کتاب دعا نویسی علوم غریبه

کتاب فرشتگان خداوند درخواست کمک از فرشتگان و ارتباط با فرشتگان

کتاب فرشتگان خداوند درخواست کمک از فرشتگان و ارتباط با فرشتگان

در این پست از سایت منوجان کتاب فرشتگان خداوند درخواست کمک از فرشتگان و ارتباط با فرشتگان را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب فرشتگان خداوند کتابی کامل و جامع در زمینه آموزش ارتباط برقرار کردن با فرشتگان و طلب کمک از فرشتگان و آشنایی با انواع فرشتگان و زبان و جهان فرشتگان می باشد …

آشنایی با فرشتگان، ارتباط با فرشتگان، انوع فرشتگان، جهان فرشتگان، زبان فرشتگان

شفا از طریق فرشتگان، درخواست کمک از فرشتگان

کتاب فرشتگان خداوند: برخی از امور اعتقادی که مبنای اصولی در قرآن و حدیث دارند با برخی از امور خرافی و بی اساسی که در میان مردم رایج است و ھیچ پایه و اساسی ندارد،درھم آمیخته است.از این رو بسیاری می پندارند که این امور بی اساس ھستند. یکی از این امور مسئله فرشتگان و نقش آنان در جھان آفرینش است. فرشتگان از موجودات خداوند ھستند که در عالم غیب به انجام مأموریت ھای مختلفی می پردازند.آنان جز تسلیم در برابر خداوند،اختیار دیگری ندارد و بر اساس اراده حضرت حق به انجام امری ثابت می پردازند.

اعتقاد به فرشتگان،یکی از امور مورد توجه قرآن کریم است و از باورھای مھم دینی به شما می رود. اعتقاد به فرشتگان از قدیم الایام در میان مردم رایج بوده است.اما دیدگاه انان بیشتر منفعت طلبانه و سودجویانه بوده است.از این روی بیشتر با جن کافر که ھمانند انسان دارای دو گروه مؤمن و کافر ھستند،ارتباط برقرار می کردند و ھدفآنان سوء استفاده از استعدادھای مردم و پیشبرد مقاصد پلید وشیطانی بوده است. با استفاده از استعداد مخفی جن به اموری چون؛سحر،ایجاد اختلاف و کینه و ایجاد وحشت و ھراس،تھدید و می پرداختند و جامعه انسانی را دچار اختلال و ناامنی می کردند. در این کتاب به مسائل مختلف و وظایف متعدد فرشتگان ,اشاراتی شده است

فھرست کتاب فرشتگان خداوند :

فصل اول کتاب فرشتگان خداوند :

عالم غیب، قرآن و علم غیب

فصل دوم کتاب فرشتگان خداوند :

ابلیس،جعل خلیفه، سجده فرشتگان، آفرینش ابلیس، عدل الھی، ابلیس از نگاھی دیگر

فصل سوم کتاب فرشتگان خداوند :

مأموریت فرشتگان، داستان ھاروت و ماروت، تفسیری سمبلیک، حکومت حضرت سلیمان، مفھوم سحر، اقسام سحر، سحر از نظرقرآن، توھم، اقسام سحر، سحر از نظر معصومین(ع)، بطلان سحر، تفاوت معجزه و سحر، چشم زخم، آیه واَن یکاد، چشم زخم در روایات، سخنان معصومین

فصل چھارم کتاب فرشتگان خداوند :

انسان و فرشتگان، آفرینش فرشتگان، در نھج البلاغه، حقیقت فرشتگان در قرآن، بال فرشتگان، گزینش فرشتگان، فرشتگان اطراف عرش، نگرش مردم نسبت به ، زن بودن فرشتگان، درخواست مردم از پیامبران، ضرورت وحی، ھمگونی رھبر با مردم، ابلاغ وحی، فرشته وحی، حقیقت روح، پیام بشارت، بشارت تولد یحیی، ماجرای یحیی عیسی، بشارت تولد اسحاق، بشارت تولد اسماعیل، آزمون حضرت داود، بشارت پیروزی..، نوع کمک ملائکه، صفات فرشتگان، اھداف سوق الجیشی، جنگ فرشتگان، بشارت به توبه کنندگان، مراقبت از اعمال انسان، نامه اعمال، قبض روح، قبض روح گناھکار، قبض روح نیکوکار، سنت نیکو یا ناپسند، فرشتگان عذاب، عروج فرشتگان، تعداد ملائکه، کمک فرشتگان به انسان

فصل پنجم کتاب فرشتگان خداوند :

جن، چھره جن در قرآن، ۱)خلقت قبل از انسان، ۲) از جنس آتش، ۳) توالد و تناسل، ۴(صاحب تکلیف، ۵) استماع قرآن، ۶) مخاطب تحدی، ۷) ھمکاری با سلیمان، ۸) قدرت نوآوری، رانده شدن جن از آسمان، مروری بر مطالب، مفھوم گسترده جن

فصل ششم کتاب فرشتگان خداوند :

انسان شیطان، حکایت شیطان، نگاھی دیگر

قسمت اول: انسان، نکات قابل تأمل، تکبر اولین عنصر سقوط

قسمت دوم: عروج و ھبوط، نکات قابل تأمل، حرص و زیاده خواھی

قسمت سوم: توبه و اعتراف به خطا، نکات قابل تأمل، درسھای آموزنده، معرغی شیطان، الف)خطبه قاصعه ب)قرآن، ۱) گفتگوی خداوندو شیطان، نکات آموزنده، ۲) مکر شیطان، الف) محروم کردن از نعمتھای حلال، ب)برھم زدن صلح و ج)فقر، د) وعده ھای دروغ، ه) قساوت قلب، و)شرک، ز)حرص، ح)زینت دادن زشتی ھا، ط)یأس، ی)حسد، ک)وسوسه، راھھای فرار از دام شیطان۱) یادخدا، توکل، ۲)عبرت از زندگی..، بلعم باعور، حکایتھا، ۱) رؤیای صادقه، ۲) ابن سیرین، ۳) آھنگر، ۴) عابد و شیطان، ۵) عابدفریب خورده، ۶) حکایت نصوح،

فصل ھفتم کتاب فرشتگان خداوند :

ھبوط و عروج انسان، منابع و مؤاخذ، فھرست اعلام، حی بن یقظان

مقدمه
ابلاغ وحی
ابلیس از نگاهی دیگر
ابن سیرین
استماع قرآن
اقسام سحر
انسان و شیطان
انسان و فرشتگان
اهداف سوق الجیشی
آزمون حضرت داود
آفرینش فرشتگان
آهنگر
آیه وان یکاد و خواص آن
بال فرشتگان
برهم زدن صلح در جهان
بشارت تولد حضرت اسحاق
بشارت تولد حضرت اسماعیل
بشارت تولد حضرت عیسی
بشارت تولد حضرت یحیی
بطلان سحر
بلعم باعور
پیام بشارت
تعداد ملائکه و فرشتگان
تفاوت معجزه و سحر
تفسیری سمبلیک
تکبّر اولین عنصر سقوط
تولد و تناسل
توّهم
جعل خلیفه
جن از جنس آتش
جنگ فرشتگان
چشم زخم
چشم زخم در روایات اسلامی
چهره جن در قرآن
حرص و زیاده خواهی
حسد
حقیقت روح
حقیقت فرشتگان در قرآن
حکایت شیطان
حکایت نصوح
حکایت ها
حکومت حضرت سلیمان
حی بن یقظان
خطبه قاصعه
خلقت قبل از انسان
در باب جن و انس
در نهج البلاغه
درخواست مردم از پیامبران
رانده شدن جن از آسمان
راههای فرار از دام و وسوسه های شیطان
رویای صادقه (خوابهای درست)
زینت دادن زشتی ها
سجده فرشتگان
سحر از نظر قرآن کریم
سحر از نظر معصومین (ع)
سخنان معصومین علیه السلام
سنت نیکو یا ناپسند
شرک
صاحب تکلیف
صفات فرشتگان
ضرورت وحی
عابد فریب خورده
عابد و شیطان
عالم غیب
عبرت از زندگی
عدل الهی
عروج و هبوط
فرشتگان اطراف عرش
فرشتگان عذاب
فرشته وحی
فقر
فهرست اعلام
قبض روح
قبض روح گناهکاران
قبض روح نیکوکاران
قدرت نو آوری
قرآن و علم غیب
قساوت قلب
کمک فرشتگان به انسان
گزینش فرشتگان
گفتگوی خداوند و شیطان
ماموریت فرشتگان
محروم کردن از نعمتهای حلال و دعوت به حرام
مخاطب تحدی
مراقبت از اعمال انسان
معرفی شیطان و درستهای آموزنده
مفهوم سحر
مفهوم گسترده جن
مکر و حیله شیطان
منابع و مواخذ کتاب
نامه اعمال
نگرش مردم نسبت به فرشتگان
نوع کمک ملائکه
وسوسه های شیطانی
وعده های دروغ شیطان
هبوط و عروج انسان
همکاری با سلیمان
همگونی رهبر با مردم
یاد خدا و توکل به او
یاس و نامیدی
و صدها مطالب دیگر….

 

این کتاب فقط برای معرفی در سایت قرار داده شده است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *