کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب رمل کبار علامه طباطبایی کتاب کامل و جامع آموزش علم رمل

کتاب رمل کبار علامه طباطبایی کتاب کامل و جامع آموزش علم رمل

در این پست از سایت منوجان کتاب رمل کبار علامه طباطبایی کتاب کامل و جامع آموزش علم رمل را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب رمل کبار یکی از کاملترین و بهترین کتاب ها در زمینه آموزش علم رمل می باشد . کتاب رمل کبار به وسیله علامه طباطبایی نوشته شده است . در کتاب رمل کبار به موضوعاتی از قبیل قواعد استخراج مجهولات به طریق ابدح از علم رمل و امر اول و شروط طهارت, استقبال قبله, ذکر لااله الا الله و عناصر اربعه در رمل و اشکال جدول رمل سعد، نحس، ممتزج و … اشاره شده است …

 

کتاب رمل کبار علامه طباطبایی کتاب کامل و جامع آموزش علم رمل

کتاب رمل کبار نوشته سید محمد حسین طباطبایی بر محوریت علم رمل این کتاب درخصوص موضوعات زیراست…

مشخصات کتاب رمل کبار علامه طباطبایی :

نام کتاب: رمل کبار

نام نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائی (ره)

فهرست مطالب کتاب رمل کبار علامه طباطبایی :

امر اول
امر دوم
امر سوم
باب اول در اشکال و دوایر
باب دوم در استخراج زایحه
باب سوم در استخراج ضمایر
منسوبات خانه های رمل
سیر نقطه در رمل
حکم مطلق در مزاج و امتزاج نقطه
در اوتاد نقاط
مطلوبات نقاط
در اوتاد خانه ها
نظرات خانه های رمل
حرکات طول و عرض جداول رمل
داخل و خارج اشکال و حروف رمل
مطلوبات اشکال
حکم بسیط و حکم مرکب
اعداد عناصر
در اعداد خانه های رمل
در ارباع خانه ها
استخراج خبایا
انقلاب خبی
منسوبات عناصر
منسوبات اشکال
در استخراج دفاین
جهات عناصر
عرض و طول و عمق اشکال
در استخراج اسماء
حرکات میزان
قوای اشکال
قوابل
حروف اشکال
دور اشکال
گواه
در استخراج اساس رمل سال
رمل ایام بارندگی
رمل سالیانه
قواعد استخراج مجهولات به طریق ابدح از علم رمل
در شروط عمل رمل, سه شرط آن
شروط طهارت, استقبال قبله, ذکر لااله الا الله
دو زانو نشستن
حضور قلب و توجه به طرف نیت
استمداد از خدای تعالی تا موافقیت میان نقش و مطلوب حاصل
طهارت مکان از جمیع کثافات و…
در باب اوقات
رمل نزدیک به غروب آفتاب و طلوع آفتاب جوزا و سمبله و عطارد و مشتری و زهره
روزهای سعد و نحس و ساعات آن
روزهای نیک و روزهای نحس و روزهای میانه در رمل
در تکون اشکال و ترتیب دوائر رمل
عناصر اربعه در رمل
عناصر فی نفس الامر آتشی، بادی، آبی، خاکی و مزاج حرارت و برودت و رطوبت و یبوست
دائره عمق ۱۶ در ۱۶ رمل و مثلث ابدح آتش
در قاعده ثبت زائجه و طریقه آن و ثبت در ریگ یا در کاغذ
خانه های رمل به نفس و حال سائل و عمر و فوت و ضعف و نفع و ضرر و تدبیر و شادی دلالت دارند
خانه های رمل به مال و بر قدوم غایب و مال و بیع و شرا و نفع و ضرر و معاش و … دلالت دارند
خانه اقارب و برادران و خواهران و خویشان و مصاحبان و نقل و حرکت نزدیک و خواب و تعبیر دلالت دارند
خانه بیت الاب که بر پدر و استاد و مقام و ضیاع و عقار و دامغان اخبار خوش و لذات و ضیافات و دخول و خروج پدر و… دلالت دارند
خانه های رمل که به لعنت و مقصد الاشیاء و دلالت بر زن و شریک و خصم و نزاع و سارق و مقام دلالت دارند
خانه های رمل که سفر دور و علم و دین و اطباء و مدارس و تعبیر و خطبه و نکاح دلالت دارند
در سیر نقطه و اشکال شانزده تایی آن و شکل رباعی و ثمانی
در حکم مطلق و تحقیق مطلب
در اوتاد و موایل و زوایل و اوتاد الاوتاد نقاط رمل
معنای حرکت در طول و حرکت در عرض نقطه در رمل
اشکال مفتوح، فرد و مسدود، زوجیت در رمل
اشکال بعضی که سعدند و نحس اند و ممتزج اند
نقطعه آتش و عددش و عنصر اوسط آن
در میان خانه های شانزده گانه رمل
در نظرات خانه ها
معنای حرکت در طول و حرکت در عرض نقطه در رمل
اشکال جدول رمل سعد، نحس، ممتزج
اشکال رمل منسوب به نوعی از اشخاص به تفصیل جداول آن
روشهای توضیح اشکال (لحیان، حمره، نصره الخارجه، بیاض، قبض الخارج، عتبه الخارجه، انکیس، عقله، و اما قبض الدخل، و اما نصره الدخل، و اما نقی الخد، و اما جماعت)
روش دوم توضیحات مربوط به شکلهای مختلف در خانه های متفاوت (شکلهای مختلف در خانه اول و … خانه چهارده هم)
مطلوب در دائره ابدح پنجم
و صدها مطالب دیگر….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *