جواب کاربرگ های مطالعات هشتم

 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 12 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات هشتم نام درس : شماره 12 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 12 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 12 نقشه قاره آسیا 1ــ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید: نام اقیانوس های اطراف قاره آسیا: اقیانوس هندT اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی نام دریاها و خلیج ها : دریای مدیترانه» دریای سرخ» دریای سیاه» خلیج فارس و خلیج بنکال ام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می کند: رشته کوه اورال نام فلات های بلند آسیا از مغرب به مشرق: آناتولی؛ایران، تبت و مفولستان. نام رشته کوه و بلندترین قله آسیا : قله اورست در رشته کوه هیمالیاء نام دو شبه جزیره وسیع آسیا: شبه جزیره هند» شبه جزیره عربستان. رودهای مهم آسیا: لنا، اب، ینی سئی، کنگ و یانگ تسه کیانگ.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 14 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 14 مطالعات هشتم نام درس : شماره 14 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 14 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 14 جواب کاربرگه 14 مطالعات هشتم 1ــ مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟ هر یک سانتی متر روی نقشه برابر است با 45 کیلومتر روی زمین 2ــ در صورتی که یک کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود، مسافران در سمت چپ خود کدام جزیره ها را مشاهده می کنند؟ با توجه به مقیاس نقشه، فاصله  این دو بندر چند کیلومتر است؟ محاسبه کنید. مقیاس = فاصله دو نقطه روی نقشه ÷ فاصله همان دو نقطه روی زمین 3ــ اگر فردی از شهر لار در ایران به بندر چارک سفر کند چند کیلومتر طی می کند؟ محاسبه کنید.  جواب شماره 1 جواب شماره 2

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 15 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 15 مطالعات هشتم نام درس : شماره 15 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 15 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 15 جواب کاربرگه 15 مطالعات هشتم برای بزرگ کردن تصویر اینجا کلیک کنید ١ــ روی نقشه، نام مکانهای مورد نظر را بنویسید. ــ نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره اروپا  اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس اطلس و دریای شمال، دریای نروژ، دریای مدیترانه ، دریای سیاه، دریای بالتیک ــ نام رودهای ولگا، دُن و راین ــ نام دو رشته کوه مهم اروپا رشته کوه آلپ و رشته کوه پیرنه ــ نام شبه جزیره اسکاندیناوی و شبه جزیره بالکان کشور های اسکاندیناوی: نروژ ،سوئد، فنلاند، کشور های بالکان: یونان، بلغارستان، مقدونیه، آلبانی، یوگسلاوی، بوسنی و بخشی از ترکیه ــ نام تنگه ای که اروپا را از افریقا جدا میکند. تنگه جبل الطارق

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 16 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم نام درس : شماره ۱۶ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۶ مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 16 جواب کاربرگه 16 مطالعات هشتم 1_ روی نقشه، نام مکانهای مورد نظر را بنویسید. _ نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره افریقا اقیانوس هند ؛ اقیانوس اطلس ؛ دریای مدیترانه ؛ دریای سرخ و دریای عدن _ نام رشته کوهی که در شمال غربی افریقا قرار دارد. رشته کوه اطلس _ نام دو قله بلند افریقا قله کنیا و قله کلیمانجارو _ نام بزرگترین دریاچه افریقا دریاچه ویکتوریا _ نام رودهای مهم افریقا رود نیل ، رود کنگو ، رود نیجر ، رود اورانژ و رود زامبز _ نام صحرای بزرگ افریقا و بیابان کالاهاری صحرای بزرگ _ نام خلیجی در غرب افریقا خلیج گینه 2_ نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 17 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم نام درس : شماره ۱۷ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۷ مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره هفدهم جواب کاربرگه 17 مطالعات هشتم 1_ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید. نام تنگه ای که قاره آمریکا را از قاره آسیا جدا می کند. تنگه برینگ نام اقیانوس ها و خلیج ها: اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی، خلیج مکزیک نام رودها و جلگه های مهم آمریکای شمالی: رود می سی سی پی ، رود میسوری ، جلگه می سی سی پی نام رودها و جلگه های مهم آمریکای جنوبی: رود آمازون ، جلگه آمازون ، رود پارانا ، جلگه پارانا نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای شمالی: رشته کوه راکی نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای جنوبی: رشته کوه آند نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای شمالی: توده آپالاش نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای جنوبی: توده برزیل محل شهرهای واشنگتن و نیویورک را روی نقشه بنویسید. نام کانال معروفی که دو اقیانوس را به هم می پیوندد. کانال پاناما 2- فرض کنید روی نقشه، یک کشتی می خواهد از یک…

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم نام درس : شماره 18 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره ۱۸ مطالعات هشتم جواب کاربرگه مطالعات هشتم شماره هجدهم جواب کاربرگه 18 مطالعات هشتم برای مشاهده با کیفیت بالا کلیک کنید 1- روی نقشه موارد زیر را بنویسد. * نام اقیانوس های اطراف استرالیا : اقیانوس آرام جنوبی و اقیانوس هند * نام رود، جلگه و بیابان مشخص شده : رود دارلینگ ، جلگه مرکزی و بیابان ویکتوریا * نام کشور جزیره ای که در منطقه اقیانوسیه واقع است و پایتخت آن : کشور استرالیا پایتخت آن کانبرا است. و کشور نیوزیلند و پایتخت آن ولینگتون است. ـ نام پایتخت و دو بندر مهم استرالیا : پایتخت آن کانبرا و دو بندر سیدنی و ملبورن مهم است. ـ نام مدار فرضی که از استرالیا عبور میکند. مدار راس الجدی (اپلیکیشن همیار) ـ محل سد بزرگ مرجانی استرالیا : شمال شرقی کشور استرالیا 2ــ نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگ شماره 13 مطالعات هشتم نام درس : شماره 13 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگ شماره 13 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 13 جواب کاربرگه 13 مطالعات هشتم روی نقشه نام مکانهای مورد نظر را بنویسید. ــ نام دریاها و اقیانوس مهم منطقه ــ نام تنگه های بسفر، داردانل، هرمز، باب المندب و کانال سوئز ــ نام کشورهایی که با علامت ؟ مشخص شده است. ــ کشور ایران را با رنگ سبز و بقیه کشورها را با رنگی دیگر نشان دهید. (رنگ آمیزی کنید) ــ اگر یک کشتی بخواهد از دریای عمان به دریای مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی برود باید از کدام دریاها و تنگه ها عبور کند؟ روی نقشه ترسیم کنید.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 1 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 1 مطالعات هشتم نام درس : شماره 1 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 1 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 1 تعاون * یکی از سه گزینه زیر را انتخاب و جای خالی را با آن پر کنید. ــ نوشتن داستان یا خاطره ٔ ای کوتاه درباره تعاون ــ کشیدن نقاشی از صحنه ای که تعاون و همدلی انسانها را نشان میدهد. ــ پیدا کردن و چسباندن یک عکس که صحنه ای از همیاری و کمک به همنوعان را نشان دهد

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 2 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 2 مطالعات هشتم نام درس : شماره 2 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 2 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 2 1ــ مراحل انتخاب و شروع به کار یک رئیس جمهور را با شماره گذاری مرتب کنید. 2ــ با خط، هر یک از اخبار روزنامه ها را به یک وزارتخانه مربوط کنید.

  بیشتر بخوانید »
 • کاربرگ های مطالعات هشتم با جواب شماره 0123456789

  جواب کاربرگ 3 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ کاربرگه شماره 3 مطالعات هشتم نام درس : شماره 3 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم پاسخ کاربرگه شماره 3 مطالعات هشتم جواب کاربرگ مطالعات هشتم شماره 3 همفکری کنید و بگویید در هر یک از موقعیتهای زیر افراد باید چه روش یا روشهایی برای مقابله با خشم انتخاب کنند و به کار ببرند واقعیت (١) پدر زهره به او و خواهرش قول داده بود که پنجشنبه آنها را به اتفاق دو نفر از دوستانشان به سینما ببرد ولی آن روز به قول خود عمل نکرد و به خانه تلفن زد و گفت که کاری برایش پیش آمده است. زهره و خواهرش عصبانی شدند و… . آنها باید چه رفتاری از خود بروز بدهند؟ جواب سوال  بهتر است با در ک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند موقعیت (2) حمیده موضوعی را به یکی از دوستانش میگوید و از او میخواهد به دیگران نگوید، اما چند روز بعد متوجه میشود، چند نفر از همکلاسیهایش موضوع را میدانند. او عصبانی میشود و… . حمیده چه واکنشی باید داشته باشد؟ جواب سوال  ممکن است قبل از او به یکی…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا