هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

 • جواب سوالات درس چهاردهم هدیه ششم

  جواب سوالات درس چهاردهم هدیه ششم (راز موفقیت درس 14) شامل جواب سوال های برایم بگو و ایستگاه فکر صفحه ی ۸۷، جواب سوالات کامل کنید و ایستگاه خلاقیت صفحه ۸۸ و همچنین پاسخ بررسی کنید، گفت و گو کنید و تحقیق کنید صفحه ی ۸۹ درس ۱۴ هدیه ششم ابتدایی را در این نوشتار ازسایت منوجان مشاهده خواهید کرد. سوالات درس چهاردهم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی با جواب جواب برایم بگو هدیه ششم صفحه 87 فکر می کنید کمال چه جمله ای را نوشته بود؟ شاید این جمله…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس سیزدهم هدیه ششم عید مسلمانان

  جواب سوالات درس سیزدهم هدیه ششم (عید مسلمانان درس 13) شامل جواب سوال های برایم بگو صفحه ی ۸۱، جواب سوالات گفت و کنید و ایستگاه فکر صفحه ۸۲ و همچنین پاسخ خاطره گویی و ایستگاه خلاقیت صفحه ی ۸۳ درس ۱۳ هدیه ششم ابتدایی را در این نوشتار از سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. سوالات درس سیزدهم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی با جواب جواب برایم بگو هدیه ششم صفحه 81 با توجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده هایی دارد؟ در مراسم حج، با زبان‌ها…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس دوازدهم هدیه ششم سفرهای با برکت

  جواب سوالات درس دوازدهم هدیه ششم (سفرهای با برکت درس 12) شامل جواب سوال های برایم بگو و ایستگاه فکر صفحه ی ۷۵ و همچنین جواب سوالات کامل کنید و بررسی کنید صفحه ۷۶ و ۷۷ پاسخ گفت و گو کنید و تحقیق کنید صفحه ی ۷۸ درس ۱۲ هدیه ششم ابتدایی را در این نوشتار از سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. سوالات درس دوازدهم هدیه های آسمانی ششم ابتدایی با جواب جواب برایم بگو هدیه ششم صفحه 75 به نظر شما چرا این درس سفرهای با برکت نام گرفته…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس یازدهم هدیه ششم راه تندرستی

  جواب سوالات درس یازدهم هدیه ششم (راه تندرستی درس 11) شامل جواب سوال برایم بگو صفحه ی ۶۷ و همچنین جواب سوالات گفت و گو کنید صفحه ۶۸، بررسی کنید و کامل کنید صفحه ۶۹، ایستگاه فکر و بگرد و پیدا کن صفحه ۷۰ و تدبر کنیم و تحقیق کنید صفحه ی ۷۱ درس ۱۱ هدیه ششم ابتدایی را در این صفحه از سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. جواب سوالات کتاب هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس یازدهم برایم بگو هدیه ششم صفحه 67 شما برای حفظ سلامت خود چه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس دهم هدیه ششم آداب زندگی

  جواب سوالات درس دهم هدیه ششم (آداب زندگی درس 10) شامل پاسخ سوالات تدبر کنیم صفحه ی ۶۳ و ۶۴ و همچنین جواب سوال های گفت و گو کنید و با خانواده صفحه ۶۵ درس ۱۰ هدیه ششم ابتدایی را در این صفحه سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. جواب سوالات درس دهم هدیه ششم ابتدایی سوالات هدیه های آسمانی ششم درس دهم با جواب جواب تدبر کنیم هدیه ششم درس دهم صفحه 63 آیات ده تا دوازده سوره ی حجرات را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید. اِنَّمَا…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس نهم هدیه ششم جهان دیگر

  جواب سوالات درس نهم هدیه ششم (جهان دیگر درس 9) شامل جواب برایم بگو صفحه ۵۶ و ۶۱ و جواب سوالات ببین و بگو، ایستگاه فکر، بررسی کنید صفحه ۵۷، همخوانی کنیم صفحه ۵۸، پاسخ سوالات تدبر کنیم و گفت و گو کنید صفحه ۵۹ درس ۹ هدیه ششم ابتدایی را در این نوشتار از سایت منوجان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. جواب سوالات هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس نهم جواب برایم بگو صفحه 56 هدیه ششم درس نهم یک مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه ای طرّاحی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس هشتم هدیه ششم دوران غیبت

  جواب سوالات درس هشتم هدیه ششم (دوران غیبت درس 8) شامل جواب یک پرسش صفحه ی ۵۱، گفت و گو کنید و بررسی کنید صفحه ۵۲ و جواب سوالات ببین و بگو و با خانواده صفحه ۵۳ درس ۸ هدیه ششم ابتدایی را در این صفحه از سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. جواب سوالات درس هشتم هدیه ششم سوالات هدیه های آسمانی ششم درس هشتم با جواب جواب یک پرسش هدیه ششم درس هشتم صفحه 51 در این دوران، که امام مهدی (علیه السّلام) جانشین خاصّی را به مردم معرّفی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس هفتم هدیه ششم دست در دست دوست

  جواب سوالات درس هفتم هدیه ششم (دست در دست دوست درس 7) شامل جواب کامل کنید صفحه ی ۴۷، نامه ای به دوست صفحه ۴۸ و جواب سوالات عهد با دوست، گفت و گو کنید، با خانواده صفحه ۴۹ درس ۷ هدیه ششم ابتدایی را در این صفحه در سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. سوالات هدیه های آسمانی ششم درس هفتم با جواب جواب کامل کنید هدیه ششم درس هفتم صفحه 47 پاسخ سؤالات زیر را به ترتیب اعداد جدول بنویسید؛ سپس حروف را به ترتیب، کنار هم بگذارید و…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس ششم هدیه ششم سیمای خوبان

  جواب سوالات درس ششم هدیه ششم سیمای خوبان شامل جواب سوال ایستگاه فکر صفحه ی ۳۸، جواب سوالات گفت و گو کنید، ببین و بگو و تدبر کنیم صفحه ۴۰، جواب کامل کنید صفحه ۴۱ درس ۶ هدیه ششم و پاسخ سوالات بررسی کنید، ایستگاه خلاقیت و تحقیق کنید صفحه ۴۲ هدیه ششم ابتدایی درس 6 را در این صفحه از سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. سوالات هدیه های آسمانی ششم درس ششم با جواب جواب ایستگاه فکر هدیه های ششم صفحه 38 فکر می کنید امامان (علیهم السّلام) چه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات درس پنجم 5 هدیه ششم شتربان با ایمان

  جواب سوالات درس پنجم 5 هدیه ششم (شتربان با ایمان) شامل جواب تدبر کنیم صفحه ی ۳۳، کامل کنید و بگرد و پیدا کن صفحه ۳۴، بررسی کنید صفحه ۳۵، ایستگاه فکر، تحقیق کنید و با خانواده صفحه ۳۶ درس ۵ هدیه ششم ابتدایی را در این صفحه از سایت منوجان مشاهده خواهید کرد. سوالات هدیه های آسمانی ششم درس پنجم جواب تدبر کنیم درس 5 صفحه 33 هدیه ششم درباره ی پیام آیه ای که خواندید با دوستانتان گفت و گو کنید. این آیه نشان دهنده‌ی اهمیتِ موضوعِ تولی…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا