مرور رده

پاسخ به سوالات کتاب های درسی

ریاضی چهارم ابتدایی فصل هفتم با جواب

ریاضی چهارم ابتدایی فصل هفتم آمار و احتمال با جواب پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس حل المسائل فصل هفتم آمار و احتمال ریاضی چهارم حل مسئله صفحه ۱۴۲ کتاب درسی ریاضی چهارم حل…
ادامه مطلب ...

ریاضی چهارم ابتدایی فصل پنجم با جواب

ریاضی چهارم ابتدایی فصل پنجم عدد مخلوط و عدد اعشاری با جواب پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس حل المسائل فصل پنج عدد مخلوط و عدد اعشاری ریاضی چهارم جواب حل مسئله صفحه ۹۸ کتاب…
ادامه مطلب ...

ریاضی پنجم فصل هفتم با جواب – پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس

ریاضی پنجم ابتدایی فصل هفتم با جواب امروز ما در سایت منوجان  در 21 صفحه با فرمت ورد برای معلمین دانش آموزان و اولیای گرامی قرار خواهیم داد. تا بتوانند حل مسئله و پاسخ به فعالیت ها ، حل…
ادامه مطلب ...

ریاضی پنجم فصل ششم با جواب – پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس

ریاضی پنجم ابتدایی فصل ششم اندازه گیری با جواب پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس ریاضی پنجم فصل ششم اندازه گیری پاسخ به فعالیت مساحت لوزی و ذوزنقه صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی پنجم…
ادامه مطلب ...

ریاضی پنجم فصل پنجم با جواب – پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس

ریاضی پنجم فصل پنجم با جواب - پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس ریاضی پنجم فصل پنجم عددهای اعشاری پاسخ به فعالیت عدد های اعشاری صفحه ۸۸ کتب درسی ریاضی پنجم ریاضی پنجم کار در…
ادامه مطلب ...