مرور برچسب

جزوه حقوق محیط زیست پیام نور

حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست به معنای دسترسی به منابع طبیعی غیرمترقبه است که بقا را شامل می شود ، از جمله زمین ، پناهگاه ، غذا ، آب و هوا. آنها همچنین شامل حقوق کاملاً اکولوژیکی ، از جمله حق سوسک خاص…
ادامه مطلب ...