مرور رده

فیزیک کوانتوم

فیزیک کوانتوم

دنیای فیزیک کوانتومی را با اطلاعاتی در مورد تاریخچه زمینه ، اصول و معادلات مهم و تعریف اصطلاحات کلیدی کشف کنید.

فیزیک کوانتومی

فیزیک کوانتومی مطالعه رفتار ماده و انرژی در سطح میکروسکوپی مولکولی ، اتمی ، هسته ای و حتی کوچکتر است. در اوایل قرن بیستم ، دانشمندان دریافتند که قوانین حاکم بر اشیاء ماکروسکوپی در چنین…
ادامه مطلب ...