مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با جواب

 • سوالات درس اول مطالعات ششم با جواب

  سوالات درس اول مطالعات ششم با جواب (درس ۱ دوستی) شامل پاسخ و جواب فعالیت های صفحه ی ۸ و ۹ و ۱۱ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این نوشتار ازمنوجان تقدیم شما می‌شود. سوالات درس ۱ مطالعات ششم با جواب جواب فعالیت صفحه ۸ مطالعات ششم ✅ فعالیت 1 نام یک یا چند نفر از بهترین دوستانی را که تا به حال داشته‌اید، روی یک ورق کاغذ بنویسید؛ بعد در مقابل نام هر کدام بنویسید که چرا دوستی با…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 1 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۱ دوستی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه ۱ مطالعات اجتماعی ششم با جواب بحث گروهی – موقعیت های زیر را بخوانید و درباره ی کارهای افراد گفت و گو کنید. کار کدامیک از آنها درست یا نادرست است؟ بهتر است هر یک از آنها در این موقعیت چگونه رفتار کنند؟ ✅ موقعیت 1 حسن و پوریا در همسایگی هم زندگی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 2 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 2 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۲ نه گفتن مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه ۲ مطالعات اجتماعی ششم با جواب  1️⃣ تمرین «نه گفتن»: همفکری کنید و جمله‌ای مناسب بنویسید. یکی از همکلاسی‌هایتان، شما را به جشن تولدش دعوت کرده است. پدر و مادرتان، هم کلاسی شما و خوانواده‌اش را نمی‌شناسند و به شما اجازه نمی‌دهند در این مهمانی شرکت کنید. همکلاسی شما دوباره تلفن می‌زند…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس ۲ مطالعات ششم با جواب

  سوالات درس ۲ مطالعات ششم با جواب (درس دوم آداب دوستی) شامل پاسخ و جواب فعالیت های صفحه ی ۱۲ و ۱۴ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این نوشتار از منوجان تقدیم شما می‌شود. سوالات درس ۲ مطالعات ششم با جواب جواب فعالیت صفحه ۱۲ مطالعات ششم ✅ فعالیت 1 به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی‌ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید. خودخواهی دروغ گفتن خیانت در امانت…

  بیشتر بخوانید »
 • سوالات درس سوم مطالعات ششم با جواب

  سوالات درس سوم مطالعات ششم با جواب (درس ۳ تصمیم گیری چیست) شامل پاسخ و جواب فعالیت های صفحه ی ۱۷ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این نوشتار از منوجان تقدیم شما می‌شود. سوالات درس سوم 3 مطالعات ششم با جواب جواب صفحه ۱۷ مطالعات ششم ✅ فعالیت 1 همفکری کنید و بگویید به نظر شما هر کدام از این تصمیم‌ها مثبت است یا منفی؟ چرا؟  هر تصمیم چه نتیجه‌ای دارد و بر چه چیز‌هایی اثر می‌گذارد؟ حسن تصمیم گرفته…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 3 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 3 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۳ تصمیم گیری مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی ششم با جواب به طور گروهی موقعیت‌های زیر را بخوانید و تصمیمگیری کنید. درباره‌ی انتخاب‌های مختلف و نتایج آنها در کلاس در کلاس بحث کنید. هنگام تصمیم‌گیری، این سؤال‌ها را از خودتان بپرسید:   آیا این تصمیم: بر خلاف دستور دینی است؟ بر خلاف مقرّرات و قوانین خانه،…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 4 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۴ تصمیم گیری مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی ششم با جواب درباره‌ی موقعیت‌های زیر تصمیم‌گیری کنید. فراموش نکنید هنگام تصمیم‌گیری، «سؤال‌های مهم» را درباره‌ی آن تصمیم از خودتان بپرسید. نتیجه، دلایل و مراحل تصمیم‌گیری خودتان را در کلاس بیان کنید. ✅ موقعیت ۱ مدرسه تعطیل شده است و شما می‌خواهید به خانه برگردید. در چند قدمی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب فعالیت های درس 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

  سوالات درس چهارم مطالعات ششم با جواب (درس چگونه تصمیم بگیریم اجتماعی ششم) شامل جواب فعالیت های درس 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی صفحه ی ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ مطالعات اجتماعی ششم دبستان در این صفحه از منوجان تقدیم شما عزیزان می‌شود. جواب سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم جواب فعالیت صفحه ۱۹ مطالعات ششم ✅ فعالیت 1 تصمیم گیری کنید. کاربرگه ی شماره ی 3 و 4 را در کلاس انجام دهید. برای مشاهده‌ی جواب کاربرگه‌ی شماره‌ی 3…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 5 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۵ عوامل موثر در کشاورزی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی ششم با جواب  1️⃣ این اخبار از روزنامه ها برداشته شده است. هر یک از آنها به کدام عوامل مؤثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟ جواب کاربرگه ی ۵ مطالعات ششم – سوال ۱ همانطور که در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید، موارد 1…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 6 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 6 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۶ غذای محلی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی ششم با جواب شما هم غذای محلی خودتان و محصولات زراعی یا باغی را که در آن به کار رفته است، بنویسید. جواب کاربرگه ی ۶ مطالعات ششم جواب کاربرگ ۶ مطالعات اجتماعی ششم جواب کاربرگه ی شماره 6 مطالعات ششم به شهر محل زندگی شما بستگی دارد که…

  بیشتر بخوانید »