مرور برچسب

درباره حقوق حیوانات

حقوق حیوانات در اسلام

حقوق حیوانات در اسلام اسلام از حقوق حیوانات نسبت به رفتار مهربانانه و عدالت همانند آنچه برای انسان انجام می گیرد ، حمایت می کند. حیوانات نباید مورد سوءاستفاده قرار بگیرند یا به صورت…
ادامه مطلب ...