کاربرگ های مطالعات اجتماعی ششم

 • جواب کاربرگ 1 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۱ دوستی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه ۱ مطالعات اجتماعی ششم با جواب بحث گروهی – موقعیت های زیر را بخوانید و درباره ی کارهای افراد گفت و گو کنید. کار کدامیک از آنها درست یا نادرست است؟ بهتر است هر یک از آنها در این موقعیت چگونه رفتار کنند؟ ✅ موقعیت 1 حسن و پوریا در همسایگی هم زندگی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 2 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 2 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۲ نه گفتن مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه ۲ مطالعات اجتماعی ششم با جواب  1️⃣ تمرین «نه گفتن»: همفکری کنید و جمله‌ای مناسب بنویسید. یکی از همکلاسی‌هایتان، شما را به جشن تولدش دعوت کرده است. پدر و مادرتان، هم کلاسی شما و خوانواده‌اش را نمی‌شناسند و به شما اجازه نمی‌دهند در این مهمانی شرکت کنید. همکلاسی شما دوباره تلفن می‌زند…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 3 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 3 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۳ تصمیم گیری مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۳ مطالعات اجتماعی ششم با جواب به طور گروهی موقعیت‌های زیر را بخوانید و تصمیمگیری کنید. درباره‌ی انتخاب‌های مختلف و نتایج آنها در کلاس در کلاس بحث کنید. هنگام تصمیم‌گیری، این سؤال‌ها را از خودتان بپرسید:   آیا این تصمیم: بر خلاف دستور دینی است؟ بر خلاف مقرّرات و قوانین خانه،…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 4 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 4 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۴ تصمیم گیری مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۴ مطالعات اجتماعی ششم با جواب درباره‌ی موقعیت‌های زیر تصمیم‌گیری کنید. فراموش نکنید هنگام تصمیم‌گیری، «سؤال‌های مهم» را درباره‌ی آن تصمیم از خودتان بپرسید. نتیجه، دلایل و مراحل تصمیم‌گیری خودتان را در کلاس بیان کنید. ✅ موقعیت ۱ مدرسه تعطیل شده است و شما می‌خواهید به خانه برگردید. در چند قدمی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 5 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 5 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۵ عوامل موثر در کشاورزی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی ششم با جواب  1️⃣ این اخبار از روزنامه ها برداشته شده است. هر یک از آنها به کدام عوامل مؤثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟ جواب کاربرگه ی ۵ مطالعات ششم – سوال ۱ همانطور که در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید، موارد 1…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 6 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 6 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۶ غذای محلی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۶ مطالعات اجتماعی ششم با جواب شما هم غذای محلی خودتان و محصولات زراعی یا باغی را که در آن به کار رفته است، بنویسید. جواب کاربرگه ی ۶ مطالعات ششم جواب کاربرگ ۶ مطالعات اجتماعی ششم جواب کاربرگه ی شماره 6 مطالعات ششم به شهر محل زندگی شما بستگی دارد که…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 7 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۷ نمودار ستونی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۷ مطالعات اجتماعی ششم با جواب 1️⃣ نمودار محصول مرکبات باغ آقای رضوانی را با توجه به اطلاعات این جدول تکمیل و رنگ آمیزی کنید.  به منظورِ حل کاربرگه ی شماره 7 مطالعات ششم برای هر پرتقال باید 1 متر مربع از نمودار ستونی را رنگ آمیزی کنیم.…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 8 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 8 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۸ نقشه ی محصولات کشاورزی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۸ مطالعات اجتماعی ششم با جواب جواب کاربرگ شماره 8 مطالعات اجتماعی ششم را در عکس زیر مشاهده می‌کنید: جواب کاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی ششم در صورت تمایل به دانلود و ذخیره ی جواب کاربرگه شماره 8 مطالعات ششم می‌توانید بر روی عکس فوق راست کلیک…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 9 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 9 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۹ از تولید به مصرف مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۹ مطالعات اجتماعی ششم با جواب 1️⃣ مراحل تولید نان را به ترتیب شماره گذاری کنید. 2️⃣ اکنون تابلوی مربوط به کاشت را با رنگ سبز، داشت را با رنگ زرد و برداشت را با رنگ قهوه ای مشخص کنید. جواب هر دو سوال کاربرگ شماره ۹…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب کاربرگ 10 اجتماعی ششم

  جواب کاربرگ شماره 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۱۰ منابع انرژی مطالعات ششم دبستان با منوجان همراه باشید. کاربرگه شماره ۱۰ مطالعات اجتماعی ششم با جواب همفکری کنید و پاسخ مناسب بنویسید. چند وسیله یا ماشین برای هر یک از این موارد مثال بزنید. بنویسید در هر مورد، از کدام منابع یا اَشکال انرژی استفاده میشود. آیا میتوانید بگویید در بیشتر فعالیت های روزانه ی زندگی از کدام منبع…

  بیشتر بخوانید »