دسته‌بندی نشده

  • مدیریت قرارداد

    مدیریت قرارداد

    مدیریت قرارداد ها نوعی مدیریت نادیده گرفته است. مدیران به طور مکرر با کارکنان تعامل می کنند و برخی از این بحث ها و موقعیت ها به طور طبیعی مربوط به جبران خسارت است. برخی از این مکالمات با مدیریت قرارداد سروکار دارند. در موارد دیگر ، مشاغل باید با سایر مشاغل قراردادهای قرارداد را مدیریت کنند. 

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا