علوم هفتم

سوالات فصل پانزده علوم هفتم با جواب

فصل 15 : تبادل با محیط با پاسخ

جواب سوالات فصل 15 علوم هفتم – صفحه 125 . 126 . 127 . 128 . 129 | فعالیت های علوم هفتم با پاسخ درس پانزدهم علوم هفتم ، جواب علوم پایه هفتم با پاسخ ، نام درس : تبادل با محیط، سوالات فصل به فصل علوم هفتم با جواب سوالات کتاب علوم هفتم با جواب ، جواب گفت و گو کنید ها  و جمع آوری های اطلاعات علوم هفتم فصل پانزدهم شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم؟

  1. جواب صفحه 125 علوم هفتم
  2. جواب صفحه 126 علوم هفتم
  3. جواب صفحه 127 علوم هفتم
  4. جواب صفحه 128 علوم هفتم
  5. جواب صفحه 129 علوم هفتم

manujani تمام جواب سوالات علوم هفتم درس پانزدهم صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام علوم هفتم فصل 15 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

علوم هفتم درس پانزدهم

گام به گام علوم هفتم

فصل 15 : تبادل با محیط علوم هفتم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 125 علوم هفتم

الف) به نظر شما هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری می‌کند؟
هوا گرم ، مرطوب و از غبار و ذرات خارجی تصفیه میشود.

ب) شما می‌توانید از طریق بینی و دهان نفس بکشید. برخی عادت دارند، بیشتر از طریق دهان نفس بکشند. به نظر شما این کار چه ضرری برای بدن دارد؟
جواب سوال   باعث ورود گرد و غبار یا میکروب به درون ریه میشود.

جواب فعالیت صفحه 125 علوم هفتم

وسایل و مواد: شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی
– پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه‌ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.
– درون نای آن قدر بدمید تا شش‌ها پر از هوا شوند. به تغییر حجم آنها توجه کنید.
– با قیچی، برش‌ هایی را در نای و نایژه‌ها ایجاد کنید تا به نایژک‌ها برسید.
– در دیواره نای، نایژه‌ها و نایژک‌ها قطعات غضروفی به شکل‌ های مختلف وجود دارد. وجود آنها چه اهمیتی دارد؟
جواب سوال   قطعات غضروفی مانع بسته شدن نای و مسیر های عبور هوا میشود.

– در ساختار شش‌ها افزون بر نایژک‌ها، تعداد زیادی رگ‌ های خونی نیز دیده می‌شود. وظیفه این رگ‌ها چیست؟
جواب سوال   این  رگ های خونی شامل سرخرگ برای آوردن خون به شش ها ، سیاه رگ برای بردن خون از شش ها و مویرگ بریا مبادله گاز ها بین خون و کیسه های هوایی است.

جواب فعالیت صفحه 125 علوم هفتم

صفحه 125 درس پانزدهم علوم هفتم : دستگاهی شبیه شکل زیرآماده کنید.

۱- هریک از شماره‌ ها در شکل نشان دهنده کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟
جواب سوال   (1): نای  | (2): نایژه |   (3): شش  |  (4): پرده دیافراگم  |   (5): قفسه سینه
۲- وقتی پرده رها می‌شود، چه رخ می‌دهد؟
جواب سوال   بادکنک‌ها باد می‌شوند.

فعالیت صفحه 125 علوم هفتم
۳- وقتی پرده شماره ۴ به پایین کشیده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
جواب سوال   باد بادکنک‌ها خالی می‌شود.

۴- هر کدام از این حرکات، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟

جواب سوال   قسمت (2) فعالیت مشابه عمل دم و قسمت (3) فعالیت مشابه عمل بازدم است.

جواب فعالیت صفحه 126 علوم هفتم

فعالیت های فصل 15 علوم هفتم صفحه 26 : درباره راه‌ های کاهش آلودگی شهر های بزرگ و صنعتی، چه پیشنهاد هایی دارید؟ درگروه خود در مورد آنها گفت‌وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
جواب سوال   کاشت درختان، استفاده از وسیله نقلیه عمومی مانند تاکسی و اتوبوس به جای ماشین شخصی ، استفاده از سوخت پاک ، استفاده از دوچرفه و …

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 126 علوم هفتم

به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش‌ های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
– دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟
جواب سوال   برای خود و اطرافیان خطرناک است مخصوصا کودکان

– در دود سیگار چه ترکیب‌ های سمی‌ای وجود دارد؟
جواب سوال   نیکوتین و …

– در افراد سیگاری چه بیماری‌ هایی شایع‌تر است؟
جواب سوال   بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 127 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید صفحه 127 علوم هفتم

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گاز های تنفسی را از کجا به کجا منتقل می‌کند؟ در مورد پاسخ خود با گروه گفت‌وگو کنید.

جواب سوال   اکسیژن را از شش ها به یاخته ها و کربن دی اکسید را از یاخته ها به ششها منتقل می کند

جواب آزمایش کنید صفحه 127 علوم هفتم

نشان دادن وجود کربن دی‌اکسید در هوای بازدم
وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری
روش آزمایش
١- مقداری آهک را در آب حل، و با کاغذ صافی آن را صاف کنید.
٢- با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.
٣- چه تغییری در محلول صورت می‌گیرد؟

جواب سوال   محلول بی رنگ کدر یا شیری رنگ میشود.

از منابع مختلف، اطلاعاتی را در مورد این موضوع جمع‌آوری کنید و علت این تغییر را توضیح دهید.
جواب سوال   علت تغییر رنگ واکنش شییمیایی است که بین کردن دی اکسید و محلول آهک بوجود می آید باعث تولید کلسیم کربنات میشود و رسوب میکند.

جواب آزمایش کنید درس 15 علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه 128 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 128 علوم هفتم

وسایل و مواد: کلیه سالم گوسفند، اسکالپل، گُمانه (سوند)
روش آزمایش
– ابتدا بخش‌ های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.
– پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید.
– بخش‌ های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.
– بخش‌ های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.
بخش قشری تیره‌تر و بخش مرکزی روشن‌تر است. بخش مرکزی، هرمی شکل است. قاعده هر هرم به طرف قشر کلیه و راس آن به طرف مرکز کلیه (لگنچه) است. انشعابات سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها این هرم‌ها را فرا می‌گیرد. بخش قشری، بخش مرکزی را در برگرفته است و در آن انشعابات سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها و قسمت اصلی نفرون‌ها (واحد های تصفیه کلیه) دیده می‌شود.

– لگنچه چه مشخصاتی دارد؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می‌شود؟

جواب سوال   لگنچه قیفی شکل است و ادرار را از کلیه جمع آوری میکند و به میز نای و سپس به مثانه می ریزد.

جواب اطلاعات جمع‌ آوری کنید صفحه 129 علوم هفتم

به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می ‌برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع ‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
زیرا مقداری از مواد زاید مانند نمک به صورت محلول در آب از بدن دفع میشود.

جواب فکر کنید صفحه 129 علوم هفتم

الف) بدن ما به چه صورت‌ هایی آب را دفع می‌کند؟
جواب سوال   بازدم ، ادرار ، عرق

ب) تأمین آب مورد نیاز بدن به چه صورت‌ هایی انجام می‌شود؟
جواب سوال   نوشیدن آب ، غذا ، میوه ها و واکنش های بدن

پ) آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است؟
جواب سوال   خیر-به فعالیت و دمای هوا و … بستگی دارد

جواب فکر کنید درس 15 علوم هفتم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 129 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید صفحه 129 علوم هفتم

گفته می شود نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود.در این باره در گروه خود گفت وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید.
باعث تشکیل سنگ کلیه یا مثانه میشود.

در پایان سوالات علوم پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *