فیزیک

فیزیک

فیزیکدرک خود را در مورد چگونگی عملکرد ماده و انرژی تسریع کنید. این منابع فیزیک تاریخچه این رشته را معرفی می کنند و تئوری ها و قوانین اصلی آن را ساده می کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن