سوالات درس به درس قرآن هشتم با جواب

 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم درس دوازدهم قرآن هشتم نام درس : درس دوازدهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس دوازدهم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 12 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 114 و 115 و 117 و 118 درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس دوازدهم  جواب فعالیت اول درس 12 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آمرزنده، قبول کننده، قبول می کند، بازگشت، فروفرستادن، کیفر 1-تَنزیل نازل کردن، فرو فرستادن 5-عِقاب کیفر، مجازات 2-غافِر آمرزنده 6-ذو، ذا، ذی  صاحب، دارای 3-قابِل پذیرنده، قبول کننده 7-طَول نعمت فراوان 4-تَوب، تَوبَه  توبه، بازگشت 8-یَقبَلُ قبول می کند، می پذیرد  جواب فعالیت دوم درس 12 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید. 1 .تَنزیلُ الکِتابِ: نازل کردن کتاب 2 .مِنَ اللهِ العَزیزِ العَلیمِ: از سوی خداوند شکست ناپذیر دانا 3 .غافِرِ الذَّنبِ: آمرزنده گناه 4 .قابِلِ التَّوبِ: پذیرنده ی توبه 5 .شَدیدِ العِقابِ: سخت کیفرکننده 6 .ذِی الطَّولِ: صاحب نعمت فراوان 7 .اِلَیهِ المَصیرُ: به سوی اوست بازگشت 8 .یَقبَلُ التَّوبَهَ: می پذیرد(قبول می…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم درس یازدهم قرآن هشتم نام درس : درس یازدهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس یازدهم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 106 و 107 و 109 و 110 درس یازدهم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس یازدهم  جواب فعالیت اول درس 11 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. تبعیّت نکن، راه، هوی و هوس، جانشین 1-خَلیفَه خلیفه، جانشین 4-هَوی هوی و هوس 2-اُحکُم حکم کن، قضاوت کن 5-یُضِل گمراه می کند 3-لاتَتَّبِع تبعیت نکن، پیروی نکن 6-سَبیل راه، جمع: سُبُل  جواب فعالیت دوم درس 11 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید. 1 .یا داوُدُ: ای داوود 2 .إِنّا جَعَلناکَ: قطعاً ما قرار دادیم تو را 3 .خَلیفَهً فِی الاَرضِ: جانشینی در زمین 4 .فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ: پس داوری کن میان مردم به درستی 5 .وَ لاتَتَّبِعِ الهَوی: و پیروی نکن از هوی و هوس 6 .فَیُضِلَّکَ: پس گمراه می کند تو را 7 .عَن سَبیلِ اللهِ: از راه خدا  جواب انس…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 10 قرآن هشتم درس دهم قرآن هشتم نام درس : درس دهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس دهم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 10 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 96 و 97 و 99 و 100 و 101 درس دهم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس دهم  جواب فعالیت اول درس 10 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عبادت می کنم، راه یافتگان، شهر، تبعیت کنید، پدیدآورد، مرد 1-مَدینَه شهر 5-مُهتَدونَ هدایت شدگان، راه یافتگان 2-رَجُل مرد 6-اَعبُدُ عبادت می کنم 3-اِتَّبِعوا تبعیت کنید، پیروی کنید 7-فَطَرَ پدید آورد 4-یَسئَلُ درخواست می کند 8-تُرجَعونَ بازگردانده می شوید  جواب فعالیت دوم درس 10 قرآن هشتم:  این ترکیب ها را معنا کنید. 1 .قالَ یا قَومِ: گفت ای قوم من  2 .اِتَّبِعُوا المُرسَلینَ: پیروی کنید پیامبران را 3 .لایَسئَلُکُم اَجرًا: درخواست نمی کند از شما پاداشی 4 .وَ هُم مُهتَدِونَ: و آنها هدایت شده هستند 5 .وَ جاءَ اَهلُ المَدینَهِ: و آمدند اهل شهر 6 .قُل اللهَ اَعبُدُ: بگو خدا را عبادت می کنم 7…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 9 قرآن هشتم درس نهم قرآن هشتم نام درس : درس نهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس نهم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 9 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 88 و 89 و 91 و 92 درس نهم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس نهم جواب فعالیت اول درس 9 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. خارج می شود، می داند، نازل می شود 1-یَعلَمُ می داند 4-یَنزِلُ نازل می شود 2-یَلِجُ فرو می رود 5-یَعرُجُ بالا می رود 3-یَخرُجُ خارج می شود 6-یُولِجُ داخل می کند جواب فعالیت دوم درس 9 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید. 1 .یَعلَمُ ما یَلِجُ فِی الاَرضِ: می داند آنچه فرو می رود در زمین 2 .وَ ما یَخرُجُ مِنها: و آنچه خارج می شود از آن 3 .وَ ما یَنزِلُ مِنَ السَّماءِ: و آنچه نازل می شود از آسمان 4 .وَ ما یَعرُجُ فیها: و آنچه بالا می رود در آن 5 .یولِجُ الَّیلَ فِی النَّهارِ: داخل می کند شب را در…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 8 قرآن هشتم درس هشتم قرآن هشتم نام درس : درس 8 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس هشتم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 8 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 80 و 81 و 83 و 84 درس هشتم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس هشتم  جواب فعالیت اول درس 8 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آگاه، پیامبر، تبعیت کن، پیروی نکن 1-نَبِیّ پیامبر 5-اِتَّبِع تبعیت کن، پیروی کن 2-النَّبِیّ پیامبراکرم(ص) 6-خَبیر آگاه، با خبر 3-اِتَّقِ تقوا پیشه کن 7-وَکیل مدافع و پشتیبان 4-لاتُطِع اطاعت نکن، پیروی نکن  جواب فعالیت دوم درس 8 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید. 1 .یآ اَیهَا النَّبِی : ای پیامبراکرم(ص) 2 .اتَّقِ اللهُ: تقوای خدا را پیشه کن 3 .وَ التُطِعِ الکافِرینَ وَ المُنافِقینَ: و اطاعت نکن کافران و منافقان را 4 .عَلیمًا حَکیمًا: دانای حکیم 5 .وَاتَّبِع ما یُوحی اِلَیکَ: و پیروی کن از آنچه وحی می شود به تو 6 .وَ تَوَکَّل عَلَی اللهِ: و توکل کن بر خدا  جواب انس با…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 7 قرآن هشتم درس هفتم قرآن هشتم نام درس : درس 7 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس هفتم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 7 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 71 و 72 و 74 و 75 درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس هفتم  جواب فعالیت اول درس 7 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی، ظاهری، افراد غافل 1-لایُخلِفُ تخلف نمی کند، خلاف نمی کند 3-حَیاه زندگی 2-ظاهِراً ظاهری 4-غافِلونَ افراد غافل، افراد بی توجه  جواب فعالیت دوم درس 7 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید. 1 .وَعدَ الله: وعده ی خدا 2 .لایُخلِفُ الله وَعدَهُ: تخلف نمی کند خداوند از وعده اش 3 وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ: امّا بیشتر مردم 4 .لایَعلَمُونَ: نمی دانند 5 .وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ: و آنها از آخرت 6 .هُم غافِلُونَ: آنها غافل هستند 7 .وَ مَا الله بِغافِلٍ: و نیست خداوند غافل 8 .عَمّا تَعمَلُونَ: از آنچه انجام می دهید  جواب انس با قرآن درس 7 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم درس ششم قرآن هشتم نام درس : درس 6 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس ششم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 62 و 63 و 65 و 66 درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس ششم  جواب فعالیت اول درس 6 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. ایمان آوردیم، بی نیاز، جهاد و تلاش می کند 1-حَسِبَ گمان کرد 4-یُجاهِدُ جهاد و تلاش می کند 2-ءامَنّا ایمان آوردیم 5-نَفس خود، جان، جمع: اَنفُس 3-جاهَدَ جهاد و تلاش کرد 6-غَنِیّ بی نیاز  جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن هشتم : این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید. نَفسَ + ه : نَفسَهُ: خودش … اَنفُسَ + هُم: اَنفُسَهُم: خودشان نَفسَ + ها : نَفسَها: خودش … اَنفُسَ + کُم: اَنفُسَکُم: خودتان نَفسَ + کَ: نَفسَکَ: خودت …اَنفُسَ + نا: اَنفُسَنا: خودمان نَفسَ + ی : نَفسی: خودم  جواب فعالیت سوم درس 6 قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید. 1 .اَحَسِبَ النّاسُ: آیا…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 5 قرآن هشتم درس پنجم قرآن هشتم نام درس : درس 5 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس پنجم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 5 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 53 و 54 و 56 و 57 درس پنجم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس پنجم  جواب فعالیت اول درس 5 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. امامان، وارثان ، پیشوایان، قرار می دهیم، خبر 1-نَتلو تلاوت می کنیم، می خوانیم 4-نَجعَلُ قرار می دهیم 2-نَبأ خبر، جمع: اَنباء 5-اَئِمَّه پیشوایان، جمع اِمام 3-نُریدُ میخواهیم 6-وارثینَ جانشینان، وارثان  جواب فعالیت دوم درس 5 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید. 1 .نَتلُوا عَلَیکَ: می خوانیم بر تو 2 .مِن نَبَإ مُوسی وَ فِرعَونَ: از خبر موسی و فرعون 3 .لِقَومٍ یُؤمِنُونَ: برای قومی که ایمان می آورند(ایمان دارند) 4 .عَلَی الَّذینَ: بر کسانی که 5 .نَجعَلَهُم اَئِمَهً: قرار می دهیم آنها را پیشوایان 6 .نَجعَلَهُمُ الوارثینَ: قرار می دهیم آنها را وارثان  جواب انس با قرآن درس 5 قرآن هشتم: ترجمه این…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم درس دوم قرآن هشتم نام درس : درس 2 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس دوم قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 23 و 24 و 26 و 27 درس دوم آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس دوم  جواب فعالیت اول درس 2 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. قرآن، جهانیان، فرزند، همتا، فروفرستاد 1-نَزَّلَ نازل کرد، فرو فرستاد 5-نَذیر هشداردهنده 2-فُرقان وسیله تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن 6-وَلَد فرزند 3-یَکونُ می باشد 7-شَریک شریک، همتا 4-عالَمینَ جهانیان، مردم 8-قَدَّرَ اندازه گیری کرد  جواب فعالیت دوم درس 2 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید. 1 .نَزَّلَ الفُرقانَ: نازل کرد قرآن را 2 .عَلَی عَبدِهِ: بر بنده اش 3 .لِلعالَمینَ: برای جهانیان  4 .شَریکٌ فِی المُلکِ: شریکی در فرمانروایی 5 .کُلَّ شَیءٍ: هر چیزی 6 .فَقَدَّرَهُ: پس اندازه گیری کرد آن را  جواب فعالیت سوم درس 2 قرآن هشتم: همان طور که می دانید «لِ» یعنی «برای»؛ هرگاه این حرف…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات کتاب قرآن پایه هشتم درس 0123456789 صفحه فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم

  جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم درس اول قرآن هشتم نام درس : درس 1 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم درس اول قرآن هشتم گام به گام قرآن هشتم جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 14 و 15 و 17 و 18 درس اول آموزش قرآن پایه هشتم جواب جلسه اول درس اول  جواب فعالیت اول درس 1 قرآن هشتم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زکات، فروتن، انجام دهنده، بیهوده 1-اَفلَحَ رستگار شد(شدند) 4-مُعرِض روی گردان 2-خاشِع فروتن، متواضع 5-زَکاه زکات 3-لَغو بیهوده، سخن و کار بیهوده 6-فاعل انجام دهنده  جواب فعالیت دوم درس 1 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید. 1 .قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: قطعاً رستگار شدند مؤمنان 2 .فِی صَلاتِهِم: در نماز شان 3 .عَنِ اللَّغوِ: از کار بیهوده 4 .لِلزَّکوهِ: برای زکات نکته: گاهی کلمه ای که در یک عبارت قرآنی به صورت جمع آمده، بهتر است در فارسی مفرد معنا معنا شود؛ مانند: فی صَلاتِهِم خاشِعونَ: در نمازشان خاشع(فروتن) هستند.  تمرین: عبارت های زیر را معنا کنید. 1 .عَنِ…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا