نگارش ششم

 • جواب نگارش ششم ابتدایی درس اول در این نوشتار از ساینس هاب میریم سراغ صفحه 10 کتاب نگارش پایه ششم ابتدایی و پاسخ دادن به درس اول کتاب نگارش کلاس ششم که اسمش معرفت آفریدگار هست رو شروع می کنیم. ✅ جواب املا و دانش زبانی صفحه 10 نگارش ششم درس اول (معرفت آفریدگار) جواب صفحه ی ۱۰ نگارش ششم سوال اول /> 1️⃣ با توجه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید. آفریدگار: خالق، کردگار، خداوند، پروردگار بهار: شکوفه، نسیم، جوانه، سرسبزی سوال دوم /> 2️⃣ با توجه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید. اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد. باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت. هر برگی از درختان نشانه ای از معرفت کردگار است. 3️⃣ نوع جمله های زیر را مشخص کنید. جمله نشانه نگارشی نوع جمله زیر درخت را نگاه کن . امری برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ پرسشی امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد . خبری خدایا تو معرکه ای ! عاطفی در عکس زیر می توانید همین سوال و جواب های درس اول نگارش ششم ابتدایی (بخش املا و دانش زبانی) صفحه…

  بیشتر بخوانید »
 • نگارش ششم درس دوم با جواب جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی که اسمش پنجره های شناخت هست و از صفحه ی 15 کتاب درسی نگارش فارسی پایه ششم شروع میشه رو در ادامه تقدیم شما عزیزان می کنم. با منوجان همراه باشید. جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی ✅ جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی – بخش املا و واژه آموزی جواب صفحه ی 15 نگارش ششم – سوال اول /> 1️⃣ از بین واژه های زیر (فکر، تعلیم، تفکر، معلومات، تعلیمات، متفکران، افکار و معلمان) آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید. الف) از ریشه ی فکر: فکر، تفکر، افکار، تفکر ب) از ریشه ی علم: تعلیم، تعلیمات، معلومات، معلمان جواب صفحه 16 نگارش ششم با جواب صفحه ی ۱۶ نگارش ششم – سوال دوم /> 2️⃣ مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.   اخلاق – نیکو – پسندیده – آفرینش – نیک آداب – شناخت – رفتار – خالق – زیبایی های   اخلاق نیکو – اخلاق پسندیده – رفتار پسندیده – اخلاق نیک – رفتار نیک – آداب رفتار – شناخت زیبایی های آفرینش –…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم (هوشیاری) چیزی است که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس سوم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود. ✅ املا و دانش زبانی نگارش ششم درس سوم با جواب سوال اول – نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۴ /> 1️⃣ مانند نمونه، هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید. معلوم: علم، معلم، علوم، عالم هلاک: مَهلکه، هلاکت، مُهلِک امثال: مثل، مثال قصد: مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود هم خانواده معلوم هلاک و امثال – صفحه 24 نگارش ششم (چاپ جدید) جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۵ سوال دوم /> 2️⃣ با توجه به متن درس، جمله هایی را که واژه های قصد، آزرده خاطر، زهرآلود در آنها به کار رفته است، بنویسید. در زمان قدیم، پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت و پیوسته به قصد شکار، اسب می تاخت و کمند در گردن حیوانات می انداخت. پادشاه از آن حرکت، آزرده خاطر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا مالامال شود و خواست که به لب رساند. چشمه ای دید که آب از آن، قطره قطره بیرون می آمد و اژدهایی بر لب آن…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم ابتدایی درس چهارم (داستان من و شما) چیزی است که در این صفحه تقدیم شما عزیزان می‌شود. در ادامه پاسخ پرسش های درس چهارم نگارش فارسی ششم دبستان را به ترتیب و همراه با عکس خواهید دید. ✅ جواب نگارش ششم ابتدایی درس چهارم صفحه 29 بخش املا و دانش زبانی جواب صفحه ی ۲۹ نگارش ششم سوال اول /> 1️⃣ در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید. تلاش و کوشش شما تنها فرزند مهربان باعث سربلندی و  عزّت من می‌شود. بزرگی و عـظمت من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و تحوّل، ویژگی هر پدیده‌ی زنده‌ای است. چهره‌ی نوشتاری و خطی من برای ایجاد دوستی و صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمّیت دارد. سوال دوم /> 2️⃣ برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید. هم خانواده برای علم : عالِم، معلّم، تعلیم هم خانواده برای عزّت : عزیز، مُعزّز (یعنی گرامی) سوال سوم /> 3️⃣ الف) جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید. خزنده + ان خزندگان پرنده + ان پرندگان نویسنده + ان نویسندگان وابسته + ان وابستگان   3️⃣ ب) چند واژه را که به این شیوه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم ابتدایی درس پنجم (هفت خان رستم) چیزی است که در این صفحه تقدیم شما عزیزان می‌شود. در ادامه با جواب سوالات درس پنجم نگارش فارسی ششم دبستان به تفکیک هر بخش و هر صفحه همراه باشید. نگارش ششم درس پنجم هفت خان رستم با جواب ✅ جواب نگارش ششم ابتدایی درس پنجم صفحه 33 بخش املا و دانش زبانی جواب صفحه ی ۳۳ نگارش ششم سوال اول /> 1️⃣ مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید. جست و جو راز و نیاز شست و شو جواب نگارش ششم ابتدایی درس پنجم صفحه ی ۳۳ جواب صفحه ی ۳۴ نگارش ششم سوال دوم /> 2️⃣ با توجّه به علامت ها و واژه های نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و بنویسید. بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش. فروریخت چون رود خون از برش. رخش، می‌کوشد تا با کوفتن سم بر زمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند. رستم، با پشت سر گذاشتن هفت مرحله‌ی بسیار دشوار و خطرناک، یاران خود را از بند دیوان، نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد: جواب سوال سوم – صفحه 34 نگارش ششم />  3️⃣ 🅰 یک نمونه مبالغه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس ششم نگارش ششم ابتدایی را در این نوشتار از ساینس هاب مشاهده خواهید کرد. عنواون درس ششم نگارش کلاس ششم دبستان، ای وطن هست و شامل صفحه ی ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ می‌شود. جواب املا و دانش زبانی صفحه ۴۲ نگارش ششم ابتدایی 1️⃣ با توجّه به متن درس، واژه هایی را که صدای / س / دارند، پیدا کنید و بنویسید. س: سلام، سرود، سبزی، سرباز ص: صادقانه، غصّه، قصّه ث: مثل جواب صفحه ۴۳ نگارش ششم 2️⃣ جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس، کامل کنید. (برای مشاهده‌ی معنی شعر ای وطن کلاس ششم روی همین لینک آبی کلیک کنید. همچنین برای مشاهده‌ی جواب سوالات درس ششم فارسی ششم ابتدایی روی این لینک بنفش کلیک کنید) و اما برگردیم به درس نگارش ششم و جواب سوال دوم صفحه 43 درس ششم: ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می‌شوی. دوستت دارم؛ زیرا مانند کوه در برابر غصّه‌ها استواری. قهرمان قصّه‌ها همچو خوش‌ترین یادها در دل‌ها، جاودانه خواهد بود. نم نم باران بهاری و بوی عطر گل‌ها، یادآور اشعار زیبای حافظ است. دوستت دارم و با آواز بلندی نگهبان بلندی‌های خاک پاکت هستم. 3️⃣ در عبارات…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم درس آزاد درس هفتم فرهنگ بومی ۱ درس آزاد نگارش ششم فرهنگ بومی ۱ جواب درس هفتم درس آزاد فرهنگ بومی ۱ نگارش ششم ابتدایی مانند درس آزاد فارسی ششم ابتدایی فرهنگ بومی 1 به موضوع تعیین شده توسط معلم در کلاس بستگی خواهد داشت. موضوعی در مورد آداب و رسوم و فرهنگ بومی یکی از اقوام ایران به صورت گروهی یا فردی به دانش آموزان محول می‌شود و دانش آموز باید بتواند برای آن موضوع یک درس تنظیم و نگارش کند. اما در ادامه یک نمونه برای درس آزاد نگارش کلاس ششم ارائه خواهد شد. درس آزاد نگارش ششم فرهنگ بومی ۱ صفحه ۴۷ در مطلب دیگری یک نمونه درس آزاد برای فارسی ششم ابتدایی تقدیم شما شد که در اینجا بر اساس همان متن، بخش های مربوط به درس نگارش ششم را نیز مشاهده می‌کنید. و در پایان می‌توانید فایل PDF کامل نمونه درس آزاد فارسی و نگارش پایه ششم را دانلود کنید. دانلود PDF درس آزاد فرهنگ بومی 1 نگارش ششم همچنین در ادامه می‌توانید جواب درس آزاد نگارش ششم فرهنگ بومی ۱ را به صورت عادی مشاهده کنید. املا و واژه آموزی درس آزاد نگارش ششم  1️⃣ واژه هايی را که در آنها…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب نگارش ششم ابتدایی درس هشتم دریاقلی چیزی است که در این صفحه تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششمی می‌شود. در ادامه با سوالات درس دریا قلی ( درس هشتم) نگارش فارسی ششم دبستان با جواب به تفکیک هر بخش و هر صفحه همراه باشید. جواب نگارش ششم ابتدایی درس هشتم دریاقلی ✅ جواب صفحه 50 نگارش ششم ابتدایی درس هشتم بخش املا و دانش زبانی جواب صفحه ی ۵۰ نگارش ششم ابتدایی سوال اول /> 1️⃣ در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید و از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه از متن درس به دست آید. همانطور که در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید، پاسخ سوال اول صفحه 50 نگارش ششم از راست به چپ: فداکار، حفظ، مدافع و وسعت می‌باشد. جواب صفحه ی ۵۰ نگارش ششم ابتدایی درس هشتم فروش، دوران، ادبیات، کهن، اتفاق، رکاب : فداکار حاشیه، فرسوده، ظلم: حفظ میهن، دلیرانه، انتقال، فوراً، عقب: مدافع وطن، سرعت، عملیات، تلفظ: وسعت برای خواندن متن درس هشتم فارسی و معنی شعر ها و جواب سوالات آن می توانید بر روی لینک: متن درس دریاقلی فارسی ششم ابتدایی کلیک کنید. جواب صفحه ۵۱ نگارش ششم ابتدایی  2️⃣ با توجه به متن…

  بیشتر بخوانید »
 • درس رنج هایی کشیده ام که مپرس نگارش ششم ابتدایی با جواب (سوالات نگارش ششم دبستان درس نهم) شامل پاسخ تمامی سوال های صفحه ی ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۶۲ نگارش ششم دبستان در این نوشتار از منوجان تقدیم شما خواهد شد. درس رنج هایی کشیده ام که مپرس نگارش ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس نگارش ششم ابتدایی املا و واژه آموزی /> جواب صفحه ی ۵۸ نگارش ششم ابتدایی 1️⃣ واژه هایی را که در آنها یکی از شکل های صدای / ز / به کار رفته است، از درس پیدا کنید و بنویسید. ✅ ز: زمان، زبان (فارسی زبانان)، زحمت، زهر، نیزه، قزوین، نزدیک، بزرگ (بزرگ‌مرد)، امروز، از، ارزش، روز، باز، نزدیکان، هزاران، نیز، چیز، جز، برگزیده‌ام ✅ ذ: درگذشت ✅ ض: ضعف، ریاضی ✅ ظ: ظالمین، عظیم، تلفظ، حافظه، مظلومیت، لحظات، لحظه، منظور، حافظ همین جواب صفحه 58 نگارش ششم دبستان را در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید و می‌توانید آن را ذخیره کنید. جواب صفحه 58 نگارش ششم ابتدایی جواب صفحه ی ۵۹ نگارش ششم دبستان  2️⃣ مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.   کلمه – فضلا – کتاب – متون – کلمات – فاضل – کتب – فصل…

  بیشتر بخوانید »
 • درس عطار و جلال الدین محمد نگارش ششم درس دهم با جواب کامل (پاسخ سوالات نگارش ششم دبستان درس 10) شامل جواب سوال های صفحه ی ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶ و ۶۷ نگارش ششم دبستان در این نوشتار از منوجان تقدیم شما خواهد شد. جواب نگارش ششم ابتدایی درس عطار و جلال الدین محمد جواب صفحه ی 63 نگارش ششم 1️⃣ با حروف آخر هر واژه مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید. جواب سوال ۱ صفحه ی ۶۳ نگارش ششم درس دهم را در عکس زیر مشاهده می‌کنید. جواب سوال 1 صفحه ی 63 نگارش ششم همانطور که دیدید، به ترتیب: هیجان انگیز، زیارت، تعجب، برخیز، زادگاه، همان و نیشابور واژه هایی از درس 10 فارسی ششم ابتدایی هستند که این سوال را تکمیل می‌کنند. جواب صفحه ی 64 نگارش ششم 2️⃣ با توجه به متن درس، غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید. محمّد و پدرش برای یک سفر تولانی صمرقند را ترک کردند. محمّد از هر فرستی برای آموختن استفاده می کرد. عطّار نصخه ای از کتاب اصرارنامه ی خود را به محمّد هدیه داد. بهاءالدّین به سفارش عطّار مراغب محمّد بود؛ چون او آینده ی درخشانی داشت. جواب…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا