مرور برچسب

آندوسکوپی با بیهوشی

آندوسکوپ چیست

آندوسکوپ ها نه تنها به پزشکان اجازه می دهند تا به بدن شما نگریسته ، بلکه می توانند برای انجام جراحی های ظریف و جزئی نیز مورد استفاده قرار گیرند. در اینجا می توانید سه لوله اصلی
ادامه مطلب ...