مرور برچسب

مقاله شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی : چگونگی طراحی مغز از کامپیوترهای بهتر الهام گرفته است.

شبکه های عصبی مجموعه ای از الگوریتم ها هستند ، که پس از مغز انسان به راحتی طراحی می شوند ، که برای تشخیص الگوها طراحی شده اند. آنها داده های حسی را از طریق نوعی درک دستگاه ، برچسب زدن…
ادامه مطلب ...