مرور رده

ترمودینامیک

ترمودینامیک

ترمودینامیک تمام اطلاعات مورد نیاز برای حل مشکلات رایج در ترمودینامیک ، قلمرو فیزیک مربوط به انرژی را به شکل گرما پیدا کنید. بیاموزید که چگونه انرژی گرما خواص فیزیکی ماده مانند دما ، فشار و تراکم را تغییر می دهد.

در این برگه موضوعاتی در مورد ترمودینامیک در سایت منوجان برای کاربران قرار خواهیم داد.

  • قانون ترموودینامیک صفر چیست
  • درک کالری سنجی برای اندازه گیری انتقال حرارت
  • فرآیند ترمودینامیکی چیست؟
  • قوانین ترمودینامیک