جواب تمرین نگارش ششم

 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس هشتم رایگان صفحه 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 56 در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست درس هشتم نگارش ششم ابتدایی که اسمش دریاقلی هست چیزی است که در این صفحه تقدیم شما عزیزان می‌شود که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس هشتم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود . که با پاسخ به تمرین و سوالات این دروس ما با شما عزیزان همراه هستیم . جواب نگارش ششم ابتدایی درس هشتم دریاقلی  جواب صفحه 50 نگارش ششم ابتدایی درس هشتم بخش املا و دانش زبانی جواب صفحه ی ۵۰ نگارش ششم ابتدایی </ سوال اول /> 1️⃣ در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید و از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه از متن درس به دست آید. همانطور که در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید، پاسخ سوال اول صفحه 50 نگارش ششم از راست به چپ: فداکار، حفظ، مدافع و وسعت می‌باشد. جواب صفحه ی ۵۰ نگارش ششم ابتدایی درس هشتم فروش، دوران، ادبیات، کهن، اتفاق، رکاب : فداکار حاشیه، فرسوده، ظلم: حفظ میهن،…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس ششم رایگان صفحه ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست درس ششم نگارش ششم ابتدایی که اسمش ای وطن هست چیزی است که در این صفحه تقدیم شما عزیزان می‌شود که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس ششم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود . که با پاسخ به تمرین و سوالات این دروس ما با شما عزیزان همراه هستیم .   جواب املا و دانش زبانی صفحه ۴۲ نگارش ششم ابتدایی با توجّه به متن درس نگارش ششم درس ششم ، واژه هایی را که صدای / س / دارند، پیدا کنید و بنویسید. س: سلام، سرود، سبزی، سرباز ص: صادقانه، غصّه، قصّه ث: مثل جواب صفحه ۴۳ نگارش ششم صفحه 43 نگارش ششم درس ششم با پاسخ ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می‌شوی. دوستت دارم؛ زیرا مانند کوه در برابر غصّه‌ها استواری. قهرمان قصّه‌ها همچو خوش‌ترین یادها در دل‌ها، جاودانه خواهد بود. نم نم باران بهاری و بوی عطر گل‌ها، یادآور اشعار زیبای حافظ است. دوستت دارم و با آواز بلندی نگهبان بلندی‌های خاک پاکت هستم.  در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخّص…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس پنجم رایگان صفحه 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست درس پنجم نگارش ششم ابتدایی که اسمش (هفت خان رستم) چیزی است که در این صفحه تقدیم شما عزیزان می‌شود که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس پنجم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود . که با پاسخ به تمرین و سوالات این دروس ما با شما عزیزان همراه هستیم .  جواب نگارش ششم ابتدایی درس پنجم صفحه 33 بخش املا و دانش زبانی جواب صفحه ی ۳۳ نگارش ششم </ سوال اول />  مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید. جست و جو راز و نیاز شست و شو جواب نگارش ششم ابتدایی درس پنجم صفحه ی ۳۳ جواب صفحه ی ۳۴ نگارش ششم </ سوال دوم />  با توجّه به علامت ها و واژه های نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید. بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش. فروریخت چون رود خون از برش. رخش، می‌کوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس چهارم رایگان صفحه 29، 30، 31 و 32 در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست درس چهارم نگارش ششم ابتدایی که اسمش (داستان من و شما)  است که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس چهارم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود . که با پاسخ به تمرین و سوالات این دروس ما با شما عزیزان همراه هستیم .  جواب نگارش ششم ابتدایی درس چهارم صفحه 29 بخش املا و دانش زبانی جواب صفحه ی ۲۹ نگارش ششم درس چهارم </ سوال اول />  در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید. تلاش و کوشش شما تنها فرزند مهربان باعث سربلندی و  عزّت من می‌شود. بزرگی و عـظمت من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و تحوّل، ویژگی هر پدیده‌ی زنده‌ای است. چهره‌ی نوشتاری و خطی من برای ایجاد دوستی و صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمّیت دارد. </ سوال دوم />  برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید. هم خانواده برای علم : عالِم، معلّم، تعلیم هم خانواده برای عزّت : عزیز، مُعزّز (یعنی گرامی) </ سوال سوم />  الف) جاهای خالی را با واژه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس سوم رایگان صفحه 24، 25، 26، 27 و 28 در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست درس سوم نگارش ششم ابتدایی که اسمش (هوشیاری) چیزی است که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس سوم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود . که با پاسخ به تمرین و سوالات این دروس ما با شما عزیزان همراه هستیم .  املا و دانش زبانی نگارش ششم درس سوم با جواب </ سوال اول – نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۴ />  مانند نمونه، هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید. معلوم: علم، معلم، علوم، عالم هلاک: مَهلکه، هلاکت، مُهلِک امثال: مثل، مثال قصد: مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود هم خانواده معلوم هلاک و امثال – صفحه 24 نگارش ششم (چاپ جدید) جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۵ </ سوال دوم />  با توجه به متن درس، جمله هایی را که واژه های قصد، آزرده خاطر، زهرآلود در آنها به کار رفته است، بنویسید. در زمان قدیم، پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت و پیوسته به قصد شکار، اسب می تاخت و کمند در گردن حیوانات می انداخت. پادشاه از آن حرکت، آزرده خاطر گشت و جام را زیر کوه گرفت…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس دوم رایگان صفحه های 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست درس دوم نگارش ششم ابتدایی که اسمش پنجره های شناخت هست . که با پاسخ به تمرین و سوالات این دروس ما با شما عزیزان همراه هستیم اول از همه حل صفحه 15 کتاب درسی نگارش فارسی پایه ششم را با شما شروع میکنیم. الف) از ریشه ی فکر: فکر، تفکر، افکار، تفکر ب) از ریشه ی علم: تعلیم، تعلیمات، معلومات، معلمان جواب صفحه 16 نگارش ششم با جواب </ صفحه ی ۱۶ نگارش ششم – سوال دوم />  مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.   اخلاق – نیکو – پسندیده – آفرینش – نیک آداب – شناخت – رفتار – خالق – زیبایی های   اخلاق نیکو – اخلاق پسندیده – رفتار پسندیده – اخلاق نیک – رفتار نیک – آداب رفتار – شناخت زیبایی های آفرینش – شناخت اخلاق پسندیده – شناخت آفرینش – رفتار نیکو </ جواب صفحه ی ۱۶ نگارش ششم – سوال سوم />  الف) در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم 0123456789 تمرین سوالات و پاسخ با جوای

  جواب نگارش ششم درس اول از صفحه های 10، 11، 12، 13 و 14 در این نوشتار از سایت منوجان که نوشته شده است بصورت رایگان هست و پاسخ به تمرین و سوالات اول از همه حل صفحه 10 کتاب نگارش پایه شش ابتدایی و پاسخ دادن به درس اول کتاب نگارش کلاس ششم بنام معرفت آفریدگار است را با شما شروع میکنیم.  جواب املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم درس اول (معرفت آفریدگار) جواب صفحه ی ۱۰ نگارش ششم </ سوال اول />  با توجه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید. آفریدگار: خالق، کردگار، خداوند، پروردگار بهار: شکوفه، نسیم، جوانه، سرسبزی </ سوال دوم />  با توجه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید. اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد. باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت. هر برگی از درختان نشانه ای از معرفت کردگار است.  نوع جمله های زیر را مشخص کنید. جمله نشانه نگارشی نوع جمله زیر درخت را نگاه کن . امری برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ پرسشی امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد . خبری خدایا تو معرکه ای ! عاطفی در عکس زیر می توانید همین سوال و جواب های درس اول نگارش ششم ابتدایی…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا