فضای ابری

  • مقالهآیا فضای ابری امنیت دارد و تا چه میزان از آن استقبال شده است

    آیا فضای ابری امنیت دارد و تا چه میزان از آن استقبال شده است

    درحالیکه بسیاری معتقدند که ابرها امنیت کمتری دارند، واقعیت این است که فضای ابری شیوه های امنیتی را برای انواع سیستمها تغییر داده است! جالب است بدانید که اکنون نزدیک به 02 درصد جریانهای کاری سازمانی در دنیا بر روی ابرها مستقر هستند. یکی از بزرگترین ترسها درمورد ابرها، مسئلهی امنیت بود. اما به سه دلیل، حاال اطالعات شما نسبت…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا