مرور رده

فیزیک

فیزیک

فیزیکدرک خود را در مورد چگونگی عملکرد ماده و انرژی تسریع کنید. این منابع فیزیک تاریخچه این رشته را معرفی می کنند و تئوری ها و قوانین اصلی آن را ساده می کنند.

فیزیک کوانتومی

فیزیک کوانتومی مطالعه رفتار ماده و انرژی در سطح میکروسکوپی مولکولی ، اتمی ، هسته ای و حتی کوچکتر است. در اوایل قرن بیستم ، دانشمندان دریافتند که قوانین حاکم بر اشیاء ماکروسکوپی در چنین…
ادامه مطلب ...