مرور رده

علوم پایه

علوم پایه

علوم پایه از فیزیک ، زیست شناسی و شیمی گرفته تا نجوم و هواشناسی ، یاد بگیرید که چگونه دانشمندان شواهدی را برای تحقیق در مورد این جهان و دیگران جمع می کنند.

فیزیک کوانتومی

فیزیک کوانتومی مطالعه رفتار ماده و انرژی در سطح میکروسکوپی مولکولی ، اتمی ، هسته ای و حتی کوچکتر است. در اوایل قرن بیستم ، دانشمندان دریافتند که قوانین حاکم بر اشیاء ماکروسکوپی در چنین…
ادامه مطلب ...