بخش­پذیرند.

آشنایی با عدادی که بر 3 بخش­پذیرند.

آشنایی با عدادی که بر 9 بخش­پذیرند.

آشنایی با تقسیم و باقی­مانده

 

دانش
 اعدادی که بر 2 بخش پذیرند را تشخیص دهد.

اعدادی که بر 3 بخش پذیرند را تشخیص دهد.

اعدادی که بر 5 بخش پذیرند را تشخیص دهد.

اعدادی که بر9 بخش پذیرند را تشخیص دهد.

بتواند تقسیم را درست انجام دهد.

مهارت
دانش­آموز به تقسیم علاقه­مند شود

دانش­آموز به اهمیت تقسیم­ها به این روش در زندگی پی برد.

نگرش
تخته، ماژیک یا گچ، بسته­های صدتایی، ده­تایی، یکی و کوییزنر،

 

وسایل اموزشی
حل مسئله، مشارکتی، گروهی و …

 

روش های تدریس
سلام و احوال پرسی و جضور و غیاب

 

رفتارورودی
اعداد زوج چه عدد­هایی هستند؟

اعداد فرد چه عدد هایی هستند؟

مضرب­های 3 کدامند؟

مضرب­های 5 کدامند؟

ارزشیابی ورودی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس معرفی اعداد صحیح

 نام:                                  درس: ریاضی   پایه: ششم                                         موضوع:  معرفی اعداد صحیح       صفحه :16 تا19
معرفی اعداد صحیح و مقایسه ی آن ها هدف کلی
معرفی اعداد صحیح با مثال های عینی

نمایش اعداد صحیح با استفاده از علامت های مثبت و منفی

مقایسه ی اعداد صحیح

نمایش اعداد صحیح روی محور

قرار دادی بودن صفر به عنوان مبدا اعداد صحیح

قراردادی بودن جهت های مثبت و منفی

اهداف جزئی
دانش آموزان بتوانند اعداد صحیح را با یکدیگر مقایسه کنند.

دانش آموزان بتوانند اعداد صحیح را روی محور نمایش دهند.

حیطه ی مهارتی
نسبت به یادگیری اعداد صحیح برای کمک به فهم اخبار هواشناسی از خود علاقه نشان دهند.

 

 

 

بتواند اعداد صحیح را بیان کند و برای اعداد صحیح مثبت و منفی مثال هایی بیاورد.

حیطه ی نگرشی

 

 

حیطه ی شناختی

تلفیقی از روش های سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، پروژکشن، گچ ابزار و وسایل
دانش آموزان در گروه های دو نفره ی خود و رو به معلم و تخته ی کلاس می نشینند. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی و حضور و غیاب و بررسی وضعیت جسمی و روانی دانش آموزان آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی:از درس جلسه ی قبل سوالاتی از دانش آموزان به صورت شفاهی پرسیده می شود. ارزشیابی آغازین
تشخیصی:  در سوالی که برای ایجاد انگیزه ژرسیده می شود ارزشیابی تشخیصی نیز انجام می گیرد.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر

مشخصات کلی نام درس: ریاضی پایه تحصیلی : ششم ابتدایی
عنوان درس: فصل دوم / کسر/ص25و26و27
مدت زمان اجرا : 45 دقیقه
محل اجرا : کلاس درس
اهداف کلی  

جمع و تفریق کسرها از طریق یافتن کوچکترین مخرج مشترک(ک.م.م)

اهداف رفتاری حیطه شناختی: یافتن کوچک ترین مخرج مشترک در کسرهایی که مخرجشان نسبت به هم اول نیست / درک مفهوم کوچکترین مخرج مشترک / شناخت کوچکترین مضرب مشترک /
حیطه نگرشی:  تقویت نگرش آنها نسبت به کاربرد کسرها در طول زندگیشان /
حیطه مهارتی: بتوانند برای داده های کسری، مسئله بنویسند /
رسانه‌های آموزشی ماسک یا صورتک دو پیرمرد / تابلوی وایت برد کوچک /
روش‌های یاددهی-یادگیری تلفیقی(پرسش و پاسخ / نمایشی/مشارکتی)
شرح عملکرد فعالیت معلم زمان
فعالیت‌های مقدماتی 1)سلام و احوالپرسی

2)حضور و غیاب

3)سنجش وضعیت جسمی دانش‌آموزان

4)گروه بندی دانش آموزان

 

 

ارزشیابی ورودی به منزله ی ارزشیابی، چند تمرین از جمع و تفریق کسر و عدد مخلوط در اختیارشان قرار دهید.
ارزشیابی تشخیصی در میان تمرین هایی که برای ارزشیابی ورودی به آنها داده اید، تمرین آخر را به جمع دو کسر اختصاص دهید و بخواهید بدون  ضرب مخرج ها در هم، مخرج مشترک بیابند. مخرجها نه از اعداد اول باشند و نه به گونه ای که یکی مضرب دیگری شود.
ایجاد انگیزه مسئله ای را در قالب یک نمایش، در کلاس به اجرا درآورید.

دو کشاورز که سواد کافی ندارند، به معلم روستا مراجعه می کنند تا سوالی که ذهن آنها را مشغول کرده است، بپرسند. معلم خطاب به دانش آموزان می خواهد که به مسئله توجه کنند و ببینند چند نفر قادر به حل آن هستند. آن دو کشاورز نیز به آنها می گویند که اگر مسئله را حل کنند، هدیه ای پیش آنها دارند.

کشاورزان می گویند که زمینی در روستا وجود دارد که این دو دوست سال هاست در آن به کار کشاورزی مشغول هستند. حالا تصمیم دارند که در بخش کشت نشده ی آن خانه بسازند. یکی می گوید من در ربع این زمین کشاورزی کردم. دوست دیگر می گوید من در  از زمین کار کرده ام. حال می خواهیم بدانیم چه کسری از زمین را با محصولات کشاورزی اشغال کرده ایم؟ازسوی دیگر می خواهیم بدانیم چه مقدار از آن را فضای خالی تشکیل می دهد؟

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)

توجه: وسیله ای آموزشی برای کلاس درس آماده کنید. با استفاده از دو طلق آ3 و یک کاغذ آ3، یک تابلوی آموزشی کوچک برای هر دانش آموز درست کنید یا به او بسپارید تا خودش این کار را انجام دهد. این تابلوی کوچک به شما امکان می دهد تا در کمترین زمان، تمام دانش آموزان را به صورت فردی ارزشیابی کرده و در یک نگاه کارشان را بررسی کنید.
نام و نام خانوادگی:
مشخصات کلی نام درس: ریاضی پایه تحصیلی : ششم ابتدایی
عنوان درس: صفحه23و24

 

مدت زمان اجرا :45دقیقه
محل اجرا : کلاس درس
اهداف کلی  

جمع و تفریق کسرها(عدد مخلوط ها)

اهداف رفتاری حیطه شناختی: جمع و تفریق اعداد مخلوط را انجام داده و برای او یادآوری شود / جمع و تفریق کسرها با مخرج مساوی یا مخرج یک کسر مضربی از مخرج دیگری، برای او تداعی می شود /  جمع و تفریق کسرها با مخرج نامشترک و نسبت به هم اول، برای او یادآوری می گردد / ارتباط بین کسربزرگتر از واحد و عدد مخلوط را درک می کند و آن را به عنوان دو نمایش متفاوت از یک مفهوم می داند / بتواند کسرهای مساوی با یک کسر را بنویسد /
حیطه نگرشی: تقویت نگرش آنها نسبت به حضورشان در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور / بهبود نگرش آنها نسبت به احترام به شهدای میهن /
حیطه مهارتی: یک کسر یا عدد مخلوط را روی تصویر یا مقوا رسم کند و نشان دهد/
رسانه‌های آموزشی  (کلیپ)تصاویر شهدای مدافع حرم (تصاویر شهدای دفاع مقدس) و فرزندانشان / پرچم ایران / پرچم چندین کشور که ایران با آنها ارتباط خوبی دارد و شکل و نماد پرچمشان به گونه ای باشد که از قسمت های مساوی تشکیل شده باشد /
روش‌های یاددهی-یادگیری تلفیقی(پرسش و پاسش / مشارکتی )
شرح عملکرد فعالیت معلم زمان
فعالیت‌های مقدماتی 1)سلام و احوالپرسی

2)حضور و غیاب

3)سنجش وضعیت جسمی دانش‌آموزان

4)گروه‌بندی دانش‌آموزان(به هر گروه یک پرچم بدهید) و پشت تصویر پرچم توضیحات مختصری درباره ی آن کشور بنویسید می توانید درباره ی مفهومی که تصویر هر پرچم در هر کشور دارد، توضیح دهید. مثلا چرا از آن رنگها تشکیل شده است. هررنگ چه معنایی دارد.(ترجیحا از پرچم کشورهایی استفاده کنید که کشور ما با آنها دوست بوده(!) و همچنین شکل مناسبی برای بیان کسرشان داشته باشد.)

 

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم کسرها

مشخصات کلی کتاب: ریاضی

عنوان درس: کسر-فصل 2-تقسیم کسرها ص32/33

پایه­ی ششم

محل تدریس: کلاس درس

طراح:

هدف کلی آشنایی دانش­آموزان با تقسیم کسرها و راهبردهای انجام آن
اهداف جزئی آشنایی دانش­آموزان با تقسیم کسر بر کسر با مخرج مساوی

آشنایی دانش­آموزان با تقسیم کسربر کسر با مخرج نامساوی

اهداف عملکردی اهداف شناختی:

دانش­آموز بتواند نحوه­ی تقسیم کسر بر کسر با مخرج مساوی را توضیح دهد.

دانش­آموز بتواند نحوه­ی تقسیم کسر بر کسر با مخرج نامساوی را توضیح دهد.

تصویر هر یک از تقسیم­های انجام شده را به عبارت آن وصل کند.

اهداف مهارتی:

تقسیم کسر بر کسر را با کمک رسم شکل انجام دهد.

شکل یک کسر را با مخرج جدید رسم نماید.

اشکال را به قسمت­های مساوی تقسیم نماید.

اهداف نگرشی:

به یادگیری مطالب ریاضی علاقه نشان دهد.

در گروه با دوستان خود همکاری کند.

الگوی تدریس روش تدریس: تلفیقی(اکتشافی،حل مسئله، توضیحی)
ابزار و وسایل:کتاب/ماژیک/ تخته وابت برد/ تصاویر کسرها و عددهای مخلوط مختلف/مدادرنگی یا مداد شمعی/قیچی/خط­کش/
چیدمان کلاس:گروهی به صورت دایره­ای.
فعالیت­های مقدماتی آمادگی معلم با چهر­ه­ی خندان وارد کلاس شده و پس از سلام از دانش­آموزان می­خواهد که ذکر روز را بخوانند و در ادامه به احوالپرسی و دقت در وضعیت جسمی و روحی دانش­آموزان می­پردازد.
ارزشیابی آغازین ورودی:

کسر یا عدد مخلوط را بر روی یک شکل به صورت واحد نشان می­دهد.

تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح را می­داند.

تقسیم عدد صحیح بر کسر را انجام می­دهد.

تقسیم کسر بر عدد صحیح را با کمک شکل انجام می­دهد.

تشخیصی:

معلم پاکت­هایی را که حاوی تصاویر مختلف کسر است در اختیار گروه­ها قرار می­دهد و از آنها می­خواهد کسر یا عدد مخلوط هر شکل را در زیر آن بنویسند. و برای شکل باقیمانده خودشان عدد مخلوط یا کسر بنویسند. پس از تایید و تحسین پاسخ­های دانش­آموزان، معلم در کنار کسرهای به دست آمده کسر دیگری می­نویسد و از دانش­آموزان می­خواهد کسر خود را تقسیم کسر جدید کنند و از شکل کمک بگیرند. بعد از این کار معلم می­گوید برای انجام این کار بهتر است به داستانی که می­خواهم برایتان تعریف کنم خوب گوش کنید و راه حل را پیدا کنید.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات با کسر

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی                

موضوع درس: درس 8 محاسبات با کسر

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود با محاسبات کسر آشنا شوند.

. اهداف رفتاری : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-محاسبات مختلف کسری را انجام دهند.

2-  مقایسه اعداد کسری و صحیح را انجام دهند.

3- اعداد را بر روی محورهای اعداد نمایش دهند.

4-یک مسئله را با استفاده از چند روش حل کنند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی
عنوان فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های معلم

زمان
فعالیت های مقدماتی ارزشیابی رفتار ورودی و ایجاد انگیزه شاداب و با انرژی وارد کلاس می شویم و با نام و یاد خدا بعد از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم.  

زمان 5 دقیقه

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه 36-39

      نام:                    درس   ریاضی    موضوع محاسبات کسر         صفحه36-39
آشنایی دانش آموز با محاسبات کسر هدف کلی
پیدا کردن حاصل عبارت کسری زمانی که بالا و پایین خط کسری از دو یا چند عمل(جمع،تفریق،ضرب،تقسیم)حاصل شده باشد.

به کارگیری روش های مختلف در مقایسه ی اعداد

انجام محاسبات پیچیده  با کسر

آمادگی دانش آموز برای محاسبات پیچیده

اهمیت به محاسبات به عنوان ضروریات زندگی روزمره.

اهداف جزئی
بتواند روش های حل کسرها( با عملیات در صورت یا مخرج) را بیان کند

چگونگی مقایسه ی کسرها و اغداد صحیح را بداند و بیان کند.

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
در کارگروهی فعالیت داشته باشد.

بتوانددر  فعالیت ها شرکت کند.

تکلیف فردی و کار در کلاس ها را بدون کمک گرفتن از دیگران انجام دهد.

سوال بپرسد.

برای دوستانش توضیح دهد.

بتواند خودش و دوستانش را ارزیابی کند.

حیطه ی مهارتی
 

به ضرورت محاسبات پی ببرد.

خداوند را دقیق ترین حسابگر بداند.

حیطه ی نگرشی
ایفای نقش، پرسش و پاسخ،مشارکتی روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، تخته، ماژیک، طلقه برای محاسبات فردی دانش آموز،آب ، شربت آبلیمو، شکر، وسایلی برای درست کردن شربت و لیوان یکبار مصرف. ابزار و وسایل
گروه های پنج نفره. به صورت  پرانتزی چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل، آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی  و تشخیصی: از دانش آموزان می خواهم با انگشتان دستشان کسرهایی را که می گویم نشان دهند(دو پنجم)(یک  چهارم) (دو هفتم) و…

همچنین با کمک وسایل تحریرشان  اعداد وکسرها و عددهای مخلوط دیگری را نشان دهند.

ارزشیابی آغازین

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محاسبات کسر صفحه 38-39

نام:                 درس  : ریاضی     موضوع : محاسبات کسر      صفحه  38-39
استفاده از راهبرد رسم شکل در حل مسائل مربوط به کسر هدف کلی
فهم مساله

برقراری ارتباط بین داده ها

ساده سازی مساله

درک ارتباط بین مسائل ریاضی(کسر) و دنیای واقعی

اهداف جزئی
دانش آموز با رسم شکل به عنوان یک راهبرد حل مساله آشنا باشد.

 

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
دانش آموز بتواند مناسب مساله شکلی رسم کند تا او را به حل نزدیک تر کند. حیطه ی مهارتی
دانش آموز  بداند برای حل مسائل زندگی راه حل های مختلفی وجود دارد. حیطه ی نگرشی
ایفای نقش،پرسش و پاسخ، مشارکتی روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک،تخته، دفتر،طلق به عنوان وایت برد فردی(هر دانش آموز یکی داشته باشد). ابزار و وسایل
گروه های پنج نفره به صورت پرانتزی. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل، آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی(گروه بندی نیز می باشد) : به  اعضای هر گروه  یک کسر می دهم  و می خواهم از کوچک به بزرگ با توجه به مقدار کسر خود را شماره گذاری کنند.

شماره های یکسان کنار هم قرار می گیرند  و گروه جدید تشکیل می شود.

ارزشیابی آغازین
تشخیصی: پدر بزرگ علی  به او یک زمین کشاورزی داد. علی نصف زمینش را تره کاشت و نصف دیگر آن را به برادرش محمد داد. محمد نیز نصف زمینش را پیازچه و نصف دیگر آن را ریحان کاشت. محمد چه کسری از کل زمین را ریحان کاشته است؟؟

هدف از این سوال ضرب کسرها نیست بلکه از دانش آموز می خواهیم  روی شکل   این مساله را نشان دهد تا میزان آشنایی او با رسم شکل برای کسرها رامتوجه شویم.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یاد آوری ضرب و تقسیم

مشخصات کلی

 

 

باسمه تعالی

کتاب:ریاضی          پایه:  ششم                      موضوع درس :  یاد آوری ضرب  و تقسیم

صفحات :51،50مدت جلسه : 35دقیقه    تاریخ :              

 

زمان
هدف کلی

 

 

یادآوری ضرب و تقسیم

اهداف جزئی

 

آشنایی با تقسم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

آشنایی با حل ذهنی تقسیم عدد اعشاری بر عدد های 10،100و

آشنایی باروش­های جمع و تفریق عدد اعشاری به کمک محور و شکل

 

اهداف

عملکردی

 حیطه­ِشناختی  آشنایی با تقسم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

آشنایی با حل ذهنی تقسیم عدد اعشاری بر عدد های 10،100و

آشنایی باروش­های جمع و تفریق عدد اعشاری به کمک محور و شکل

 

 

مهارتی تقسیم های عدد اعشاری بر عدد صحیح را به دستی انجام دهد.

بتواند ضرب و تقسم های اعشاری را به صورت ذهنی تقسیم کند.

جمع و تفریق اعداد اعشاری را به کمک محور و شکل نشان دهد.

 نگرشی افزایش رغبت یادگیری انواع روش ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و روش­های ذهنی
روش تدریس نمایشی- سخنرانی- پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی ماژیک – کتاب -وایت برد، نوار درجه بندی برای محور
 ارزشیابی تشخیص  این جمع  تفریق ها را انجام دهید د                                       2/2                       =2/1 -3/ 2                       =1/3 +2/

 

5

10

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی

 

موضوع :ریاضی پایه ششم    تقسیم اعداد طبیعی  بر عدد طبیعی     صفحه ی 52و53

 

هدف کلی

 

 

آشنایی با تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی

 

اهداف جزئی

آشنایی با :

ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﺑﺭﻋﺩﺩﻫﺎی ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺩﺭک ﺍﻟﮕﻭﺭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ

– ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻁﺑﻳﻌﯽ

– ﭘﻳﺵ ﺭﻭی ﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ

 

اهداف عملکردی

 

حیطه شناختی ——————————————————-
حیطه مهارتی

 

ﺍﺭﺍﺋﻪ ی ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺗﺻﻭﻳﺭی ﻭ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﮐﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻓﺭﺍﻳﻧﺩ ﺗﻘﺳﻳﻡ

– ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺍﻟﮕﻭﺭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ

– ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﺭ ﺣﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﭘﻳﺭﺍﻣﻭﻧﯽ

 

 

حیطه عاطفی پی بردن به اهمیت تقسیم در زندگی برای کارهای روزمره

مشارکت در کار گروهی

 

الگوی تدریس

روش تدریس مشارکتی ،پرسش و پاسخ
ابزارو وسایل

 

 

تخته ،ماژیک ، بسته های صدتای و ده تایی و یکی به صورت مقوایی یا جعبه کوئیزنر

چیدمان کلاس Uشکل
فعالیت های مقدماتی

 

آمادگی سلام و احوال پرسی ،حضور و غیاب ،بررسی تکلیف جلسه قبل
 

ارزشیابی آغازین

ورودی: معلم  به هر گروهی برگه ای می دهد که از درس قبل درباره ی ضرب و تقسیم عدد اعشاری بود به آن ها می دهد حل کنند و توسط سرگروه بررسی شوند.

 

 

تشخیصی : معلم به دانش آموزان یاد آوری می کند که در درس های قبلی با تقسیم اعداد طبیعی آشنا شده اید سپس 52تقسیم بر 4را روی تخته می نویسد و با کمک بچه ها آن را حل می کنند .

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یاد آوری ضرب و تقسیم صفحه 48 و49

مشخصات کلی

 

 

باسمه تعالی

کتاب:ریاضی          پایه:  ششم             موضوع درس :  یاد آوری ضرب  و تقسیم

صفحات : 48،49مدت جلسه : 35دقیقه    تاریخ : 

 

زمان
هدف کلی

 

 

یادآوری ضرب و تقسیم

اهداف جزئی

 

آشنایی با شکل­های دیگر عدداعشاری مثل کسر یا عدد مخلوط با استفاده از جدول ارزش مکانی

آشنایی با روشش زیر هم نویسی عدد اعشاری در هنگام  جمع و تفریق

آشنایی با ضرب عدد اعشاری در عدد10،100و1000

آشنایی با روش ضرب اعداد اعشاری بدون در نظر گرفتن ممیز

آشنایی با روش مساحتی ضرب

اهداف

عملکردی

 حیطه­ِشناختی با روش تبدیل عدد آشنا شود.

با روش زیر هم نویسی اعداد اعشاری آشنا شود.

با روش ضرب عدد اعشاری در عددهای 10،100و …. آشنا شود.

آشنایی با روش مساحتی ضرب

 

مهارتی بتواند اعداد اعشاری را به کسر تبدیل کنند

اعاداد اعشاری را ب روش زیر هم نویسی حل  کند.

 

 نگرشی افزایش رغبت یادگیری انواع روش ضرب و تقسیم اعداد اعشاری
روش تدریس نمایشی- سخنرانی- پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی ماژیک – کتاب -وایت برد،
 ارزشیابی تشخیصی  این جمع  تفریق ها را انجام دهید د                                       2/2                       =2/1 -3/ 2                       =1/3 +2/3 5

10

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس یادآوری اعداد اعشاری

 

نام معلم مجری:                 نام درس: ریاضی         موضوع: یادآوری اعداد اعشاری

پایه : ششم ابتدایی                                  صفحه: 43-47          زمان: 45 دقیقه 

هدف کلی یادآوری مباحث اعداد اعشاری آموخته شده در سالهای گذشته
اهداف جزیی 1-    یادآوری عددنویسی، گسترده نویسی، جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری

2-    یادآوری جمع و تفریق اعداد اعشاری

3-    یادآوری تبدیل کسر به اعشار و برعکس

روش تدریس سخنرانی، نمایشی، کارگروهی

 

رسانه های آموزشی تابلو، ماژیک،کتاب، کارت اعداد
برقراری ارتباط و فعالیت های مقدماتی ابتدا سلام احوالپرسی، سپس حضور و غیاب را انجام می دهم و بعد از آن قبل از شروع درس سلامت جسمانی دانش آموزان و علت غیبت دانش آموزان غایب( در صورت وجود غایب در کلاس ) را جویا می شوم.
ارائه ی محتوای درس جدید با نام خداوند درس را اغاز می کنم. با توجه به اینکه این مباحث تکراری می باشند و صرفا جهت یااوری در ابتدای فصل قرار داده شده اند.

برای ایجاد انگیزه چند عدد اعشاری و چند عدد کامل را روی تابلو می نویسم و از بچه ها می خواهم تا تفاوت بین این اعداد را بگویند و سپس از انها می خواهم تا بگویند که از این اعداد در زندگی چه استفاده هایی می کنند ( مثلا قد و وزن را در بیشتر موارد با اعداد اعشاری نشان می دهند و مثالهایی دیگر). تا دانش اموزان با کاربرد و اهمیت یادگیری این اعداد اشنا شده و انگیزه لازم برای یادگیری را به دست اورند.

قبل از شروع فصل در جلسه قبل از دانش اموزان خواسته می شود تا فعالیت صفحه 44 را در خانه حل کنند و با خود به کلاس بیاورند و سپس از دانش اموزان می خواهم تا اگر در ارتباط با حل فعالیت به مشکلی برخورد کردند آن را بیان کنند و در صورت وجود مشکل ان را برای کل کلاس توضیح می دهم.

بعد به سراغ کار در کلاس می روم و نکات کلیذی ان را به همراه مثال روی تابلو برای دانش اموزان توضیح می دهم تا مباحث برایشان یاداوری شود انگاه به انها زمان می دهم و از انها می خواهم تا در گروه های خود سوالات کاردر کلاس را حل کرده و برای یکدیگر توضیح دهند بعد از اتمام زمان مورد نظر از هر گروه یک نفر را پای تابلو می اورم تا تمرینات را برای کلاس حل کند و روش خود را توضیح دهد در صورت نیاز خودم کارش را تکمیل می کنم.

برای انجام فعالیت بعدی به هر گروه 10 کارت می دهم که روی انها اعداد 0 تا 9 نوشته شده و گام به گام فعالیت صفحه 45 را به کمک دانش آموزان انجام می دهم و از گروه ها می خواهم تا نتایج انجام فعالیت خود را روی تابلو نوشته و انها را بایکدیگر مقایسه کنند خودم نیز حین انجام فعالیت به پگروه ها سر می زنم و در صورت نیاز انها را راهنمایی می کنم.( با توجه به اینکه دانش اموزان هر گروه ممکن است از 10 کارت 4کارت با اعداد مختلف بردارند نتایج فعالیت انها یکسان نباید یکسان باشد)

برای انجام کار در کلاس صفحه46 همراه با مثال هدف کار در کلاس که یاداوری گسترده نویسی اعداد اعشاری و کسری و جمع و تفریق  این اعدا می باشد را  توضیح داده و به دانش اموزان زمان می دهم تا انها را با کمک همگروهی های خود به صورت مشارکتی حل کرده  و برای هم توضیح دهند سپس مانند دفه قبل از تعداد از دانش اموزان می خوام تا پای تابلو امده و تمارین را حل کرده و روش خود را توضیح دهند.

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد

 

طرح درس موضوع :ریاضی پایه ششم               تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی             صفحه ی 54و55

 

هدف کلی

 

 

آشنایی با تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی

 

اهداف جزئی

آشنایی با :

ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ اعشاری بر عدد طبیعی  ﻭ ﺩﺭک ﺍﻟﮕﻭﺭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ

– ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻁﺑﻳﻌﯽ

– ﭘﻳﺵ ﺭﻭی ﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ

 

اهداف عملکردی

 

حیطه شناختی ——————————————————-
حیطه مهارتی

 

ﺍﺭﺍﺋﻪ ی ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺗﺻﻭﻳﺭی ﻭ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﮐﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻓﺭﺍﻳﻧﺩ ﺗﻘﺳﻳﻡ

– ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﺍﻟﮕﻭﺭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ

– ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﺭ ﺣﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﭘﻳﺭﺍﻣﻭﻧﯽ

 

 

حیطه عاطفی پی بردن به اهمیت تقسیم در زندگی برای کارهای روزمره

مشارکت در کار گروهی

 

الگوی تدریس

روش تدریس مشارکتی ،پرسش و پاسخ
ابزارو وسایل

 

 

تخته ،ماژیک ، بسته های صدتای و ده تایی و یکی به صورت مقوایی یا جعبه کوئیزنر ، نوار کاغذی به اندازه ی 75/4

چیدمان کلاس Uشکل
فعالیت های مقدماتی

 

آمادگی سلام و احوال پرسی ،حضور و غیاب ،بررسی تکلیف جلسه قبل
 

ارزشیابی آغازین

ورودی: تکلیف جلسه ی قبل که در مورد تقسیم اعداد طبیعی بود سرگروه ها آن ها را بررسی می کنند و هر گروه باید یک نمونه را روی تخته حل کند .

 

تشخیصی : معلم سوالاتی درباره ی اعداد اعشاری از دانش آموزان می پرسد ؟

بچه ها کی می تونه بهم بگه به چه اعدادی اعشاری می گویند یا عدد اعشاری یعنی چه ؟

دانش آموزان : اعداد اعشاری اعدادی هستند که از دو قسمت صحیح و اعشاری تشکیل شده اند.مانند35/4 که قسمت صحیح آن  4و قسمت اعشاری آن 35 می باشد.

به کسرهایی که مخرج آن ها 10  یا 100  یا  1000  یا …  باشد کسر اعشاری می گویند.

در عددهای اعشاری اولین رقم بعد از ممیز دهم ، دومین رقم صدم ، سومین رقم هزارم و… می گویند.

معلم : در درس های قبلی درباره اعشار چه چیزهایی یاد گرفتید ؟

دانش آموزان : جمع و تفریق اعداد اعشاری ، ضرب اعشار و ….

معلم : چند نمونه ضرب و جمع و تفریق روی تخته می نویسد و چند نفر به عنوان داوطلب آن ها را حل می کنند و برای بقیه توضیح می دهند تا برای همه مرور شود .

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی               

 موضوع درس: درس 12 تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری آشنا شوند .

اهداف رفتاری : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-تقسیم اعداد را بر روی محور اعداد نمایش دهند.

2-با ضرب نمودن مقسوم و مقسوم بر عددی تغییرات ایجاد شده در تقسیم را توضیح دهند . 3- تقسیم یک عدد طبیعی بر یک عدد اعشاری را انجام دهند.

4- تقسیم یک عدد اعشاری بر یک عدد اعشاری را انجام دهند .

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک – کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اعداد اعشاری

باسمه تعالی                                       

   طرح درس روزانه 

کتاب:ریاضی          پایه:ششم

مقطع:ابتدایی

 موضوع درس :      صفحات :                        مدت جلسه :            تاریخ :                                طراح :

                                                    

اعداد اعشاری        صفحات57-56         45دقیقه               1396                              

 

اهداف کلی  

آشنایی با تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

هدفهای جزئی

 

دانش آموزان با تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری آشنا شوند(شناختی)

دانش آموز بتواند تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری را انجام دهد(مهارتی)

 

روش تدریس

 

کاوشگری، حل مسئله، سخنرانی
مواد و وسائل آموزشی

 

نوارهای رنگی، کتاب
مدل کلاس

 

نیمکت ها گروهی چیده شوند.

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مرکز تقارن و تقارن مرکزی

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی            

    موضوع درس: درس 13 مرکز تقارن و تقارن مرکزی

تهیه کننده:                                                   مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود با تقارن مرکزی آشنا شوند .

اهداف رفتاری : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-یک شکل را حول نقطه ای به اندازه 180 درجه بچرخانند و روی خودش منطبق کنند.

2- تقارن یک شکل را نسبت به خط تقارن رسم کنند.

3- تقارن یک شکل را نسبت به یک نقطه رسم کنند.

4- مرکز تقارن اشکال مختلف را نمایش دهند.

5- با روش های مختلف تقارن یک شکل را نسبت به یک نقطه رسم کنند.

6- محور و محور های تقارن اشکال مختلف را رسم کنند.

7- اشکالی نام ببرند که محور تقارن ندارند ولی مرکز تقارن دارند .

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک – کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس دوران

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی               

 موضوع درس:درس 14 دوران

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با دوران آشنا شوند .

اهداف رفتاری : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-مفهوم دوران را توضیح دهند.

2- یک شکل را با اندازه های مختلف حول نقطه ای دوران دهند.

3- از میان اشکال مختلف اشکالی که دارای دوران چرخشی هستند را معین و شناسایی کنند .

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 74-76

مشخصات
 کتاب : ریاضی                                       پایه: ششم ابتدایی                     عنوان:  محورهای مختصات صفحه 74-76

زمان: 45                                                                              آموزگار:

هدف کلی آشنایی با محورهای  مختصات   زمان
اهداف جزیی   شناخت صفحه مختصات

شناخت محورهای افقی و عمودی

به دست آوردن مختصات یک نقطه در صفحه مختصات

پیدا کردن مکان یک نقطه در صفحه مختصات از روی مختصات آن

کشف رابطه های بین مختصات رأس های شکل های گوناگون در صفحه مختصات

 

 

اهداف رفتاری حیطه شناختی:

مفهوم صفحه مختصات و مختصات نقطه را بیان کنند.

بتوانند مختصات یک نقطه را در دستگاه مختصات بیان کنند.

با نوشتن مختصات دو شکل مفهوم بزرگنمایی را درک کند.

حیطه مهارتی:

با در دست داشتن مختصات یک نقطه آن را بر روی صفحه مختصات نشان دهند.

با معین بودن نقطه بر روی صفحه مختصات، مختصات نقطه را پیدا کنند.

حیطه نگرشی:

به پیدا کردن آدرس مکان های مختلف از طریق یادگیری محورهای مختصات علاقه نشان دهد.

 

 

مواد و وسایل آموزشی کتاب، تخته، کلاس، گچ یا کاموا، تصویر نقشه از روی جی پی اس
روش تدریس تلفیقی(حل مسئله ،پرسش و پاسخ، بازی ریاضی)

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس محورهای مختصات صفحه 79-77

مشخصات
کتاب : ریاضی                                       پایه: ششم ابتدایی                     عنوان:  محورهای مختصات صفحه 79-77
زمان: 45                                                                              آموزگار:
هدف کلی آشنایی با شکل های هندسی در صفحه مختصات زمان
اهداف جزیی کشف رابطه های بین مختصات رأس های شکل های گوناگون در صفحه مختصات(انتقال یا جابه جایی یک شکل در صفحه مختصات)
پیدا کردن مساحت  اشکال هندسی با استفاده از مختصات راس های آن

اهداف رفتاری حیطه مهارتی:
با استفاده از مختصات راس های یک چهار ضلعی، آن را رسم کند و مساحت آن را محاسبه کند.
با استفاده از مختصات راس های یک شکل آن را روی مخور مختصات انتقال دهد.
با در دست داشتن مختصات دو مثلث در اندازه های مختلف بتواند مساحت آنها را باهم مقایسه کند.
حیطه نگرشی:
با شناخت کاربردهای مختصات به یادگیری بیشتر آن علاقه نشان دهد.

مواد و وسایل آموزشیکتاب، تخته، صفحه  کاغذ شطرنجی، اشکال هندسی
روش تدریستلفیقی(حل مسئله ،پرسش و پاسخ، بازی ریاضی)
رفتار ورودی انتظار می رود که دانش آموز:
با مفهوم صفحه مختصات و محورهای افقی و عمودی آشنا باشند.
بتوانن مختصات یک نقطه در صفحه مختصات را بدست آورند.
بتوانند مکان یک نقطه در صفحه مختصات از روی مختصات آن را پیدا کنند.

آمادگی سلام و احواپرسی، حضور و غیاب، بررسی تکالیف جلسه قبل و رفع اشکال. 5

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقارن و مختصات

نام درس:  ریاضی صفحه ۸۲-  ۸۰  تقارن و مختصات پایه: ششم ابتدایی        مدرسه:     –   مدرس: زمان :۴۵     
  آشنایی دانش آموز با دستگاه مختصات و قرینه‌ی دستگاه مختصات

 

هدف کلی
۱-دانش‌آموز با شباهت مختصات نقاط و  قرینه‌ی آن نقاط آشنا شود.

۲- دانش‌آموز با قرینه‌ی نقاط در دستگاه مختصات آشنا شود.

شناختی اهداف جزئی
۱-دانش‌آموز بتواند قرینه‌ی اشکال را نشان دهد.

۲-دانش‌آموز بتواند از این درس در جهت یابی مسیر‌ها استفاده کند.

مهارتی
۱- دانش‌آموز به کارگروهی علاقه پیدا کند.

۲- دانش‌آموز به مطالعه در مورد ویژگی‌های دستگاه مختصات تمایل پیدا کند.

۳-دانش‌آموز به قرینه‌ها در پیرامون خود توجه کند.

۴-دانش‌آموز به شباهت‌ها توجه بیشتری کند.

 

نگرشی
پرسش و پاسخ گروهی، اکتشافی روش تدریس الگوی تدریس
کتاب درسی،گچ،تابلو، آهن ربا،تصاویر هندسی. ابزار و وسایل
گروه‌های ۴-۵ نفره دور تا دور کلاس نشسته اند. چیدمان کلاسی
۴ معلم با انرژی و لبخند وارد کلاس می شود با نوشتن نام خدا روی تخته و با چرخش بین میز‌ها ضمن بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان مشغول خواندن می‌شود:

(سلام دهیم به همه             با خوشحالی و خنده)

(سلام سلام بچه‌ها              چطوره حال شما)

هستید گل‌های خندان         چون گل‌های گلستان)

سلام به تو ای عزیز          چه خوشگلی چه تمیز)

 

پس از آن که دانش‌آموزان به احوالپرسی پاسخ دادند جعبه‌ي حضور و غیاب را چک کرده(برای جلوگیری از هدر رفتن وقت کلاس ،معلم به ازای هر نفر یک نماد با نام و یا عکس آن نفر می‌گذارد تا با ورد خود به کلاس آن را بردارند و هر چه در جعبه بماند نماد فرد غائب است).

 

آمادگی فعالیت های مقدماتی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازگیری طول و سطح

نام:       درس:ریاضی      پایه :ششم موضوع: اندازگیری طول وسطح     صفحه:87تا89
آشنایی دانش آموزان با اندازه گیری طول و واحد ان هدف کلی
1- چند نوع از واحد های اندازه گیری را نام ببرد .

2-برای هر کدام از واحد ها مثال بزند .

3-شیوه ی اندازه گیری را به صورت عملی نمایش دهد .

4- نوع واحد های اندازه گیری را درمکان ها ی مختلف و اجسام بیان کند .

5 – دلیل اندازه گیری طول ها رابا متر و خط کش و کیلو متر بیان کند .

اهداف جزئی
چند نوع از واحد های اندازه گیری را نام می برد.

نوع واحد های اندازه گیری را درمکان ها ی مختلف و اجسام بیان کند .

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
واحد های اندازه گیری را در مورد مکان ها و اجسام مختلف به کار می برد.

واحد های درست ونادرست در رابطه با مکان ها و اجسام را مقایسه می نمایند .

حیطه ی مهارتی
علاقه وکنجکاوی دانش آموز به چگونکی استفاده از واحد های مختلف در مکان ها واجسام متفاوت از خود نشان می دهد .

نسبت به شناخت بیشتر واحدها از خود علاقه نشان می دهد.

حیطه ی نگرشی
روش تلفیقی(مشارکتی،پرسش و پاسخ) روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک، تخته وایت برد،وزنه،متر،خط کش، ساعت و… ابزار و وسایل
دانش آموز به صورت گروه های پنج نفره روبه روی هم نشسته اند. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل، آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی:

 

ارزشیابی آغازین
تشخیصی:

بچه ها شما تا به حال با خط کش کار کرده اید؟

در چه کار هایی از خط کش استفاده کردید؟

د.آ هر کدام جواب هاایی می دهند.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس طول و سطح

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی               

 موضوع درس: درس 17 طول و سطح

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود با واحد طول و سطح آشنا شوند.

اهداف انتظاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-با واحدهای مختلف طول را اندازه گیری کنند.

2- با واحدهای مختلف زمان را اندازه گیری کنند.

3- با واحدهای مختلف جرم ر اندازه گیری کنند.

4- با واحدهای مختلف مساحت را اندازه گیری کنند.

5- اندازه زاویه های مختلف را اندازه گیری کنند.

6- حجم شکل ظروف مختلف را اندازه گیری کنند.

7-کیلومتر را به متر و متر را به کیلومتر تبدیل کنند.

8- متر را به دسی متر و دسی متر را به متر تبدیل کنند.

9-کاربرد اندازه هکتار را بگویند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس حجم و جرم

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی                 موضوع درس: درس 18 حجم و هرم

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود در پایان درس با حجم و هرم آشنا شوند.

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-هرم را تعریف کنند.

2-هرم را در بین اشیا و اشکال مختلف شناسایی کنند.

3- مکعب را تعریف کنند.

4- مکعب را در بین اشیا و اشکال مختلف شناسایی کنند.

5- حجم مکعب را شناسایی کنند.

6- مساحت گسترده مکعب را بدست آورند.

7- مکعب مستطیل را تعریف کنند.

8- حجم مکعب مستطیل را محاسبه کنند.

9- مساحت گسنرده مکعب مستطیل را بدست آورند.

10- رابطه مترمکعب با سانتیمتر مکعب را محاسبه کنند.

11- رابطه مترمکعب با دسی مترمکعب را توضیح دهند.

12- واحد اندازه گیری مایعات را بگویند.

13-رابطه مترمکعب با سیسی را توضیح دهند.

14- رابطه دسیمتر مکعب با سیسی را بگویند.

15- واحد اندازه گیری جرم را نام ببرند.

16- رابطه سیسی با گرم را بگویند.

17-رابطه لیتر با گرم را بگویند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مساحت دایره

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی              

  موضوع درس: درس 19 مساحت دایره

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود در پایان درس با مساحت و محیط دایره آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-محیط دایره را به دست آورند.

2- مساحت دایره را به دست آورند.

3-مساحت اشکال نامنظم را به دست آورند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس خط و زاویه

       درس ریاضی     پایه ششم  موضوع:  خط و زاویه    ص.103

–         تا105

                                    طراح:

  آشنایی دانش آموزان با انواع زاویه ها هدف کلی
1-دانش آموز با زاویه مکمل و متمم  آشنا می شود.

3-دانش آموز می تواند زاویه متقابل به راس را رسم و آن را تعریف کند.

اهداف جزئی
دانش آموز با زاویه نیم صفحه و تمام صفحه  آشنا می شود

دانش آموز با ویژگی های زاویه های متقابل به راس آشنا می شود.

 

حیطه  شناختی اهداف رفتاری
زاویه متقابل به راس را رسم کند.

با کمک نقاله و گونیا انواع زاویه را بسازد.

با کمک مکمل زاویه های متوازی الاضلاع را اندازه گیری کند.

حیطه ی مهارتی
دانش آموز به حل مسایل مربوط به زاویه و اندازه گیری آن ترغیب می شود.

به انجام کارهای گروهی علاقه مند می شوند.

 

حیطه ی نگرشی
 نمایشی، توضیحی.پرسش و پاسخ روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک، تخته وایت برد، کاغذ رنگی.نقاله.میله های تاشونده.ماژیک ابزار و وسایل
 به صورت گروهی و میز گرد. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل، آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی: از دانش آموزان  در مورد الگوها(درس قبل) چند سوال می پرسم

 

ارزشیابی آغازین
تشخیصی:

چند زاویه مختلف پای تابلو رسم می کنم و از دانش آموزان می خواهم نام آن ها را بگویند و با کمک نقاله آن را اندازه گیری کنند.

 

دانش آموزان با استفاده از میله تاشونده که در اختیارشان می گذارد (هر گروه یک میله) زاویه درست کرده و آنها را با گروه دیگر مقابسه کنند که کدام بزرگتر و کدام کوچکترو  چه زاویه ای درست کرده اند انگیزه سازی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کسر و نسبت

نام درس:

ریاضی

کسر و نسبت

پایه :

ششم

ابتدایی

مدرسه: مدرس: زمان
هدف کلی: آشنایی دانش­آموزان نسبت و تناسب
اهداف جزئی: شناختی:

-دانش­آموز با تبدیل نسبت به کسر یا اعشار و بالعکس آشنا شود.

-دانش­آموز با جدول تناسب آشنا شود.

-دانش­آموز با نسبت­های سه تایی و بیشتر آشنا شود.

-دانش­آموز با کاربرد تناسب در تبدیل واحدهای کمیت های مختلف مانند طول و جرم به یکدیگر آشنا شود.

مهارتی:

-دانش­آموز بتواند جزء مجهول در نسبت­های مساوی را پیدا کند.

نگرشی:

-دانش­آموز با توجه به صفحه ابتدایی درس به تناسب حضور هم وطنان خود در مراسم عزاداری امام حسین(ع) در کربلا توجه نماید و به اهمیت این مراسم بزرگ پی ببرد.

وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تخته، ماژیک یا گچ
روش تدریس: پرسش و پاسخ، سخنرانی
ایجاد انگیزه:

 

بچه­ها من امروز براتون شکلات آوردم. لطفا نماینده کلاس شکلاتا رو بین بچه­­ها تقسیم کنه. (بههر نفر یک شکلات می­رسه) 5

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس جدول تناسب

به نام خدا

نام درس : ریاضی     موضوع درس : جدول تناسب        پایه : ششم               تعداد دانش آموزان :

طراحی و تکنولوژی و اجرا :

تاریخ اجرا :                            نام مدرسه :                                   زمان : 30 دقیقه

اهداف کلی دانش آموز باید در پایان این بحث با مسائل زیر آشنا شود :

1-    آشنایی با نسبت بین اجزای مختلف یک مجموعه .

2-    شناخت نماد های گوناگون نسبت .

اهداف جزئی و رفتاری 1-    یافتن نسبت برخی اجزای یک مجموعه با در دست داشتن نسبت های دیگر .

2-    تبدیل نسبت های کسری به نسبت های صحیح و بیان آن .

3-    به کارگیری مفهوم کسر برای مقایسه ی نسبت ها .

4-    حل مسئله های مربوط به نسبت ها .

5-    نشان دادن مفهوم نسبت به عنوان یکی از مفاهیم کسر .

6-    انجام فعالیت ها و تمرینات کتاب .

وسایل مورد نیاز کتاب – وایت برد – ماژیک در رنگ های مختلف – کامپیوتر – ویدئو پروژکتور – کاغذ های رنگی – قیچی
روش تدریس تلفیقی ( همیاری ” کارآیی تیم ” – حل مسئله – مکاشفه ای – پرسش و پاسخ – نمایشی – توضیحی ) زمان

 

قبل از شروع تدریس سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، بررسی وضع روحی و جسمی دانش آموزان ، بررسی تکالیف و کار عملی 2 دقیقه

 

ارزشیابی تشخیصی پرسش از چند دانش آموز درباره ی آشنایی با مباحث زیر :

1-    مفهوم نسبت و تناسب را بیان کند .

2-    نسبت بین دو چیز را محاسبه کند .

3-    یک مسئله مربوط به تناسب بیان کند .

(معلم خود ، دانش آموزان را به نام صدا کرده و ارزشیابی را انجام می دهد.)

2 دقیقه
آماده سازی و ایجاد انگیزه و معرفی درس جدید ( ارتباط دروس )

هنر + ریاضی

معلم داستان کوتاهی را بیان می کند که در بین راه دو نفر کارگر نقاش را مشاهده کرده که بحث می کردند که 40 کیلو رنگ سبز برای نقاشی یک ساختمان بخرند که با ترکیب دو رنگ آبی و زرد به وجود می آید . که نسبت رنگ ها 2 به 6 می باشد . که در این فکر بودند چه مقدار از هر کدام بخرند ؟

معلم از دانش آموزان می خواهد با ارائه پیشنهادات به حل مسئله کارگران کمک کنند . دانش آموزان به صورت فردی و گروهی به سوالات معلم پاسخ داده و راه حل های خود را ارائه می دهند . با ایجاد آمادگی ذهنی برای تدریس ، معلم ضمن تشویق مقتضی به معرفی درس جدید می پردازد .

 

 

2 دقیقه

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس درصد

نام:                درس:ریاضی      پایه:ششم  موضوع:درصد    صفحه115تا120

 

 

یادگیری مفهوم درصد هدف کلی
یادگیری تبدیل اعشار به درصد

یادگیری کاربرد درصد

یادگیری نماد درصد

اهداف جزئی
مفهوم درصد را توضیح می­دهد.

کاربرد  درصد در زندگی روزمره را توضیح می­دهد.

اعشار را به درصد تبدیل می­کند.

مسائل مختلف را با استفاده از درصد حل می­کند.

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
هنگام خرید درصد تخفیف اجناس مختلف را محاسبه می­کند. حیطه ی مهارتی
هنگام خرید و خیابان رفتن به محاسبه درصد تخفیف اجناس مختلف علاقمند می­شود.

 

حیطه ی نگرشی
روش تلفیقی(مشارکتی،پرسش و پاسخ) روش تدریس الگوی تدریس
کتاب، ماژیک، تخته وایت برد، کاغذ مقوا ابزار و وسایل
دانش آموز به صورت گروه­های چهارنفره نشسته­اند. چیدمان کلاس
سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، بررسی تکلیف جلسه­ی قبل. آمادگی فعالیت های مقدماتی
ورودی: از دانش آموزان  سوالاتی  درباره­ی  درس گذشته می­پرسم.

 

ارزشیابی آغازین
تشخیصی: به دانش­آموزان می­گوییم تاکنون پیش آمده که به کتاب فروشی یا بازار بروید و بر روی در مغازه ها نوشته شده باشد50درصد تخفیف یا 20/off؟ آیا می­دانید به چه معناست؟

 

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در محاسبات مالی

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی               

 موضوع درس: درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با کاربرد درصد در محاسبات مالی

اهداف آموزشی: انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بدانند که:

1-درصد کاربردهای مختلف در زندگی دارد.

2-میزان سود حاصل از معاملات را بر حسب درصد محاسبه میکنند.

3-میزان تخفیف در معاملات را بر حسب درصد محاسبه میکنند.

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-از کاربردهای درصد در زندگی روزمره چند مورد بگویند.

2-میزان سود از یک معامله را محاسبه میکنند.

3-میزان تخفیف ارائه شده در فروش یک کالا را محاسبه میکنند

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی

 

عنوان فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های معلم

زمان

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال

 

    نام:      درس ریاضی      پایه  ششم  درس:کاربرد درصد در آمار و احتمال صفحه 126 و 127

 

 

آشنایی با کاربرد درصد در آمار و احتمال هدف کلی
1- با کاربرد درصد در آمار و احتمال آشنا می شود.

2- با ارتباط نمودار دایره ای و درصد آشنا می شود.

اهداف جزئی
1- دانش آموز می تواند بر اساس درصد نمودار دایره ای را تحلیل کند.

2- دانش آموز می تواند به کمک درصد نمودار دایره ای را رسم کند.

3- دانش آموز با احتمال 100 درصد و 50 درصد آشنا می شود.

4- ذهن دانش آموز برای رویکرد نظری احتمال در سال های متوسطه آماده می شود.

حیطه  شناختی اهداف عملکردی
1- دانش آموز می تواند به کمک نقاله نمودار دایره ای رسم کند.2- دانش آموز پرتاب سکه و تاس را در قالب فعالیت های مختلف تجربه می کند. حیطه ی مهارتی
1.      فراگیران نسبت به انجام فعالیت ها ی درسی علاقه مند می شود. حیطه ی نگرشی
مشارکتی، پرسش و پاسخ روش تدریس الگوی تدریس
تخته، ماژیک، دایره های مقوایی تقسیم بندی شده، تاس و سکه، نقاله ابزار و وسایل
کلاس معمولی چیدمان کلاس
معلم در حالی که چند مقوای رنگی در دست دارد وارد کلاس شده

و به سلام و احوال پرسی به دانش آموزان می پردازد.

·         سلام دختران گلم

·         سلام

·         خوب هستید که انشاالله؟

·         بله..

·         خب خدارو شکر…

انجام حضور و غیاب دانش آموزان

آمادگی فعالیت های مقدماتی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس تقریب

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی                

موضوع درس: درس 25 تقریب

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: از دانش آموزان انتظار میرود و در پایان درس با مفهوم تقریب آشنا شوند.

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-اعداد را با روش قطع کردن تقریب بزنند.

2-مقدار تقریبی اعداد را با نماد ≅ نمایش دهند.

3- اعداد را با روش گرد کردن تقریب بزند.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد
روش های یاددهی – یادگیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی
مدل چینش کلاس به صورت ردیفی – گروهی
عنوان فعالیت های دانش آموزان

فعالیت های معلم

زمان
فعالیت های مقدماتی ارزشیابی رفتار ورودی و ایجاد انگیزه شاداب و با انرژی وارد کلاس می شویم و با نام و یاد خدا بعد از حضور غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی تکالیف و ارزشیابی تشخیصی درس را شروع می کنیم.  

زمان 5 دقیقه

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس اندازه گیری و محاسبات تقریبی

نام کتاب درسی: ریاضی                   مقطع تحصیلی: ششم ابتدایی            

    موضوع درس: درس 26 اندازه گیری و محاسبات تقریبی

تهیه کننده:                                                                                          مدت جلسه: 45 دقیقه

نام مدرسه:                                      تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:

 

 

اهداف

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با اندازه گیری و محاسبات تقریبی اهداف آموزشی:

انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بدانند که:

1-هر نوع وسیله اندازهگیری تا حدی میتواند عدد دقیق چیزی که اندازه گیری مینماید را نشان دهد.

2- باید برای اندازه گیری هر چیزی با توجه به موضوع و اهمیت آن از وسیله اندازه گیری مناسبی استفاده نمود.

3- در محاسبات تقریبی، با توجه به شرایط در بعضی مواقع ابتدا اعداد را تقریب میزنیم، سپس محاسبه را انجام میدهیم و در بعضی مواقع ابتدا محاسبه را انجام میدهیم و سپس حاصل را تقریب میزنیم.

اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

1-شخیص دهند که برای اندازهگیری دقیق از چه وسیله اندازه گیری استفاده کنند.

2- محاسبات تقریبی را با دو روش انجام دهید.

رفتار ورودی دانش آموزان با مطالب درس سال قبل آشنا هستند.
ارزشیابی تشخیصی سوالاتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.
رسانه های آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی – تابلو – ماژیک کارت اعداد

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس مضرب

نام درس:  ریاضی صفحه۶-۵پایه: ششم ابتدایی – مضرب       مدرسه:     –   مدرس:  زمان :۴۵     
  آشنایی دانش‌آموزان با مضرب هدف کلی
۱-دانش‌آموز بتواند مضارب ۳ را نام ببرد.

۲-دانش‌آموز بتواند مضارب ۵و ۲ را نام ببرد.

۳-دانش‌آموز بتواند اعداد زوج و فرد را در جدول مشخص کند.

۴-دانش‌آموز بتواند رابطه‌ی بین الگو وجمله‌های آن الگو را پیدا کند.

شناختی اهداف جزئی
۱-دانش‌آموز بتواند مضارب اعداد مختلف را از هم تشخیص بدهد.

۲-دانش‌آموز در تقسیم و بخش‌پذیری و سایر بخش‌های ریاضی  از مضرب‌ها کمک بگیرد.

۳- دانش‌آموز در انجام محاسبات روزمره از مضارب استفاده کند.

مهارتی
۱- دانش‌آموز به ویژگی اعداد توجه کند.

۲- دانش‌آموز نسبت به مطالعه در مورد الگوها تمایل بیشتری پیدا کند.

۳-دانش‌آموز به کار گروهی علاقه پیدا کند.

 

 

نگرشی
ساختن گرایی،سخنرانی،بازی روش تدریس الگوی تدریس
 آهن ربا،قلاب ماهیگیری،کاغذ،ظرفی که سوالات ضرب در آن قرار دارند،کتاب درسی،ماژیک،تخته ابزار و وسایل
گروه‌های ۴-۵ نفره به صورت دایره‌ای چیدمان کلاسی
۴ معلم با انرژی و لبخند وارد کلاس می شود با نوشتن نام خدا روی تخته و با چرخش بین میز‌ها ضمن بررسی سلامت جسمی و روحی دانش آموزان مشغول خواندن می‌شود:

(سلام دهیم به همه             با خوشحالی و خنده)

(سلام سلام بچه‌ها              چطوره حال شما)

هستید گل‌های خندان         چون گل‌های گلستان)

سلام به تو ای عزیز          چه خوشگلی چه تمیز)

 

پس از آن که دانش‌آموزان به احوالپرسی پاسخ دادند جعبه‌ي حضور و غیاب را چک کرده(برای جلوگیری از هدر رفتن وقت کلاس ،معلم به ازای هر نفر یک نماد با نام و یا عکس آن نفر می‌گذارد تا با ورد خود به کلاس آن را بردارند و هر چه در جعبه بماند نماد فرد غائب است).

 

آمادگی فعالیت های مقدماتی

طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

طرح درس روزانه          موضوع درس: آمار      روش تدریس : مکاشفه ای       مدت تدریس : 25 دقیقه

نام درس : ریاضی         کلاس : ششم              تعداد فراگیران : 9 نفر          نام مدرس :

اهداف کلی : آشنایی فراگیران با چوب خط ، جدول و نمودارها

اهداف جزئی : انتظار میرود فراگیران پس از تدریس

1- برای عددها چوب خط بکشند ، جدول بکشند ،  نمودار آنها را رسم کنند

2-  کاربرد چوب خط و نمودار و جدول را در زندگی روزمره بکار گیرند.

3- تمرینات درس را به خوبی انجام دهند.

4- در انجام تمرینات درس دقت می کند.

 

معلم در می زند وارد کلاس می شود بچه ها از جا بلند می شود با خواندن سوره ی توحید بر جای خود        می نشینند معلم سلام می کند از آنها احوال پرسی می کند. معلم :  بچه ها حالتون خوب است . بچه ها خدا را شکر . معلم امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید . بچه های عزیز غائب که نداریم خدا راشکر لطف کنید تکالیف جلسه قبل را روی میز بگذارید تا من آنها را نگاه کنم.

ارزشیابی تشخیصی :

ارزشیابی وردی : انتظار میرود فراگیران پیش نیاز درس جدید را آموخته باشند تا درس جدید بر پایه آنها تدریس شود. 1- رسم چوب خط را بدانند. 2- چرا از چوب خط و جدول و نمودار استفاده می کنیم .            3- محور اعداد را یاد گرفته باشند. از این سه مورد سوالاتی از آنها می پرسیم.

 

دانلود طرح درس روزانه ششم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *