دمای ذوب اکسید ایریدیم

  • مقالهوقتی انسان و ماشین در مورد اکسید ایریدیم توافق کنند

    وقتی انسان و ماشین در مورد اکسید ایریدیم توافق کنند

    وقتی انسان و ماشین در مورد اکسید ایریدیم توافق کنند وقتی انسان و ماشین در مورد اکسید ایریدیم توافق کنند یک تیم تحقیقاتی انسانی و یک الگوریتم یادگیری ماشین دریافتند که ما باید در بسیاری از مواردی که در مورد اکسید ایریدیم می دانیم تجدید نظر کنیم. منوجان : اکسید ایریدیوم یک کاتالیزور عالی برای واکنش های الکتروشیمیایی است و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا