اپتیک کوانتومی

  • فیزیک کوانتومکوانتومی اپتیک چیست

    کوانتومی اپتیک چیست

    کوانتومی اپتیک چیست نوری کوانتومی زمینه ای از فیزیک کوانتومی است که به طور خاص به تعامل فوتون ها با ماده می پردازد. مطالعه فوتون های فردی برای درک رفتار امواج الکترومغناطیسی به عنوان یک کل ضروری است.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا