مرور رده

مقاله

مقاله در مورد ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

مقاله در مورد ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تبصره - پروانه ورود داروهای اختصاصی که به استناد این قانون صادر خواهد شد فقط سه سال از تاریخ صدور معتبر…
ادامه مطلب ...

مقاله در مورد شیمی دارو

مقاله در مورد شیمی دارو مقاله در مورد شیمی دارو با فرمت پاورپوینت تهیه و تنظیم شده است در سایت منوجان برای دانلود این پاورپوینت ما لینک را در قسمت انتهای پست قرار می دهیم . و قبل از …
ادامه مطلب ...

مقاله در مورد ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی – با فرمت پاورپوینت

مقاله در مورد ریاضیات پایه برای دانشجویان داروسازی که با فرمت پاورپوینت تهیه و تنظیم شده است در سایت منوجان برای دانلود این پاورپوینت ما لینک را در قسمت انتهای پست قرار می دهیم . و قبل…
ادامه مطلب ...

مقاله در مورد داروهای مورد استفاده در پاركينسون – با فرمت پاورپوینت

مقاله در مورد داروهای مورد استفاده در پاركينسون که با فرمت پاورپوینت تهیه و تنظیم شده است در سایت منوجان برای دانلود این پاورپوینت ما لینک را در قسمت انتهای پست قرار می دهیم . و قبل از …
ادامه مطلب ...