سوالات علوم ششم

 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس اول علوم ششم رایگان صفحه 3 . 4 . 5 . 6 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 1 علوم ششم   نام درس : زنگ علوم | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال آزمایش کنید صفحه 3 علوم ششم وسایل و مواد مورد نیاز ظرف خاک – ظرف آب – ظرف گچ – تیله – سنگ 1ــ سه ظرف پلاستیکی بردارید و آن‌ها را شماره‌گذاری کنید. 2ــ تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف‌ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید. 3ــ یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع‌های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف‌ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟  تیله در آب فرو می‌رود‏‏، در گچ تا نیمه فرو می‌رود و در خاک مقدار کمی فرو می‌رود. 4ــ قسمت سوم آزمایش را برای ظرف‌ها و تیله‌های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس دوم علوم ششم رایگان صفحه 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ، در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار داشته باشید . گام به گام درس 2 علوم ششم   نام درس : سرگذشت دفتر من | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال فکر کنید صفحه 14 علوم ششم در گذشته‌های دور برای ثبت و ذخیره اطلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقاشی روی دیوار غارها استفاده می‌کردند. مزایا و معایب این روش‌ها را بنویسید. پاسخ سوال.  مزایا  معایب 1- سهولت دسترسی به دلیل فراوانی در طبیعت 1- دوام نسبتاً کم 2- تهیه آسان 2- پوسیده شدن و از بین رفتن در اثر عوامل طبیعی 3- سادگی روش استفاده 3- زیادی حجم و اندازه 4- زمان‌بر بودن ثبت اطلاعات 5- مشکل یا غیر ممکن بودن جابه‌جایی حل سوالات جمع آوری اطلاعات صفحه 9 علوم ششم از مواد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس سوم علوم ششم رایگان صفحه 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 3 علوم ششم نام درس : کارخانه‌ی کاغذ سازی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال متن صفحه 18 علوم ششم در درس قبل آموختید که با افزایش جمعیت، مصرف سالانه کاغذ در سراسر دنیا به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه باید میلیون‌ها تُن کاغذ تولید شود. به نظر شما تولید این مقدار کاغذ به روش‌های سنتی و دستی امکان‌ پذیر است؟ پاسخ سوال.  خیر، با توجه به افزایش جمعیت مصرف سالانه کاغذ در سراسر جهان افزایش یافته و همچنین روش سنتی به نیروی انسانی و وقت زیادی نیاز دارد، بنابراین کاغذ را جز به روش‌های صنعتی نمی‌توان تهیه کرد. شکل‌های زیر، بخش‌هایی از یک کارخانه کاغذسازی را نشان می‌دهد. چه نوع مواد و وسایلی در این کارخانه به کار رفته است؟…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس چهارم علوم ششم رایگان صفحه 26 . 27 . 28 . 29 . 30 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید.   نام درس : سفر به اعماق زمین | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال متن صفحه 26 علوم ششم آیا داستان تخیلی «سفر به مرکز زمین» را شنیده‌اید؟ در این مورد با گروه خود بحث کنید. آیا به راستی می‌توان به درون زمین سفر کرد؟ به نظر شما دانشمندان چگونه درباره درون زمین اطلاعات به‌دست می‌آورند؟ پاسخ سوال.  آن ها به وسیله مطالعه امواج لرزه‌ای، مواد مذاب خارج شده از دهانه آتشفشان‌ها و ترکیب‌های موجود در چشمه‌های آب گرم اطلاعاتی از درون زمین به دست می‌آورند. حل گفت‌وگو صفحه 26 علوم ششم از معلم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد. پس از شماره‌گیری چه اتفاقی می‌افتد؟ در این باره گفت‌وگو کنید. پاسخ سوال.  تلفن همراه شروع…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس یازده علوم ششم رایگان صفحه 80 . 81 . 82 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 11 علوم ششم نام درس : شگفتی های برگ | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی آزمایش کنید صفحه 80 علوم ششم وسایل و مواد مورد نیاز: بشرکوچک – بشربزرگ – محلول ید – الکل – برگ شمعدانی 1- روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید. پاسخ سوال صفحه 80 رنگ نشاسته تغییر می‌کند و به رنگ آبی تیره یا بنفش تبدیل می‌شود. 2- برگی را در یک بشر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بشر را در یک بشر بزرگ‌تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوال درس دهم علوم ششم رایگان صفحه 75 . 76 . 77 . 78 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 10 علوم ششم نام درس : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 74 علوم ششم در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ‌ها در دنیای امروز، اطلاعات جمع‌آوری و در مورد آنها در کلاس گفت‌وگو کنید. پاسخ سوال صفحه 74 اختراع میکروسکوپ تحول بزرگی در علم زیست شناسی به وجود آورد. با به کارگیری این ابزار قوی، بشر توانست ذراتی را که با چشم دیده نمی‌شوند، مشاهده کند. یک سلول جانوری را درنظر بگیرید که قطر متوسط آن بین 10 تا 20 میکرون است، این سلول 50 بار کوچک‌تر از ریزترین جسم قابل دیدن با چشم غیر مسلح است. بنابراین تنها با اختراع میکروسکوپ نوری بود که آدمی توانست سلول را ببیند. بعد از گذشت چند قرن، میکرسکوپ هنوز نقش مهمی در پژوهش‌های زیستی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس نهم علوم ششم رایگان صفحه 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ، در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. نام درس : سفر انرژی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال متن صفحه 66 علوم ششم ما در زندگی روزمره، کلمه انرژی را در گفته ‌ها و نوشته ‌های خود به کار می ‌بریم. شما چه مواقعی کلمه انرژی را به کار می ‌برید؟ برای چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟ جواب سوال  می‌دانیم انرژی یعنی توانایی انجام کار، بنابراین هر گاه بخواهیم کار یا عملی را انجام دهیم از کلمه انرژی استفاده می‌کنیم. در حقیقت انجام کارها محتاج صرف انرژی است، برای انجام تمام کارها به انرژی نیاز داریم، از کارهای بسیار کوچک و راحت مثل برداشتن یک لیوان تا کارهای بسیار بزرگ مثل هل دادن یک وسیله سنگین. حل آزمایش کنید صفحه 66 علوم ششم فعالیت‌های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس هفتم علوم ششم رایگان صفحه 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 آزمایش کنید ، کاوشگری ، فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 7 علوم ششم نام درس : ورزش و نیرو (2) | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی جواب سوال متن صفحه 48 علوم ششم در مسابقه مچ‌اندازی، هل دادن ماشین، طناب‌کشی و …، دو جسم در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می‌کنند. آیا موقعیت‌هایی را می‌شناسید که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند؟ جواب سوال صفحه 48 وقتی قطب‌های هم‌نام آهن‌ربایی را به هم نزدیک کنیم بر هم نیروی دافعه وارد می‌کنند. نیروی جاذبه زمین اجسام را به طرف خود می‌کشد. وقتی دو بادکنک را به سرمان مالش می‌دهیم و آنها را به هم نزدیک می‌کنیم به یکدیگر نیروی الکتریکی وارد می‌کنند. وقتی توپ یا مدادی از دست شما رها شود به طرف…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس هشتم علوم ششم رایگان صفحه 61 کاوشگری در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. گام به گام درس 8 علوم ششم نام درس : درس هشتم | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی گام به گام درس 8 علوم ششم کاوشگری صفحه 61 علوم ششم دربارهی اینکه »چگونه میتوانید خودرویی )وسیلهای( بسازید که بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی، مسافتی طولانی ّ را بپیماید، روی خط راست حرکت کند و همچنین به اندازهی کافی محکم باشد« کاوش کنید. برای انجام این کار،  الف) مشخص کنید یک خودرو از چه بخشهایی تشکیل شده است؟ جواب سوال ۱_بدنه خودرو ۲_چرخ ها ۳_موتور ۴_فرمون و……………. ب) چه چیزهایی بر حرکت خودرو اثر میگذارد؟ جواب سوال 1_موتور 2_لاستیک 3_انرژی الکتریکی و گرمایی 4_بهبودویژگی های خودرو 5_شماره ی خودرو ویژگی پ) چگونه یک خودرو بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی میتواند حرکت کند؟ جواب سوال ما با استفاده از انرژی بادی و خورشیدی می توانیم خودرویی بسازیم که بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی حرکت کند . اکنون با توجه به این موارد، 1-هریک از افراد گروه طرح و نظر…

  بیشتر بخوانید »
 • جواب سوالات علوم ششم درس وال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازده دوازده سیزده چهارده پانزده صفحه 0123456789

  جواب سوالات درس پنجم علوم ششم صفحه 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 آزمایش کنید ، کاوشگری فکر کنید ، علم و زندگی ،جمع آوری اطلاعات ، گفت‌وگو ، فعالیت ، آزمایش کنید ،  در سایت منوجان در این پست برای کاربران قرار خواهیم داد که میتونید در قسمت زیر جواب سوالات را بصورت رایگان در اختیار بگیرید. نام درس : زمین پویا | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی گام به گام درس 5 علوم ششم آزمایش کنید صفحه 32 علوم ششم هر یک از گروه‌های کلاس، یک عدد تخم‌مرغ آب پز با پوست را به کلاس بیاورند. * با انگشتان خود به پوسته تخم‌مرغ فشار وارد کنید. حالا پوست تخم‌ مرغ را بکنید. با انگشتان خود به سفیده تخم‌مرغ فشار وارد کنید. * چگونگی عکس‌العمل پوسته و سفیده تخم‌مرغ را با هم مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. جواب سوال صفحه 32 پوسته تخم‌مرغ می‌شکند و سفیده تخم‌مرغ به علت نرم بودن با فشار دست له می‌شود و یا انگشت در آن فرو می‌رود. سپس تخم‌مرغ را به وسیله چاقو از وسط نصف کنید و لایه‌‌های آن را با لایه‌های زمین مقایسه کنید. جواب سوال مشاهده…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا