دوره اول متوسطه

 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 8 عربی هشتم – جواب تمرینات درس هشتم عربی هشتم – صفحه 86 . 87 . 88 . 89 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 . 96 | نام درس : الدَّرْسُ الثّامِنُ: الِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ | موضوع : گام به گام | پایه هشتم معنی درس ، کتاب زبان عربی یکی از موضوعاتی است که از سالهای اول مدارس باید تدریس شود این شامل تمام سوالات مربوط به برنامه درسی است که ما این سوالات درس به درس کتاب زبان عربی هشتم با جواب را در اختیار شما کاربران محترم قرار داده ایم. گام به گام درس 8 عربی هشتم – جواب تمرینات درس هشتم عربی هشتم یکی از مراحل مهم قبل از ورود به آزمون جواب سوالات دروس کتاب زبان عربی کلاس هشتم ، درس 8 و تمام درس های مهم این کتاب است ، بنابراین این شامل همه چیز مربوط به زبان عربی در کلاس هشتم و تمام دروس و مدل های آزمون است. جواب تمرینات درس هشتم عربی پایه هفتم را بصورت گام به گام رایگان به شما ارائه می دهیم . در این وبسایت تمام جواب سوالات کتاب هشتم شامل همه چیز مربوط به زبان عربی در کلاس…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 7 عربی هشتم – جواب تمرینات درس هفتم عربی هشتم – صفحه 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 84 | نام درس : الدَّرْسُ السّابِعُ: (…أرْضُ اللّهِ واسِعَة) | موضوع : گام به گام | پایه هشتم ، کتاب زبان عربی یکی از موضوعاتی است که از سالهای اول مدارس باید تدریس شود این شامل تمام سوالات مربوط به برنامه درسی است که ما این سوالات درس به درس کتاب زبان عربی هشتم با جواب را در اختیار شما کاربران محترم قرار داده ایم. گام به گام درس 7 عربی هشتم – جواب تمرینات درس هفتم عربی هشتم یکی از مراحل مهم قبل از ورود به آزمون جواب سوالات دروس کتاب زبان عربی کلاس هشتم ، درس 7 و تمام درس های مهم است ، بنابراین این شامل همه چیز مربوط به زبان عربی در کلاس هشتم و تمام دروس و مدل های آزمون است. جواب تمرینات درس هفتم عربی پایه هفتم را بصورت گام به گام رایگان به شما ارائه می دهیم . در این وبسایت تمام جواب سوالات کتاب هشتم شامل همه چیز مربوط به زبان عربی در کلاس هشتم و تمام دروس…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 6 عربی هشتم جواب تمرینات درس ششم عربی هشتم نام درس : ششم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم جواب تمرینات درس ششم عربی هشتم در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی ششم برای درس چهارم را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید. در این درس ششم عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟ جواب صفحه 62 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 63 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 64 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 65 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 66 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 67 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 68 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 69 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 70 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 71 عربی هشتم درس ششم جواب صفحه 72 عربی هشتم درس ششم معنی کلمات درس 6 عربی هشتم ترجمه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 3 عربی هشتم جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم نام درس : درس سوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس سوم را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید. در این درس 3 عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟ جواب صفحه 28 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 29 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 30 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 31 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 32 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 33 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 34 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 35 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 36 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 37 عربی هشتم درس سوم جواب صفحه 38 عربی هشتم درس سوم درس 3 عربی هشتم جواب صفحه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 2 عربی هشتم جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس دوم را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید. در این درس دوم عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟ جواب صفحه 16 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 17 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 18 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 19 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 20 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 21 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 22 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 23 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 24 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 25 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 26 عربی هشتم درس دوم جواب صفحه 27 عربی هشتم درس…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 4 عربی هشتم جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم نام درس : درس چهارم | موضوع : حل تمرینات | پایه هشتم جواب تمرینات درس چهارم عربی هشتم در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس چهارم را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید. در این درس چهارم عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟ جواب صفحه 40 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 41 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 42 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 43 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 44 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 45 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 46 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 47 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 48 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 49 عربی هشتم درس چهارم جواب صفحه 50 عربی هشتم درس چهارم معنی صفحه 40 عربی هشتم جواب سوال…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 5 عربی هشتم جواب تمرینات درس پنجم عربی هشتم نام درس : درس پنجم | موضوع : گام به گام | جواب تمرینات درس پنجم عربی هشتم در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس پنجم را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید. در این درس پنجم عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟ جواب صفحه 52 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 53 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 54 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 55 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 56 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 57 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 58 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 59 عربی هشتم درس پنجم جواب صفحه 60 عربی هشتم درس پنجم معنی صفحه 52 عربی هشتم الصَّداقَهُ دوستی جواب سوال  «اسرین» دانش‌آموز کلاس دوم راهنمایی متوسطه است. او از «سنندج» به «تهران» آمده…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب عربی پایه هشتم

  گام به گام درس 1 عربی هشتم جواب تمرینات درس اول عربی هشتم نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم جواب تمرینات درس اول عربی هشتم در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس اول را مشاهده نمایید. در سایت منوجان جواب سوالات درس به درس کتاب عربی پایه هشتم با جواب کلمات عربی هشتم با معنی برای کاربران عزیز قرار داده ایم هر نمونه سوالات را میتوانید در سایت سرچ کنید تا به آن چیزی که میخوایید دسترسی داشته باشید. در این درس اول عربی هشتم ما تمام صفحه های کتاب را با جواب برای شما قرار داده ایم که این جواب ها شامل صفحه ؟ جواب صفحه 2 عربی هشتم جواب صفحه 4 عربی هشتم جواب صفحه 5 عربی هشتم جواب صفحه 6 عربی هشتم جواب صفحه 7 عربی هشتم جواب صفحه 8 عربی هشتم جواب صفحه 9 عربی هشتم جواب صفحه 10 عربی هشتم جواب صفحه 11 عربی هشتم جواب صفحه 12 عربی هشتم جواب صفحه 13 عربی هشتم جواب صفحه 14 عربی هشتم جواب صفحه 2 عربی هشتم 1- سلام برشما ای دانش آموزان 2- به کلاس هشتم خوش آمدید 3- حال شما چطور است؟ 4-…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 12 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات هشتم نام درس : شماره 12 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 12 نقشه قاره آسیا 1ــ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید: نام اقیانوس های اطراف قاره آسیا: اقیانوس هندT اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی نام دریاها و خلیج ها : دریای مدیترانه» دریای سرخ» دریای سیاه» خلیج فارس و خلیج بنکال ام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می کند: رشته کوه اورال نام فلات های بلند آسیا از مغرب به مشرق: آناتولی؛ایران، تبت و مفولستان. نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا : قله اورست در رشته کوه هیمالیاء نام دو شبه جزیره وسیع آسیا: شبه جزیره هند» شبه جزیره عربستان. رودهای مهم آسیا: لنا، اب، ینی سئی، کنگ و یانگ تسه کیانگ.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 14 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 14 مطالعات هشتم نام درس : شماره 14 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 14 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 14 جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم 1ــ مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟ هر یک سانتی متر روی نقشه برابر است با 45 کیلومتر روی زمین 2ــ در صورتی که یک کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود، مسافران در سمت چپ خود کدام جزیره ها را مشاهده می کنند؟ با توجه به مقیاس نقشه، فاصله  این دو بندر چند کیلومتر است؟ محاسبه کنید. مقیاس = فاصله دو نقطه روی نقشه ÷ فاصله همان دو نقطه روی زمین 3ــ اگر فردی از شهر لار در ایران به بندر چارک سفر کند چند کیلومتر طی می کند؟ محاسبه کنید.  جواب شماره 1 جواب شماره 2

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا