علوم هفتم

سوالات فصل چهارده علوم هفتم با جواب

فصل 14 : گردش مواد با پاسخ

جواب سوالات فصل 14 علوم هفتم – صفحه 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 | فعالیت های علوم هفتم با پاسخ درس چهارده علوم هفتم ، جواب علوم پایه هفتم با پاسخ ، نام درس : گرد مواد، سوالات فصل به فصل علوم هفتم با جواب. سوالات کتاب علوم هفتم با جواب ، جواب گفت و گو کنید ها  و جمع آوری های اطلاعات علوم هفتم فصل چهارده شامل چه صفحاتی میشوند که قرار است ما در این پست برای کاربران منوجان قرار دهیم؟

  1. جواب صفحه 118 علوم هفتم
  2. جواب صفحه 119 علوم هفتم
  3. جواب صفحه 120 علوم هفتم
  4. جواب صفحه 121 علوم هفتم
  5. جواب صفحه 122 علوم هفتم
  6. جواب صفحه 123 علوم هفتم

manujani تمام جواب سوالات علوم هفتم درس چهارده صفحه به صفحه را در قسمت زیر برای شما قرار داده است که میتوانید تا انتهای همین مقاله که گام به گام علوم هفتم فصل 14 با جواب قرار داده شده است را مطالعه کنید.

علوم هفتم درس چهاردهم

گام به گام علوم هفتم

علوم هفتم فصل 14: گردش مواد

گفت ‌و گو کنید صفحه 118 علوم هفتم

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش‌ هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟ 
جواب سوال  1- مایعی که مواد توسط آن جریان داشته باشند. (خون)
2- لوله‌ هایی که خون در آنها جریان داشته باشند. (رگ)
3- بخشی که مانند تلمبه عمل کند و خون را در تمام بدن به گردش در آورد. (قلب)

جواب گفت و گو کنید درس 14 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 118 علوم هفتم

فعالیت صفحه 118 علوم هفتم

جواب فعالیت فصل 14 علوم هفتم صفحه 118 : به صدای قلب گوش دهید: با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. در کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می‌شود؟ 
جواب سوال  در سمت چپ

سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.

تعداد ضربان قلب در همه افراد یکسان نیست.

جواب اطلاعات جمع‌ آوری کنید صفحه 119 علوم هفتم

درون قلب، دریچه‌ های دهلیزی – بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه‌ها چه اهمیتی دارد؟ با استفاده از منابع مختلف درباره این دریچه‌ها اطلاعاتی را جمع‌آوری و در کلاس گزارش کنید.
جواب سوال  

باعث یک طرفه شدن جریان خون میشود.

جواب آزمایش کنید صفحه 119 علوم هفتم

وسایل و مواد: قلب گوسفند، قیچی، گُمانه (سوند)
روش آزمایش
۱- با کمک معلم خود ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.

جواب سوال  در قسمت شکمی عروق کرونر به سمت چپ و پایین کشیده شده اند.

جواب کامل تر جهت مطالعه بیشتر:
سطح جلویی حالت محدب دارد ولی سطح عقبی حالت مسطح دارد. رگ‌ های کرونر در سطح جلویی اُریب هستند ولی در سطح عقبی عمودی هستند. در نمای شکمی بیشتر سرخرگ‌ها دیده می‌شوند و در نمای پشتی بیش‌تر سیاهرگ‌ها دیده می‌شوند.

۲- با توجه به ضخامت دیواره و میزان خاصیت ارتجاعی رگ‌ها، سرخرگ‌ها را از سیاهرگ‌ها تشخیص دهید.

جواب سوال  سرخرگ‌ها دیواره‌ ماهیچه‌ای، قطورتر و محکم‌تر و دهانه رگ گرد و کوچک است. ولی سیاهرگ‌ها دیواره شل، نازک و نرم یا دهانه بیضی و بزرگ دارند.

۳- با راهنمایی معلم، برش‌ هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌ های مختلف قلب را تشخیص دهید.
جواب سوال  در امتداد سوندی که به آرامی از سرخرگ‌ها وارد قلب کرده‌ایم قلب را برش می‌دهیم و دریچه بین دهلیز و بطن و دیواره بطن راست و چپ کاملاً مشخص می‌شوند.

۴ -سمت چپ و راست قلب را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا؟
جواب سوال  قسمت سمت چپ و پایین ضحامت بیشتر دارد زیرا دیواره بطن چپ قرار دارد که ضخیم ترین حفره قلب است.

جواب آزمایش کنید درس 14 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 120 علوم هفتم

جواب فعالیت درس چهارده علوم هفتم : درباره درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.
الف) همه سرخرگ‌ها خون روشن و همه سیاهرگ‌ها خون تیره دارند.
جواب سوال  نادرست است، زیرا بخش چپ قلب دارای سرخ رگ و سیاه رگ است ولی در هر دو خون تیره جریان دارد.

ب) مسیر حرکت خون در حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و درباره درستی آن در گروه خود گفت‌وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ‌ های مختلف نشان دهید.
جواب سوال  یک گردش کامل خون شمال گردش خونه تصفیه ای (ششی) وگردش خون عمومی به ترتیب زیر است.

خون اندام ها » سیاهرگ زیرین و زبرین » دهلیز راست » دریچه ی سه لتی » بطن راست دریچه ی سرخرگ ششی »  سرخرگ ششی »  شش ها » سیاهرگ ششی  » دهلیز چپ »  بطن چپ » دریچه سرخرگ آئورت »  سرخرگ آنورت »  همه ی اندام ها

جواب فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می‌کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می‌گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می‌کند؟

جواب سوال  1- انقباض دهلیزها (1/0 ثانیه): خون از دهلیز راست وارد بطن راست و از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود.
2- انقباض بطن‌ ها (3/0 ثانیه): خون از بطن راست وارد سرخرگ ششی و از بطن چپ وارد سرخرگ آئورت می‌شود.
3- استراحت عمومی یا انبساط عمومی قلب (4/0 ثانیه): خون از بزرگ سیاهرگ‌ها وارد دهلیز راست و از سیاهرگ‌ های ششی وارد دهلیز چپ می‌شود.

جواب فعالیت صفحه 122 علوم هفتم

با توجه به شکل‌ های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

فعالیت صفحه 122 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 122 علوم هفتم

– نبض خود را حداقل در سه نقطه بدن حس و شمارش کنید.
– پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می‌کنند؛ چرا؟
جواب سوال  زیرا نبض را بهتر احساس میکنیم مخصوصا در رگی که از روی یک استخوان عبور کرده باشد. تعداد نبض با ضربان قلب برابر است.

– نبض خود و دوستان تان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید. چرا نبض در شرایط مختلف متفاوت است؟
جواب سوال  وقتی بدن نیاز به خون و اکسیژن بیشتر داشته باشد، کار قلب زیاد شده و تندتر می‌زند. ورزش، هیجان، عصبانیت و زیاد خوردن غذا کار قلب را بیش ‌تر می‌کنند و تعداد ضربان قلب را افزایش می‌دهد.

درس چهاردهم علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 123 علوم هفتم

جواب فعالیت فصل 4 علوم هفتم صفحه 123 : با استفاده از تیغه‌ های آماده خونی که در آزمایشگاه دارید، می‌توانید انواع یاخته‌ های خونی را در زیر میکروسکوپ ببینید.
جواب سوال  تهیه این تیغه ‌ها از آزمایشگاه‌ های تشخیص طبی آسان است.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 123 علوم هفتم

الف) در مورد تعداد انواع یاخته‌ های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.
جواب سوال  تعداد گلبول های قرمز خون حدود  5,000,000 (5 میلیون) عدد در هر میلیمتر مکعب خون است

تعداد گلبول های سفید خون حدود 7,000 عدد در هر میلی متر مکعب خون است.

تعداد پلاکت های خون حدود 200,000 تا 400,000 عدد در هر میلی متر مکعب خون است.

ب) در گزارش‌ های آزمایش خون دو اصطلاح RBC و WBC دیده می‌شود. درباره آنها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
جواب سوال  
RBC: مخفف سلول قرمز خون
WBC: مخفف سلول سفید خون است.

[برای اینکه عبارت های بالا را قاطی نکنید R کلمه اول مخفف Red یعنی قرمز و دومی هم White یعنی سفید است!]

در پایان سوالات علوم پایه هفتم دیدگاه و سوالات خود را با manujani در میان بگذارید . امیدوارم که این سوالات پاسخگو و جوابگویه مشکلات درسی شما را رفع کرده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *